więcej informacji tutaj

Komentarze

Transkrypt

więcej informacji tutaj
„NATURALNIE, KULTURALNIE, LOKALNIE”
W 2017 roku będzie realizowana Inicjatywa pn. „Naturalnie, kulturalnie, lokalnie” w ramach
Projektu „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu „Wzmocnienie działao społeczności
lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”. Liderem Inicjatywy jest Ośrodek Kultury w Wiśniowej.
Realizacja tego działania ma na celu poprawę estetyki centrum wsi Wiśniowa oraz podniesienie
poziomu świadomości ekologicznej społeczności lokalnej. Czyste środowisko naturalne oraz malownicze
szlaki piesze i rowerowe to potencjał, który należy pielęgnowad. Dlatego, w ramach inicjatywy powstanie
zielone miejsce, przyjazne rowerzystom, wszystkim mieszkaocom, turystom i …jerzykom! Umieścimy
drewnianą wiatę ze stolikiem, ławeczkami i stojakami na rowery, będące miejscem odpoczynku i okazją do
rozmów o kulturze. Założymy zieleniec o charakterze przyrodniczym, spełniającym funkcję estetyczną
i edukacyjną. Zbudujemy budki lęgowe dla jerzyków, by chronid ten gatunek ptaków. Zorganizujemy
warsztaty instruktażowe.
A to wszystko z myślą o nas i naszym otoczeniu!