Prawa użytkownika

Komentarze

Transkrypt

Prawa użytkownika
Prawa użytkownika
BaSa
2012/06/13 16:54
AdServer v2 - Prawa użytkownika
Table of Contents
Prawa do obiektów: .................................................................................................................................................................
Prawo podglądu ....................................................................................................................................................................
Prawo edycji .........................................................................................................................................................................
Prawo tworzenia ...................................................................................................................................................................
Prawa do obszarów: ................................................................................................................................................................
Prawa globalne ......................................................................................................................................................................
Prawa lokalne ........................................................................................................................................................................
Prawa domyślne ....................................................................................................................................................................
Page 2 - ostatnio modyfikowane przez BaSa w 2012/06/13 16:54
3
3
3
3
3
3
3
3
AdServer v2 - Prawa użytkownika
BBelements posiada rozwinięty system zarządzania użytkownikami. Pozwala on stworzyć konto z dowolnym zestawem praw
dzięki możliwości wyboru spośród wielu predefiniowanych typów kont, jak również dzięki możliwości dowolnej zmiany tych
praw w zależności od wymogów konkretnego użytkownika.
Prawa użytkownika można podzielić na kilka grup:
Prawa do obiektów:
Prawo podglądu
Umożliwia użytkownikowi podgląd danego obiektu, np. kampanii, statystyk itp.
Prawo edycji
Umożliwia użytkownikowi edycję danego obiektu, np. kampanii, pakietu, kreacji autopromocyjnych itp.
Prawo tworzenia
Umożliwia użytkownikowi tworzenie nowych obiektów, np. kampanii, witryn, użytkowników itp.
Prawa do obszarów:
Prawa globalne
Jest to zestaw praw najwyższego poziomu w systemie BBelements. Prawa globalne determinują dostęp do całych części systemu,
reprezentowanych przez zakładki menu: Witryny, Kampanie, Pakiety, Statystyki, Sprzedaż, Administracja.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj temat Prawa globalne.
Prawa lokalne
Są to prawa szczegółowe, które definiują dostęp w ramach poszczególnych części systemu (zakładek menu). Te prawa definiują
możliwości zarządzania obiektami w ramach tych zakładek, np. prawo do uruchomienia kampanii, wystawienia faktury itp.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj temat Prawa lokalne.
Prawa domyślne
Prawa domyślne definiują zestaw praw dla nowozakładanego użytkownika danego typu. Prawa domyślne obejmują zestaw
praw globalnych i lokalnych. Uwaga: Prawa domyślne powinny zostać zdefiniowane przed rozpoczęciem pracy z adserwerem
BBelements.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj temat Prawa domyślne.
Jak zmienić prawa użytkownika?
Jak stworzyć nowe konto?
Jak dezaktywować konto?
Prawa użytkowników można w dowolnej chwili dowolnie zmienić. Nigdy jednak nie można nadać komuś większych praw niż
się samemu posiada.
Page 3 - ostatnio modyfikowane przez BaSa w 2012/06/13 16:54