Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach zaprasza

Komentarze

Transkrypt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach zaprasza
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach zaprasza dorosłych członków rodzin korzystających z pomocy
żywnościowej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym na warsztaty organizowane w ramach działań towarzyszących Programu.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni.

Podobne dokumenty