Karta zgłoszeń

Komentarze

Transkrypt

Karta zgłoszeń
KARTA ZGŁOSZEŃ NA WARSZTATY
Jesienny Przegląd Dziecięcych Form Artystycznych
„Agora’2016”
Nazwa i adres placówki................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Po zapoznaniu się z regulaminem warsztatów zgłaszam udział:
Uczestnika:
Imię i nazwisko.............................................................................................................................
Wiek uczestnika...........................................................................................................................
.
Kategoria: (taniec, muzyka, plastyka, teatr)……………………………………...………….
Imię i nazwisko instruktora, opiekuna………………………………………………….
nr telefonu opiekuna ........................................................
..........................................
Miejscowość, data podpis
* Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie w/w danych
oraz wizerunku uczestnika i wykonanej pracy lub prezentacji w obrębie działalności KTS „Power Dance” i
Klubu „Agora- SM Pojezierze”.

Podobne dokumenty