Skład Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i

Komentarze

Transkrypt

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych
w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bujałach-Mikoszach,
adres siedziby komisji: Szkoła Podstawowa w Bujałach Mikoszach,
Bujały- Mikosze 9, 08-304 Jabłonna Lacka
Imię i
Miejsce
FUNKCJA
nazwisko
zamieszkania
Marianna Król zam. Bujały-Mikosze Komitet Wyborczy Polskie
Przewodniczący
Stronnictwo Ludowe
OKW
Agnieszka
zam. Jabłonna Lacka Koalicyjny Komitet Wyborczy
Z-ca
Dorota
Zjednoczona Lewica
przewodniczącego
Bartosiak
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
OKW
Maria Zabijak
zam. Dzierzby
Komitet Wyborczy Prawo i
Członek OKW
Włościańskie
Sprawiedliwość
Beata
zam. Jabłonna Lacka Komitet Wyborczy Platforma
Członek OKW
Milewska
Obywatelska RP
Anita Beata
zam. Jabłonna
Komitet Wyborczy Nowoczesna
Członek OKW
Szustak
Średnia
Ryszarda Petru
Marta
zam. BujałyKomitet Wyborczy Wyborców
Członek OKW
Zalewska
Gniewosze
„Kukiz’15”
Małgorzata
zam. Jabłonna Lacka Komitet Wyborczy Wyborców
Członek OKW
Wasilewska
Ruch Społeczny
Rzeczypospolitej Polskiej
Artur Zawadzki zam. Czekanów
Komitet Wyborczy KORWiN
Członek OKW
Barbara
zam. BujałyWójta Gminy
Członek OKW
Chodowiec
Gniewosze
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Czekanowie,
adres siedziby komisji: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Czekanowie,
Czekanów 20, 08-304 Jabłonna Lacka
Imię i
Miejsce
Zgłoszony przez
FUNKCJA
nazwisko
zamieszkania
Gracjan Juliusz zam. Jabłonna Lacka Komitet Wyborczy Wyborców
Przewodniczący
Kamont
Ruch Społeczny
OKW
Rzeczypospolitej Polskiej
Mieczysław
zam. Jabłonna Lacka Koalicyjny Komitet Wyborczy
Z-ca
Dziatkowski
Zjednoczona Lewica
przewodniczącego
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
OKW
Jan Leszek
zam. Jabłonna Lacka Komitet Wyborczy Prawo i
Członek OKW
Nowak
Sprawiedliwość
Karol Tomasz
zam. Jabłonna Lacka Komitet Wyborczy Platforma
Członek OKW
Zieniewski
Obywatelska RP
Elżbieta
zam. Stara Jabłonna Komitet Wyborczy Nowoczesna
Członek OKW
Stasiuk
Ryszarda Petru
Andrzej
zam. Łuzki- Kolonia
Komitet Wyborczy Wyborców
Członek OKW
Nasiłowski
„Kukiz’15”
Joanna
zam. Czekanów
Komitet Wyborczy KORWiN
Członek OKW
Nasiłowska
Anna Samulak zam. Stara Jabłonna Komitet Wyborczy Polskie
Członek OKW
Stronnictwo Ludowe
Alina Skrocka
zam. Jabłonna Lacka Wójta Gminy
Członek OKW
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Dzierzbach Włościańskich,
adres siedziby komisji: Zespół Szkół w Dzierzbach Włościańskich
Dzierzby Włościańskie 39, 08-304 Jabłonna Lacka
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
Zgłoszony przez
FUNKCJA
Halina Maria
zam. Jabłonna Lacka
Koalicyjny Komitet
Przewodniczący
Litwiniak
Wyborczy Zjednoczona
OKW
Lewica
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Grażyna Teresa zam. Dzierzby Włościańskie Komitet Wyborczy Prawo i Z-ca
Kobylińska
Sprawiedliwość
przewodniczącego
OKW
Marzena Teresa zam. Jabłonna Lacka
Komitet Wyborczy
Członek OKW
Toczyska
Platforma Obywatelska RP
Krystyna Janina zam. Dzierzby Szlacheckie
Komitet Wyborczy
Członek OKW
Kwiek
Nowoczesna
Ryszarda Petru
Anna Elżbieta
zam. Dzierzby Szlacheckie
Komitet Wyborczy
Członek OKW
Wrzosek
Wyborców „Kukiz’15”
Andrzej
zam. Dzierzby Szlacheckie
Komitet Wyborczy
Członek OKW
Zembrowski
Wyborców
Ruch Społeczny
Rzeczypospolitej Polskiej
Mirosław
zam. Jabłonna Lacka
Komitet Wyborczy KORWiN Członek OKW
Plichta
Wiesława
zam. Tończa
Komitet Wyborczy Polskie
Członek OKW
Janina Tomczuk
Stronnictwo Ludowe
Irena Koc
zam. Jabłonna Lacka
Wójta Gminy
Członek OKW
Imię i nazwisko
Grażyna
Załuska
Małgorzata
Nowak
Grażyna Janina
Olszewska
Agata Żera
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Mołożew- Wieś,
adres siedziby komisji: Remiza OSP Mołożew-Wieś 19,
08-304 Jabłonna Lacka
Miejsce zamieszkania
Zgłoszony przez
zam. Jabłonna Średnia Wójta Gminy
zam. Jabłonna Lacka
Komitet Wyborczy Platforma
Obywatelska RP
zam. Dzierzby
Włościańskie
zam. Jabłonna Lacka
Komitet Wyborczy Prawo i
Sprawiedliwość
Koalicyjny Komitet Wyborczy
Zjednoczona Lewica
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Komitet Wyborczy
Nowoczesna Ryszarda Petru
Małgorzata
zam. Morszków
Maria
Strzałkowska
Andrzej
zam. Mołożew-Wieś
Zbigniew Ewiak
Ewelina Elżbieta zam. Jabłonna Lacka
Iwańska
Ewa Maria
Plichta
Renata Monika
Jastrzębska
zam. Jabłonna Lacka
zam. Mołożew-Wieś
FUNKCJA
Przewodniczący OKW
Z-ca
przewodniczącego
OKW
Członek OKW
Członek OKW
Członek OKW
Komitet Wyborczy Wyborców
„Kukiz’15”
Komitet Wyborczy Wyborców
Ruch Społeczny
Rzeczypospolitej Polskiej
Komitet Wyborczy KORWiN
Członek OKW
Komitet Wyborczy Polskie
Stronnictwo Ludowe
Członek OKW
Członek OKW
Członek OKW
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Jabłonnie Lackiej,
adres siedziby komisji: Samorządowe Przedszkole w Jabłonnie Lackiej,
Jabłonna Lacka, ul. Kubusia Puchatka 1, 08-304 Jabłonna Lacka
Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
Zgłoszony przez
FUNKCJA
Jacek Sękal
zam. Jabłonna Lacka
Komitet Wyborczy Prawo i
Przewodniczący OKW
Sprawiedliwość
Krzysztof
zam. Jabłonna Lacka
Komitet Wyborczy Platforma
Z-ca
Kotowicz
Obywatelska RP
przewodniczącego
OKW
Bogumiła
zam. Jabłonna Lacka
Koalicyjny Komitet Wyborczy
Członek OKW
Barbara Sałata
Zjednoczona Lewica
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Grażyna
zam. Stara Jabłonna
Komitet Wyborczy
Członek OKW
Góralczuk
Nowoczesna Ryszarda Petru
Danuta
zam. Jabłonna lacka
Komitet Wyborczy Wyborców Członek OKW
Miłobędzka
„Kukiz’15”
Daniela Teresa
zam. Jabłonna Lacka
Komitet Wyborczy Wyborców Członek OKW
Romańczuk
Ruch Społeczny
Rzeczypospolitej Polskiej
Edward
zam. Czekanów
Komitet Wyborczy KORWiN
Członek OKW
Zawadzki
Magdalena
zam. Jabłonna Średnia Komitet Wyborczy Polskie
Członek OKW
Stpiczyńska
Stronnictwo Ludowe
Barbara
zam. Jabłonna Lacka
Wójta Gminy
Członek OKW
Gizińska