50 LAT

Komentarze

Transkrypt

50 LAT
50 LAT
DUSZPASTERSTWA TOWARZYSTWA
CHRYSTUSOWEGO W AUSTRALII
I NOWEJ ZELANDII
50th ANNIVERSARY
OF THE SOCIETY OF CHRIST ’S
PASTORAL WORK IN AUSTRALIA
AND NEW ZEALAND
BANKSTOWN POLISH CLUB
14.11.2009. - 1.00 pm
PROGRAM OKOLICZNOŚCIOWO — ARTYSTYCZNY
1. Powitanie Kardynała G. Pell’a chlebem i solą – pp.
Teresa i Władysław Juszcze
2. Powitanie Gości i zaproszenie do obiadu – Iwona
Markowska, Andrzej Lubieniecki.
3. Modlitwa przed obiadem – Jego Eminencja Kardynał
George Pell
4. Obiad
5. Wprowadzenie – krótka historia Duszpasterstwa
Księży Chrystusowców w Australii i Nowej Zelandii Andrzej Lubieniecki i Iwona Markowska
6.
Życzenia – Andrzej Lubieniecki i Iwona Markowska
7.
Wręczenie kwiatów ( młodzież z zespołów )
8.
Taniec : ”Polonez – Mazur” – zespół Kujawy
9.
Piosenka “ I am your Mother” - Stasia Very i jej córka
Gabrielle Rumora
10. „Tańce Sądeckie” i „Polka kominiarska” – zespół
Lajkonik
11. Piosenki : „Pozdrowienie Tatr” , „Piosenka o
Poznaniu” i piosenka „Kraków” - Chór Tęcza
12. Tańce: Tańce Beskidu Śląskiego ,
Tańce Cieszyńskie - zespół Podhale
13. Piosenka „O Santissima” - Stasia Very i
Gabrielle Rumora
14. Taniec : Ślubny Kujawiak - zespół Kujawy
15. Piosenka „Polka Tramblanka” i piosenka
„Hallelujah” – zespół Pol-Hop
16. Krojenie tortu jubileuszowego przez kard. George
Pell’a w asyście ks.Generała i ks. Prowincjała
17. Wystąpienie Ks. Kardynała George Pell’a
18. Wystąpienie Prezesa Rady Naczelnej Organizacji
Polskich w Australii p. Andrzeja Alwasta
19. Wystąpienie
Gromanna
Konsula
Generalnego
p.Daniela
20. Wystąpienie Przełożonego Generalnego
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii
Zagranicznej – ks.Tomasza Sielickiego
21. Kawa i tort jubileuszowy. ( W trakcie kawy PolHop
zaśpiewa jeszcze raz „Hallelujah” z powtarzanym
przez publiczność refrenem).