Myśl 195

Komentarze

Transkrypt

Myśl 195
D ZISIAJ
SŁOWO na niedzielę…
Poszukaj!
Przeczytaj!
Prze-MYŚL!
VIII
Niedziela
Zwykła
I co Ksiądz na to?
Czytanie I: Prz 8, 22-31
Psalm:
Ps 8
Czytanie II: Rz 5,1-5
Hm… Ten fragment pochodzi
z Ostatniej Wieczerzy. Jezus
J 16,12-15
rozstaje się ze swymi Apostołami. MoJezus powiedział swoim uczniom:
glibyśmy spodziewać się, że będzie chciał
– Jeszcze wiele mam wam do powiedze- wszystko im wytłumaczyć, a tu taki zimnia, ale teraz jeszcze znieść nie może- ny prysznic: wiele mam wam do powiecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Praw- dzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możedy, doprowadzi was do całej prawdy. cie. To prawda, że wydarzenia, w których
Bo nie będzie mówił od siebie, ale po- będzie dane im uczestniczyć w najbliżwie wszystko, cokolwiek słyszy, szych dniach całkowicie przekroczą nie
tylko ich oczekiwania, ale nawet jakiei oznajmi wam rzeczy przyszłe.
On Mnie otoczy chwałą, ponieważ kolwiek wyobrażenia. Jezus jednak wydaz mojego weźmie i wam oznajmi. je się wskazywać na dwie ważne sprawy:
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dla- Pierwszą, której i nam często brakuje, to
tego powiedziałem, że z mojego bierze cierpliwość w otwieraniu się na Boży
głos. Jezus na samym początku tej pożei wam objawi.
gnalnej Wieczerzy już im o tym mówił.
Gdy Piotr wzbraniał się przed umyciem mu nóg, Jezus rzekł: Tego, co ja czynię, ty
teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Uczeń Chrystusa musi być cierpliwy, bo Bóg jest wierny i nigdy nie zawodzi tych, którzy w Nim pokładają ufność.
Drugą sprawą poruszaną w tej Ewangelii jest konieczność otwarcia się na Ducha Świętego. Tak Apostołowie, jak i my, im bardziej liczymy na swoje kalkulacje i im bardziej
opieramy się o nasze siły, tym bardziej gmatwamy się w nieprzekraczalnych niejasnościach. Duch Prawdy doprowadzi nas do całej prawdy! Powie ktoś: świetnie, ale kiedy?
W świecie Bożym czas jest ogranicznikiem. Tym co prawdziwie rozpędza ku Bogu, to
podporządkowanie się Jego natchnieniom.
… i cały … tydzień
23.05 pn. – Mk 10,17-27
Należy wszystko porzucić,
aby iść za Jezusem
24.05 wt. – Mk 10,28-31
Nagroda za wyrzeczenia
25.05 śr. – Mk 10,32-45
Zapowiedź męki
22.05.2016
… wytrwaj
w nim!
26.05 cz. – Łk 9,11b-17
Rozmnożenie chleba
27.05 pt. – Mk 11,11-25
Nieurodzajna figa
Oczyszczenie świątyni
28.05 sb. – Mk 11,27-33
Skąd pochodzi władza Jezusa
 ZA TYDZIEŃ: 1 Krl 8,41-43; Ps 117 (116); Ga 1, 1-2. 6-10; Łk 7, 1-10
Gazetka parafii p.w. św. Michała Archanioła w Wytomyślu
Nr 195
Jestem, Który Jestem, żyjący!
Dziś kończy się Biały Tydzień. Piętnaścioro naszych małych parafian zostało zaproszona do niezwykle wspaniałej, choć jakże tajemniczej wspólnoty – czyli Komunii
z samym Bogiem. Myślę, że to wydarzenie będą zachowywali w pamięci przez całe życie. Gdyby Sakrament Komunii było nam przyjmować tylko raz, to i tak winniśmy niezwykłą wdzięczność do końca naszych dni. A Bóg jest tak dobry, że możemy z Nim się
jednoczyć na co dzień – Możemy tak często dać się ogarnąć Jego miłości.
Przed nami Uroczystość Bożego Ciała. Ten Bóg, którego Trójjedyność dzisiaj rozważamy, mówi językiem liturgii swojego Kościoła: To nie wasz rozum, jakże mały i ograniczony, jest w stanie pojąć kim JESTEM. Zawsze będę dla was tajemnicą. O, gdybyście
tylko przyjęli Mnie do swych serc z całym otwartością i oddaniem, wówczas wasze życie
zakwitło by pokojem i zaowocowało niebem.
Wasz proboszcz – ks. Artur
26 maj – święto wszystkich Mam…
.
Niewątpliwie najważniejszą
Ks. Jan Twardowski
rolą w życiu kobiety jest właśnie
Ręce
rola matki. Dla wielu z nas to
Twoje
ręce
–
mamusiu
właśnie matka jest najważniejszą
Dobre jak szafirek po deszczu
osobą w życiu. To ona służy radą
Jak czajki towarzyskie
i pomocą, śledzi losy swojego
Przyniosły mnie na świat
dziecka niczym Anioł Stróż,
Kołysały
znajduje się w pobliżu, otacza
Ustawiały na podłodze
troskliwą opieką. Stara się
Sadzały na stołku
wychować
swoje
potomstwo
Mówiły że motyl dzwoni
na dobrych i uczciwych ludzi.
Że młodych grzybów nie sposób rozeznać
Właśnie dlatego rola matki
Uczyły trzymać łyżkę, by nie trafiała do ucha
powinna cieszyć się w SpoRozróżniać klon od jaworu
łeczeństwie szczególnym uznaProwadziły przy oknie po ciemku
niem.
Po ziemi co czernieje jak szpak
W Starym i Nowym TesSuche i ciepłe
tamencie można odnaleźć wiele
Za słabe
fragmentów poświeconych matŻeby wyprowadzić mnie z tego świata.
kom. Pismo Święte zawiera
wypowiedzi adresowane do kobiet
mających dzieci pokazując przy tym wzorce do naśladowania i napominając. Wiele
fragmentów mogłoby złożyć się na poradnik dla matki: jak wychować swoje dziecko.
Główne przesłanie, jakie niesie Biblia jest to, że dziecko (planowane, czy też nie) jest
darem od Boga, a uczucie wiążące kobietę z potomstwem jest czymś wyjątkowym.
Święty Paweł rady dla rodziców przekazuje m.in. w liście do Efezjan, pisze tam:
nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie
i napominanie Pańskie (Ef 6,4). Biblijni autorzy w kilku miejscach zwracają uwagę,
że zadaniem matki jest także wychowanie dziecka w wartościach biblijnych. Pięknym
wzorcem jest niewątpliwie wzorzec matki, która jest gotowa zrezygnować z siebie
dla dobra dziecka. Idealnie pokazuje to historia dwóch kobiet, które przyszły do króla
Salomona o rozstrzygnięcie sporu. Obydwie rościły sobie prawo do tego samego
dziecka. Mądry król zastosował pewien wybieg-kazał rozciąć dziecko na pół i obdzielić
obydwie kobiety. Doskonale wiedział, że biologiczna matka będzie za wszelką cenę
walczyć o to, by dziecku nie stała się żadna krzywda, nawet kosztem oddania go innej
kobiecie. "Litości, panie mój! Niech dadzą jej dziecko żywe, abyście tylko go nie
zabijali!" Tamta zaś mówiła: "Niech nie będzie ani moje, ani twoje! Rozetnijcie!" Na to
król zabrał głos i powiedział: "Dajcie tamtej to żywe dziecko i nie zabijajcie go! Ona
jest jego matką" . (1Krl 3,24-28).
Jednak najważniejszym i najdoskonalszym archetypem matki jest Maryja – matka
Jezusa Chrystusa. Rodzi dziecię a potem Mu służy. Cała oddaje się macierzyńskiej
opiece, posłudze. Bóg wmieszał Maryję we wszystkie nasze dzienne sprawy.
Nie uwolnił jej od codziennego zwykłego życia, kłopotów i bolączek. Kazał Maryi
troszczyć się o Syna Bożego, myśleć nieustannie o tym, czego Mu potrzeba.
Jej macierzyństwo przypada na trudny okres, musi uciekać przed Herodem.
Choć Maryja jest idealną rodzicielką, to jej macierzyństwo nie jest sielankowe. Historia
zbawienia zaciąga Matkę Bożą pod krzyż, gdzie z pękniętym sercem patrzy na agonię
Syna. Jest z Nim do końca. Maryja pozostawała zawsze w cieniu Syna – a jednak przez
wieki fascynowała jako Kobieta i jako Matka. Zachwycała wierzących i niewierzących,
inspirowała artystów i zwyczajnych, niewykształconych ludzi. Dzięki narodzinom
Jezusa stała się matką całej ludzkości, wspierającą żywych w ich wędrówce do nieba.
Włączona w historię zbawienia ludzi, jest zarazem wpisana w życiorys każdego z nas.
Jest z Synem i jest wśród nas. Świadoma naszych losów i potrzeb, uczy nas kochać
Boga, uczy Nas szukać Go i przy Nim trwać.
Natalia Pucek
Z okazji zbliżającego się Dnia Matki
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
wszystkim Mamom.
Zdrowia , sił i codziennej radości,
niezłomnej wiary, Bożej Opieki
i nieustającego wsparcia
ze strony najlepszej Matki – Maryi.
Redakcja
Nowi mieszkańcy probostwa
.
Spieszę powiadomić, że na probostwie czasowo zamieszkała rodzina Państwa Kopciuszków. Jak donoszą
dobrze poinformowane źródła, żyją w zgodzie z nauką
Kościoła, gdyż są sobie dozgonnie wierni. Muszę uspokoić zatroskanych parafian, że ich pobyt na probostwie nie
wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. W ramach
rewanżu za użyczenie im miejsca pod dachem w miniony
piątek zgodzili się na małą sesję zdjęciową na tej samej
gałęzi jarzębiny przy probostwie. Ponadto Pan Kopciuszek zobowiązał się odśpiewać każdego dnia kilka taktów
swojej własnej kompozycji.
Jak wyczytałem w fachowej prasie Kopciuszki, które
przybierają także bardziej szacowne miano Phoenicurus
ochruros, występują częściej w miastach niż poza nimi.
Dość rzadko spotykane są na terenach wiejskich. Tym
bardziej czujemy się zaszczyceni. Jak się dowiedziałem
nasi goście spodziewają się upragnionego potomstwa.
Życzymy im wszystkiego co najlepsze.
ks. Artur
Pani Kopciuszkowa
Pan Kopciuszek
Intencje mszalne
27.05 pt.
19:00
8:00
19:00
8:30
11:00
19:00
28.05 sob. 17:00
29.05 ndz. 8:30
10:00
11:30
..
Za śp. Annę i Stanisława Puziaków oraz Zenona Szydłowskiego
Część I
Za śp. Henryka (18 r.śm.) i Józefę Kaźmierowskich i zm. z rodz.
Zapraszam wszystkich do zmierzenia
się pytaniami z zakresu wiedzy związanej z Chrztem św. i początkami Polski.
Skala trudności pytań jest dość szeroka.
Powodzenia!
Za parafian
Za śp. Joannę i Amandusa Paszke, Helenę i Franciszka Przystaniaków, Wiktorię i Stefana Kuczów oraz zm. księży
Za śp. Władysława Kaczmarka
Za śp. Leona (31 r.śm.), Martę i Tadeusza Najdków oraz Marię,
Bronisława Piotra i Zenona Nyklów
Za śp. Piotra (10 r.śm.), Floriana i Mieczysława
Za śp. Teresę Brychcy, Danielę Sobczak, Edytę Felc, Magdalenę Pietruszyńską Mariannę Prządkę i zm z rodz.
Ogłoszenia parafialne
.
1. Dziś Niedziela Najświętszej Trójcy.
5. Co było zapowiedzą chrztu
w Starym Testamencie?
a) przejście przez Morze Czerwone
b) Zdobycie Kanaanu
c) potop
6. Od kiedy w Kościele powszechnie
praktykuje się chrzest małych
dzieci?
a) od samego początku Kościoła
b) od IV w. (Starożytność)
c) od XIII w. (Średniowiecze)
2. Co to jest stągiew?
a) naczynie na wodę
b) rodzaj broni
c) część starożytnego stroju Żydów
7. Co było znakiem obecności Ducha Świętego podczas chrztu
Chrystusa?
a) ryba
b) gołębica
c) wróbel
3. Kto to jest prozelita?
a) urzędnik na dworze cesarskim
b) poganin nawrócony na judaizm
c) człowiek kwestionujący istnienie
Pana Boga
8. Kto objawił się podczas chrztu
Jezusa?
a) Bóg Ojciec
b) Duch Święty
c) cała Trójca Święta
4. Gdzie chrzcił Jan Chrzciciel?
a) w Nilu
b) w Eufracie
c) w Jordanie
9. Co to jest chrzest krwi?
a) oddanie życia za wiarę
b) ryt chrztu z V w.
c) tzw. drugi chrzest w średniowieczu
Córka zwraca się do matki:
– Mamo, jak to jest mieć najlepsze dziecko na świecie?
– Nie wiem, kochanie, spytaj babci.
Żona zwraca się do męża:
– Jeżeli kobiety nieuzyskują w pracy tak dobrych wyników jak mężczyźni, to dlatego, że nie mają
żon, które im pomagają.
Żona do męża: Pytam dziesiąty raz,
Czy ty mnie kochasz, a ty nic!
– Oj przestań, gdybym cię nie kochał, uciekłbym po trzecim pytaniu.
Odpowiedzi na pytania z quizu
1.b; 2.a; 3.b; 4.c; 5.a; 6.b; 7.b; 8.c; 9.a
2. Wszystkich serdecznie zapraszam na dzisiejszy rajd rowerowy. Tym razem udamy się do Michorzewa, gdzie zwiedzimy kościół i spędzimy czas przy pieczonych kiełbaskach i
zabawie. Wyruszamy z parkingu przy kościele o 14:30.
3. W czwartek przeżywamy Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa, zwana potocznie Bożym Ciałem. Msze św. o 8:30 i 11:00 z procesją. Przygotowanie ołtarzy na procesję według tradycyjnego porządku.. Proszę także o
przygotowanie feretronów i sztandarów. O zaangażowanie proszę także w czasie całej
Oktawy Bożego Ciała. Próba dla dziewczynek odbędzie się w środę o 18:00 i w
czwartek o 10:45. Prosimy ich rodziców oraz wszystkich parafian o kwiaty na całą
trasę procesji. Kwiaty można przywozić już w środę wieczorem i złożyć koło dzwonnicy
4. W czwartek przypada również Dzień Matki. Wszystkim mamom z okazji ich czwartkowego święta życzymy Bożego błogosławieństwa i radości ze wzrostu w łasce
swych pociech.
5. Wyjazd młodzieży na Spotkanie Młodych Lednica 2000 odbędzie się 4. czerwca.
Koszt wyjazdu 45 zł (istnieje możliwość dofinansowania). Zapisy w zakrystii.
6. Przypominam o możliwości zamawiania intencje mszalnych na II półrocze.
7 Na stronie internetowej naszej parafii (www.wytomysl.archpoznan.pl) zostały zamieszczone nowe galerie zdjęć. Zachęcam o ich obejrzenia.
8. Dziękuję za ofiary, które zebraliśmy w minioną niedzielę na cele remontowe
i inwestycyjne. Dziękuję za posprzątanie kościoła i ofiary na kwiaty.
9. Do sprzątania kościoła w przyszłą sobotę (28.05) na godz. 10:00 zaproszeni są: Jolanta, Paulina i Anna Utracik oraz Anastazja Kaczmarek.
1. Kto nakazał apostołom udzielania chrztu św.?
a) Jan Chrzciciel
b) Jezus Chrystus
c) Maryja
HUMOREK
23.05 pn.
24.05 wt.
25.05 śr.
26.05 czw.
Quiz jubileuszowy
.

Podobne dokumenty