Pomysły na czytanie książki Czynności związane z książką | Идеи

Komentarze

Transkrypt

Pomysły na czytanie książki Czynności związane z książką | Идеи
146mm
Zanim przeczytasz opowiadanie, przyjrzyj się razem z dzieckiem tytułowej
ilustracji i zastanówcie się, co może być fabułą opowiadania. Następnie
przeczytaj dziecku opowiadanie poświęcając przy tym dużo czasu na obejrzenie
zamieszczonych ilustracji.
Прежде чем Вы начнете читать этот рассказ вслух, рассмотрите вместе с
Вашим ребенком заглавную страницу и поразмышляйте, о чем в нем может
идти речь. Затем прочтите Вашему ребенку рассказ, не жалея времени на то,
чтобы обстоятельно рассмотреть картинки.
Zadawaj dziecku pytania reagując na jego uwagi i spostrzeżenia:
• Jakimi zwierzętami są Pip i Posy?
• Jakie jeszcze zwierzęta widać na stronie tytułowej? Czy odnajdujesz zwierzęta
także na innych ilustracjach zamieszczonych w książce?
• Co zwierzęta robią na placu zabaw?
• Dlaczego Pip i Posy sprzeczają się?
• Posy skaleczyła się. Na pewno już się kiedyś skaleczyłeś. Jak to było?
• Jak pokazać, że chcemy się z kimś pogodzić?
Задайте Вашему ребенку вопросы и обсудите с ним его ответы:
• Что за животные Пип и Пози?
• Какие еще звери изображены на заглавной странице? А на других картинках
в книге изображены эти животные?
• Что делают звери на детской площадке?
• Почему Пип и Пози ссорятся друг с другом?
• Пози упала и ударилась. Ты когда-нибудь делал себе больно? Как это
случалось?
• Как показать, что вы хотите помириться?
Czynności
związane z książką |
• Naśladujcie wspólnie odgłosy i ruchy zwierząt występujących w książce, np.
podskakiwanie jak zając, kumkanie jak żaba czy też pisk myszy.
• Wykorzystuj treści zamieszczone w książce jako skarbnicę pomysłów na
wspólne zabawy z dzieckiem: Podawajcie sobie nawzajem piłkę
albo pobawcie się w berka, tak jak to robią w opowiadaniu
zwierzęta.
• W miejscowej bibliotece możesz wypożyczyć jeszcze
wiele innych pięknych opowiadań o przyjaźni.
02Lestart_buchfolder_2014_B_K05-1.indd 5-1
Задания к книге |
• Проимитируйте звуки и движения животных из книги: попрыгайте как заяц,
квакайте как лягушка и пищите как мышка.
• Поиграйте вместе с Вашим ребенком в игры из книги: «Пасуйте себе мяч»
или «Поймай меня», как животные в рассказе.
• В библиотеке по месту жительства Вы можете найти еще много других интересных рассказов о дружбе.
Советы для чтения вслух и рассказов вместе с …
Идеи для чтения
книги вслух |
Tipps zum Vorlesen und Erzählen mit …
Okumaya ve anlatmaya ilişkin öneriler …
Pomysły na
czytanie książki
Porady dotyczące czytania i opowiadania z
książką …
07.08.14 16:47
146mm
Buchinhalt |
Pip hat einen tollen Roller, mit dem Posy gerne einmal fahren möchte. Sie
schnappt ihn sich einfach und saust davon. Pip ärgert das. Doch als Posy stürzt,
eilt Pip ihr schnell zu Hilfe.
Kitap içeriği |
Pip’in çok güzel bir scooter’ı vardı ve Posy de bu scooter’a bir kez binmek istiyordu. Posy scooter’ı kapar kapmaz hızlıca uzaklaştı. Pip, bu duruma çok kızdı.
Fakat Posy düştüğünde Pip ona yardım etmek için hemen yanına koştu.
Treść książki |
Pip ma świetną hulajnogę, którą Posy chciałaby pojeździć – więc po prostu ją
łapie i umyka. Pip gniewa się z tego powodu, ale gdy Posy zalicza upadek, Pip
śpieszy jej na pomoc.
Содержание книги |
У Пипа есть отличный самокат, на котором хочет покататься Пози. Пози просто
хватает самокат и вот ее уже и след простыл. Пип обиделся на нее. Но когда
Пози падает с самоката, Пип бежит к ней на помощь.
Vorlese-Ideen
zum Buch |
Kitapla ilgili
okuma fikirleri |
Bevor Sie die Geschichte vorlesen, schauen Sie sich mit Ihrem Kind zusammen das
Titelbild an und überlegen Sie, wovon die Geschichte handeln könnte. Lesen Sie
Ihrem Kind danach die Geschichte vor und nehmen Sie sich dabei viel Zeit zum
Betrachten der Bilder.
Kitabı okumaya başlamadan önce, çocuğunuzla kapak resmine bakıp hangi
konunun işlendiğini tahmin etmeye çalışın. Ondan sonra hikâyeyi okuyun ve
resimlere bakmak için yeterince zaman ayırın.
Stellen Sie Ihrem Kind Fragen und gehen Sie auf seine Bemerkungen ein:
• Welche Tiere sind Pip und Posy?
• Welche Tiere sieht man noch auf der Titelseite? Findest du die Tiere auch auf
anderen Bildern im Buch wieder?
• Was machen die Tiere auf dem Spielplatz?
• Warum haben Pip und Posy Streit miteinander?
• Posy hat sich wehgetan. Du hast dir doch auch schon einmal wehgetan.
Wie war das?
• Wie zeigt man, dass man sich wieder vertragen will?
Aktionen zum Buch |
• Machen Sie gemeinsam die Geräusche und Bewegungen der Tiere aus dem
Buch nach, z. B. hüpfen wie ein Hase, quaken wie ein Frosch und piepsen wie
eine Maus.
• Greifen Sie Spiel-Ideen aus dem Buch gemeinsam mit Ihrem Kind auf:
Rollen Sie sich einen Ball zu oder spielen Sie Fangen,
so wie die Tiere in der Geschichte es tun.
• In der Bibliothek vor Ort können Sie noch viele
weitere schöne Freundschafts-Geschichten
ausleihen.
Çocuğunuza sorular yöneltin ve söylediklerini dikkate alın:
• Pip ve Posy hangi hayvanlardır?
• Kapak sayfasında başka hangi hayvanlar görülüyor? Bu hayvanları kitabın
içindeki diğer resimlerde de bulabilir misin?
• Hayvanlar oyun alanında ne yapıyorlar?
• Pip ve Posy neden birbiriyle kavga ediyor?
• Posy`nin canı yandı. Senin de bir kere canın yandı ya. Nasıldı?
• Barışmak istediğini insan nasıl belli eder?
Kitapla ilgili
etkinlikler |
• Çocuğunuzla birlikte, kitapta gördüğünüz hayvanların seslerini taklit edin,
örneğin tavşan gibi zıplayın, kurbağa gibi vraklayın ve fare gibi ses çıkarın.
• Kitaptaki oyun önerilerini çocuğunuzla birlikte uygulayın: Hikâyedeki
hayvanların yaptığı gibi topu birbirinize yuvarlayın veya yakalamaca
oynayın.
• Yakınınızdaki kütüphaneden daha birçok güzel arkadaşlık
hikayesi ödünç alabilirsiniz.
Impressum❙Herausgeber und Verleger: Stiftung Lesen, Römerwall 40, 55131 Mainz❙Verantwortlich: Dr. Jörg F. Maas❙Programme u. Projekte: Sabine Uehlein❙
Projektleitung: Sabine Bonewitz❙Redaktion: Ulrike Annick Weber❙Layout / Illustration: Hildegard Müller❙Wissenschaftliche Beratung unter Begleitung der InterVal GmbH, Berlin:
Prof. Dr. Christine Garbe, Köln; Prof. Dr. Bettina Kümmerling-Meibauer, Tübingen; Prof. em. Dr. Hans H. Reich, Landau; Prof. Dr. Petra Wieler, Berlin sowie Dr. Aysun Aydemir, Dortmund und
Susanne Schneehorst, Nürnberg❙Übersetzungen: Engin GmbH, Frankfurt❙Druck: Ernst Kaufmann GmbH & Co. KG, Raiffeisenstr. 29, 77933 Lahr❙Auflage: 50.000❙©Stiftung Lesen 2014
02Lestart_buchfolder_2014_B_K05-1.indd 2-4
07.08.14 16:47

Podobne dokumenty