2010-10-21 Ekologiczne budownictwo i architektura

Komentarze

Transkrypt

2010-10-21 Ekologiczne budownictwo i architektura
10.30 – 12.30 Część I
Otwarcie Konferencji - Roman Trzaskalik, PNT Euro-Centrum, Krzysztof Gorgoń, SARP o/ Katowice
• Wprowadzenie „Dom pasywny/zero/plus-energetyczny w wielkiej syntezie obejmującej obszary o
strukturalnej nieefektywności oraz środowisko” - prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Politechnika
Śląska
• Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury - Tomasz Żuchowski
• Budownictwo energooszczędne: idea czy technologia? – dr Stanisław Grygierczyk, Park NaukowoTechnologiczny Euro-Centrum
• Architektura Ekologiczna: idea, projekty, realizacje – Tomasz Studniarek, SARP o/Katowice
• Czy termomodernizacja istniejących i budowa niskoenergetycznych budynków jest opłacalna? –
dr Sławomir Pasierb, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
12.30 – 13.00 – Przerwa kawowa
13.00 – 15.30 - Część II - Mapa drogowa nisko- i blisko zeroenergetycznych budynków moderowany panel ekspercki
Moderator – dr Sławomir Pasierb, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, Politechnika Śląska – Piotr Buśko, SARP o/Katowice - prof. dr
hab. inż. Jan Ślusarek, Politechnika Śląska - dr inż. Janusz Belok, Politechnika Śląska – dr inż. Tomasz
Steidl, Politechnika Śląska –Zbigniew Michniowski, Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Członek
Zarządu Europejskiej Sieci Energie Cités, - Tomasz Żuchowski, Ministerstwo Infrastruktury – Ewa Maniecka,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Mirosław Bobrzyński – Prezes Zarządu
Euro-Centrum S.A., dr inż. arch. Justyna Gorgoń, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - Marek
Bednarz i dr Adolf Mirowski, Euro-Centrum Klaster Technologii Energooszczędnych, Viessmann Polska
15.30 – 16.00 - Część III- Zwiedzanie budynku energooszczędnego w Parku Euro-Centrum
Wszystkie prezentacje z konferencji będą dostępne do pobrania na stronie www.euro-centrum.com.pl
Patronat honorowy
Patron medialny
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego