programem imprezy

Komentarze

Transkrypt

programem imprezy
K lub Jeździecki „Jedenastka Izerska”
Z acisze 29; 59-820 Leśna
[email protected]
tel. 605 460 742; 609 044 753
Program Z aw odów
21 sierpnia 2011r. Z łoty Potok
Godz. 900
Towarzyskie Zawody Jeździeckie w UjeżdżeniuMistrzostwa Powiatu. Konkursy klasy L3; L4; P2.
Godz. 1200
III Amatorskie Zawody w Powożeniu (II etap)
Godz. 1300
Wręczenie nagród zwycięzcom
Mistrzostw Powiatu w Ujeżdżeniu
Godz. 1330
I Otwarte Mistrzostwa Kobiet w Powożeniu
Godz. 1430
VII Konkurs Jeździecki dla Dzieci Specjalnej Troski
Godz. 1530
„Jeździeckie Debiuty”
- konkurs jeździecki dla najmłodszych
Jarm ark m iodów i rękodzieła
r kodzieła.
kodzieła .
K onkursy dla publiczności, zam ki dm uchane dla dzieci.
B ufet w trakcie trw ania im prezy.
Serdecznie Z apraszam y!!!