Barbara Kajda Pochodne węglowodorów 1 1. Określenia z kolumny

Komentarze

Transkrypt

Barbara Kajda Pochodne węglowodorów 1 1. Określenia z kolumny
Pochodne węglowodorów 1
1. Określenia z kolumny I połącz z hasłami z kolumny II.
I
II
I. Skażony etanol z dodatkiem fioletowego barwnika
A. Metyloamina
II. Kwas występujący w zjełczałym maśle
B. Glicyloalanina
III. Mieszanina kwasu stearynowego i palmitynowego
C. Punkt izoelektryczny
IV. Powstaje w wyniku nitrowania gliceryny
D. Kwas mrówkowy
V. Substancja o wzorze CH3NH2 to…
E. Kwas octowy
VI. pH, w którym dany aminokwas występuje w postaci jonu obojnaczego
F. Denaturat
VII. Jon, który jednocześnie jest kationem i anionem, to…
G. Nitrogliceryna
VIII. Dipeptyd
H. Jon obojnaczy
I. Kwas butanowy
J. Stearyna
I…
II …
III… IV … V … VI … VII … VIII …
2. Zaznacz właściwe dokończenie zdania: Podczas przeprowadzania fermentacji alkoholowej cukru należy:
a) szczelnie zamknąć naczynie z fermentującym roztworem, aby powstający alkohol nie odparowywał
z roztworu
b) zamknąć naczynie w taki sposób, aby nie dopuszczać powietrza do wnętrza naczynia, a jednocześnie
umożliwiać wydostawanie się gazów z naczynia na zewnątrz
c) szczelnie zamknąć naczynie z fermentującym roztworem, aby powstający alkohol nie uległ przetworzeniu
w kwas octowy
d) pozostawić naczynie otwarte, aby tlen z powietrza przyspieszał fermentację
3. Metyloamina jest:
a) gazem
b) cieczą
c) ciałem stałym
d) każda z wyżej wymienionych odpowiedzi jest poprawna
4. Związki zawierające w cząsteczce przynajmniej jedną grupę aminową i jedną grupę karboksylową połączone
z resztą węglowodorową, to:
a) kwasy
b) aminy
c) aminokwasy
d) alkohole
Barbara Kajda
5. Napisz w postaci cząsteczkowej równanie reakcji:
a) spalania całkowitego kwasu etanowego
b) katalitycznego utleniania etanu
c) kwasu mrówkowego z potasem
6. Kwas mrówkowy ma charakter:
a) zasadowy
b) obojętny
c) kwasowy
d) amfoteryczny
7. Podane substancje podziel na te, z którymi może i z którymi nie może reagować kwas octowy:
tlenek wapnia, złoto, zasada sodowa, kwas mrówkowy, alkohol etylowy, potas
a) kwas octowy reaguje z:
b) kwas octowy nie reaguje z:
8. W jednej probówce znajduje się kwas stearynowy, a w drugiej oleinowy. Zaproponuj doświadczenie
pozwalające zidentyfikować te związki.
9. Zapisz wzory następujących związków:
a) alkoholu butylowego
b) alkoholu etylowego
c) alkoholu metylowego
d) kwasu propionowego
e) kwasu heksanowego
f) kwasu oleinowego
g) kwasu masłowego
h) kwasu mrówkowego
i) kwasu octowego
10. Podaj po 1 przykładzie zastosowania dla:
a) kwasu mrówkowego
c) glicerolu
c) alkoholu etylowego
d) kwasu stearynowego
e) kwasu octowego
f) alkoholu metylowego
Barbara Kajda
11. Podaj nazwy następujących związków:
a) C15H31COOH
b) CH2OH
│
CH2OH
c) C17H35COOK
d) HCOOC2H5
e) CH2OH

CHOH

CH2OH
Barbara Kajda

Podobne dokumenty