pytanie 2

Komentarze

Transkrypt

pytanie 2
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łańcucie
Znak sprawy: SZP/380/33/07
9122.ZESP
ISO 9001:2000
Łańcut, dnia 10-12-2007r.
Do:
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia (powyŜej 211 000 euro)
„ZAKUP I DOSTAWA LEKÓW I ANTYBIOTYKÓW” dla Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łańcucie – ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej http://ted.europa.eu –
2007/S 217-264185 z dnia 10.11.2007r. oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń, w budynku
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łańcucie przy ul. Paderewskiego 5 i na stronie internetowej
www.zoz-lancut.pl udostępniono w dniu 12.11.2007r.
W związku z otrzymaniem pytań dot. przetargu nieograniczonego znak j. w. na podstawie
art. 38 ust. 2 – Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. – (tekst
jednolity) Dz. U. Nr 164 z 14 września 2006r.; poz. 1163 z późn. zmianą/, udzielam następujących
odpowiedzi:
Pytanie 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z Pakietu VIII LEKI Nr 8 pozycji
nr 11 z powodu zakończenia produkcji (lek ten proponujemy w opakowaniu x 120 dawek).
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr VIII w poz. 11 leku
SEREVENT AEROSOL 0,025 mg w dawce x 120 dawek w ilości 10 op.
Pytanie 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę pozycji 12 Sereventu w postaci dysku? (aerozol
występuje tylko w dawce 25 mcq).
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr VIII w poz. leku
„SEREVENT DYSK 0,05 mg w dawce x 60 dawek w ilości 10 op.”.
Pytanie 3 – Pakiet Nr 1 – poz. 11 – Actrapid inj. 1000jm/10ml x 1 fiol. – insulina ta była w obrocie
tylko do wyczerpania zapasów, stąd pytanie czy zgodzą się Państwo na wykreślenie tej pozycji
z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 11 – leku „Actrapid
inj. 1000jm/10ml x 1 fiol. w ilości 2 op.”.
Pytanie 4 – Pakiet Nr 1 – poz. 12 – Actrapid HM penfil inj. 300jm/3ml x 1 fiol. – proszę
o sprecyzowanie czy do oferty naleŜy wycenić 24 fiolki? W oryginalnym opakowaniu jest 5 fiolek.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis w Pakiecie Nr I poz. 12 na „Actrapid HM penfil inj.
300 J. M. /3ml x 5 fiol. w ilości 24 op.”.
Pytanie 5 – Pakiet Nr 1 – poz. 13 – Actrapid Novolet inj. 300j/3ml x 5 wstrzykiwań – insulina ta była
w obrocie do marca 2007, obecnie jest dostępna w penfilach, czy zgodzą się Państwo na
zaproponowanie Insuliny Actrapid 100jm/1ml x 5 wstrzyk. po 3ml w penfilach?
37-100 Łańcut
ul. Paderewskiego 5
www.zoz-lancut.pl
tel. (0-17) 224-01-00 1
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Łańcucie
fax. (0-17) 225-23-02
42 9177 0008 2001 0004 6646 0001
e-mail [email protected]
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łańcucie
9122.ZESP
ISO 9001:2000
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr I w poz. 13 insuliny
„Actrapid 100 J. M./1ml x 5 wstrzyk. po 3ml w penfilach” w ilości 3 op.
Pytanie 6 – Pakiet Nr 1 – poz. 45 – Aminophyllinum inj. 2,5% 10ml x 50amp – preparat ten został
wycofany z produkcji, czy w związku z tym zgodzą się Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 45 – leku
„Aminophyllinum inj. 2,5% /10ml x 50amp w ilości 50 op.”.
Pytanie 7 – Pakiet Nr 1 – poz. 61 – Antytoksyna tęŜcowa końska inj. 3000 j. 1fiol + 1amp.rozp –
preparat ten został wycofany z produkcji, stąd pytanie czy zgodzą się Państwo na wykreślenie go
z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 61 – leku
„Antytoksyna tęŜcowa końska inj. 3000 j. a. x 1 fiol. w ilości 12 op.”.
Pytanie 8 – Pakiet Nr 1 – poz. 68 – Astmopent aerozol 0,75mg w dawce x 20ml = 400dawek – ze
względu na zawartość freonu preparat ten został wycofany z produkcji, stąd pytanie czy zgodzą się
Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 68 – leku
„Astmopent aerozol 0,75mg w dawce x 20ml = 400dawek w ilości 2 op.”.
Pytanie 9 – Pakiet Nr 1 – poz. 74 – Atrovent 0,02mg w dawce x 15ml 300 dawek – obecnie dostępna
jest wersja leku: Atrovent N 20mcg w dawce 10ml/200dawek, czy zgodzą się Państwo na
zaproponowanie w dostępnej postaci, zachowując ilość z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr I poz. 74 leku „Atrovent
N 20mcg w dawce 10ml/200dawek w ilości 15 op.”.
Pytanie 10 – Pakiet Nr 1 – poz. 75 – Aviomarin inj. 0,05g/1ml x 5 amp – preparat ten został
wycofany z produkcji, czy w związku z tym zgodzą się Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 75 – leku
„Aviomarin inj. 0,05g/1ml x 5 amp w ilości 20 op.”.
Pytanie 11 – Pakiet Nr 1 – poz. 106 – Bisacodyl 0,005g x 30 draŜ – produkcja tego preparatu została
zakończona, stąd pytanie czy zgodzą się Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 106 – leku
„Bisacodyl 0,005g x 30 draŜ w ilości 23 op.”.
Pytanie 12 – Pakiet Nr 1 – poz. 114 – Budesonid forte aerozol 0,2mg w dawce x 200 dawek = 10ml –
ze względu na zawartość freonu preparat ten został wycofany z produkcji, stąd pytanie czy zgodzą się
Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 114 – leku
„Budesonid forte aerozol 0,2mg w dawce x 200 dawek = 10ml w ilości 16 op.”.
Pytanie 13 – Pakiet Nr 1 – poz. 123 – Calcium tabl.mus. 0,21g wapnia x 12 tabl. – czy zgodzą się
Państwo na zaproponowanie Calcium zawierającego 177mg wapnia z Plivy Kraków.
37-100 Łańcut
ul. Paderewskiego 5
www.zoz-lancut.pl
tel. (0-17) 224-01-00 2
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Łańcucie
fax. (0-17) 225-23-02
42 9177 0008 2001 0004 6646 0001
e-mail [email protected]
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łańcucie
9122.ZESP
ISO 9001:2000
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr I w poz. 123 leku
Calcium zawierającego 177 mg wapnia z Plivy Kraków.
Pytanie 14 – Pakiet Nr 1 – poz. 143 – Clinomel N5-800 inj. 1x 2l – czy zgodzą się Państwo na
zaproponowanie preparatu Multimel N5-800E inj. 1 x 2l w worku tej samej firmy?
Firma Baxter zakończyła produkcję Clinomelu N5-800, w to miejsce producent wprowadził nowy
produkt Multimel N5-800E o takiej samej ilości azotu i kaloryczności niebiałkowej. RóŜnica między
Clinomelem a Multimelem polega na zastosowaniu w Multimelu emulsji tłuszczowej z oliwy z oliwek
(80%) i oleju sojowego (20%).
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr I w poz. 143 preparatu
Multimel N5-800E inj. 1 x 2 L w ilości 60 op.
Pytanie 15 – Pakiet Nr 1 – poz. 204 – Doxepin inj. 0,05g/2ml x 10amp – preparat ten został wycofany
z produkcji, stąd pytanie czy zgodzą się Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 204 – leku „Doxepin
inj. 0,05g/2ml x 10amp w ilości 1 op.”.
Pytanie 16 – Pakiet Nr 1 – poz. 213 – Enap inj. 0,00125g/1ml x 5amp – preparat ten jest nieosiągalny
na polskim rynku, czy w związku z tym zgodzą się Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 213 – leku „Enap inj.
0,00125g/1ml x 5amp w ilości 2 op.”.
Pytanie 17 – Pakiet Nr 1 – poz. 228 – Estradiol depot inj. 0,01g/1ml x 10amp – dystrybucja tego
preparatu na teren Polski została zakończona, stąd pytanie czy zgodzą się Państwo na wykreślenie go
z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 228 – leku „Estradiol
depot inj. 0,01g/1ml x 10amp w ilości 1 op.”.
Pytanie 18 – Pakiet Nr 1 – poz. 234 – Fenactil 0,1g x 30draŜ. – produkcja tego preparatu została
zakończona, czy w związku z tym zgodzą się Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 234 – leku „Fenactil
0,1g x 30 draŜ w ilości 1 op.”.
Pytanie 19 – Pakiet Nr 1 – poz. 235 i 236 – Fenactil krople 4% x 10g i 100g – produkcja tych
preparatów została zakończona, stąd pytanie czy zgodzą się Państwo na wykreślenie ich z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 235 i 236 – leki
„Fenactil krople 4% x 10g i 100g w ilości po 1 op.”.
Pytanie 20 – Pakiet Nr 1 – poz. 244 – Flegamina inj. 0,004g/2ml x 5amp – preparat ten został
wycofany z produkcji, czy w związku z tym zgodzą się Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 244 – leku
„Flegamina inj. 0,004g/2ml x 5amp w ilości 2 op.”.
Pytanie 21 – Pakiet Nr 1 – poz. 258 – Furazolidon zawiesina 0,0165g/5ml x 100g – czy zgodzą się
Państwo na zaproponowanie tego preparatu w dostępnej wersji po 160g?
37-100 Łańcut
ul. Paderewskiego 5
www.zoz-lancut.pl
tel. (0-17) 224-01-00 3
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Łańcucie
fax. (0-17) 225-23-02
42 9177 0008 2001 0004 6646 0001
e-mail [email protected]
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łańcucie
9122.ZESP
ISO 9001:2000
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr I w poz. 258 leku
„Furazolidon zawiesina 0,0165g/5ml x 160g w ilości 1 op.
Pytanie 22 – Pakiet Nr 1 – poz. 272 – Glurenorm 0,03g x 50 tabl. – preparat ten został wycofany
z produkcji, stąd pytanie czy zgodzą się Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 272 – preparatu
„Glurenorm 0,03g x 50 tabl. w ilości 1 op.”.
Pytanie 23 – Pakiet Nr 1 – poz. 273 – Gopten 0,5mg x 48kaps. – proszę o sprecyzowanie czy chodzi
tutaj raczej o kapsułki x 28?
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis w Pakiecie Nr I poz. 273 na „Gopten 0,5mg x 28kaps.
w ilości 5 op.”.
Pytanie 24 – Pakiet Nr 1 – poz. 297 – Humaject M3 (30/70) inj. 300jm/3ml x 5 wstrzyk. – ten
preparat został wycofany z produkcji, stąd pytanie czy zgodzą się Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 297 – preparatu
„Humaject M3 (30/70) inj. 300 jm/3ml x 5 wstrzyk. w ilości 3 op.”.
Pytanie 25 – Pakiet Nr 1 – poz. 298 – Humaject N inj. 300jm/3ml x 5 wstrzyk. – ten preparat został
wycofany z produkcji, czy w związku z tym zgodzą się Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 298 – preparatu
„Humaject N inj. 300jm/3ml x 5 wstrzyk. w ilości 3 op.”.
Pytanie 26 – Pakiet Nr 1 – poz. 299 – Humaject R inj. 300jm/3ml x 5 wstrzyk. – ten preparat został
wycofany z produkcji, stąd pytanie czy zgodzą się Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 299 – preparatu
„Humaject R inj. 300jm/3ml x 5 wstrzyk. w ilości 3 op.”.
Pytanie 27 – Pakiet Nr 1 – poz. 325 – Insulatard Innolet inj. 300jm/3ml x 5 dozow. – preparat ten jest
wycofany z produkcji, czy w związku z tym zgodzą się Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 325 – preparatu
„Insulatard Innolet inj. 300jm/3ml x 5 dozow. w ilości 2 op.”.
Pytanie 28 – Pakiet Nr 1 – poz. 326 – Insulatard Novolet inj. 300jm/3ml x 5 wstrzyk. – preparat ten
jest wycofany z produkcji, stąd pytanie czy zgodzą się Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 326 – preparatu
„Insulatard Novolet inj. 300jm/3ml x 5 wstrzyk. w ilości 2 op.”.
Pytanie 29 – Pakiet Nr 1 – poz. 352 – Lidocain aerozol 10% 38g – preparat ten został wycofany
z produkcji, czy w związku z tym zgodzą się Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 352 – preparatu
„Lidocain aerozol 10% 38g w ilości 3 op.”.
Pytanie 30 – Pakiet Nr 1 – poz. 378 – Magnosil 0,5g x 20tabl – wygasł rejestr tego preparatu, czy
w związku z tym zgodzą się Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 378 – preparatu
37-100 Łańcut
ul. Paderewskiego 5
www.zoz-lancut.pl
tel. (0-17) 224-01-00 4
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Łańcucie
fax. (0-17) 225-23-02
42 9177 0008 2001 0004 6646 0001
e-mail [email protected]
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łańcucie
9122.ZESP
ISO 9001:2000
„Magnosil 0,5g x 20 tabl. w ilości 2 op.”.
Pytanie 31 – Pakiet Nr 1 – poz. 385 – Megace 0,04g x 100tabl – preparat ten został wycofany
z produkcji, stąd pytanie czy zgodzą się Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 385 – preparatu
„Megace 0,04g x 100 tabl. w ilości 1 op.”.
Pytanie 32 – Pakiet Nr 1 – poz. 390 – Methylergometrin inj. 0,2mg/1ml x 5amp – preparat ten
ostatnio jest niedostępny na polskim rynku, stąd pytanie czy zgodzą się Państwo na wykreślenie go
z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 390 – preparatu
„Methylergometrin inj. 0,2mg/1ml x 5amp w ilości 15 op.”.
Pytanie 33 – Pakiet Nr 1 – poz. 408 – Mistabron płyn 0,6g/3ml x 5amp – preparat ten został
wycofany z produkcji, czy w związku z tym zgodzą się Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 408 – preparatu
„Mistabron płyn 0,6g/3ml x 5amp w ilości 10 op.”.
Pytanie 34 – Pakiet Nr 1 – poz. 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416 – Mixtard 10 Novolet inj.
300ml/3ml x 5 wstrzyk.; Mixtard 20 HM penfil inj. 300jm/3ml x 5 wkładów; Mixtard 20 Novolet inj.
300jm/3ml x wstrzyk.; Mixtard 30 HM Innolet inj. 300jm/3ml x 5 dozow.; Mixtard 30 HM Novolet inj.
300jm/3ml x 5 wstrzyk.; Mixtard 40 Novolet inj. 300jm/3ml x 5 wstrzyk.; Mixtard 50 Novolet inj.
300jm/3ml x wstrzyk.
Insuliny te są wycofane z produkcji, stąd pytanie czy zgodzą się Państwo na wykreślenie ich z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 409, 410 411, 412,
413, 414, 415, 416 – insuliny: „Mixtard 10 Novolet inj. 300ml/3ml x 5 wstrzyk.; Mixtard 20 HM
penfil inj. 300jm/3ml x 5 wkładów; Mixtard 20 Novolet inj. 300jm/3ml x wstrzyk.; Mixtard 30
HM Innolet inj. 300jm/3ml x 5 dozow.; Mixtard 30 HM Novolet inj. 300jm/3ml x 5 wstrzyk.;
Mixtard 40 Novolet inj. 300jm/3ml x 5 wstrzyk.; Mixtard 50 Novolet inj. 300jm/3ml x wstrzyk.
w ilości po 2 i 3 op.”.
Pytanie 35 – Pakiet Nr 1 – poz. 423 – Mocloxil 0,1g x 60 tabl. – proszę o sprecyzowanie czy chodzi
tutaj raczej o dawkę 0,15g?
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis w Pakiecie Nr I poz. 423 na „Mocloxil 0,15g x 60 tabl.
w ilości 1 op.”.
Pytanie 36 – Pakiet Nr 1 – poz. 451 – Nifuratio retard 0,1g x 20kaps – preparat ten został wycofany
z produkcji, czy w związku z tym zgodzą się Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 451 – preparatu
„Nifuratio retard 0,1 g x 20 kaps w ilości 2 op.”.
Pytanie 37 – Pakiet Nr 1 – poz. 463 – Nix szampon 1% x 59ml – preparat ten został wycofany
z oferty producenta, stąd pytanie czy zgodzą się Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 463 – preparatu „Nix
szampon 1% x 59 ml w ilości 1 op.”.
37-100 Łańcut
ul. Paderewskiego 5
www.zoz-lancut.pl
tel. (0-17) 224-01-00 5
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Łańcucie
fax. (0-17) 225-23-02
42 9177 0008 2001 0004 6646 0001
e-mail [email protected]
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łańcucie
9122.ZESP
ISO 9001:2000
Pytanie 38 – Pakiet Nr 1 – poz. 478 – One Touch test paskowy x 50 – proszę o sprecyzowanie, które
paski Ŝyczą sobie Państwo do oferty: One Touch Horizon czy One Touch Test Strips?
Odpowiedź: Zamawiającemu chodzi w Pakiecie Nr I poz. 478 o test paskowy typu: „One Touch
Test Strip”.
Pytanie 39 – Pakiet Nr 1 – poz. 480 – Optium test paskowy x 50 – proszę o sprecyzowanie, które
paski Ŝyczą sobie Państwo do oferty: Paski Optium czy Paski Optium Xido?
Odpowiedź: Zamawiającemu chodzi w Pakiecie Nr I poz. 480 o paski typu: „Optium”.
Pytanie 40 – Pakiet Nr 1 – poz. 483 – Omnipaque 350 inj. x 17,5g jodu – proszę o sprecyzowanie
w jakiej objętości naleŜy Państwu wycenić ten preparat?
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis w Pakiecie Nr I poz. 483 na „Omnipaque 350 inj. x
17,5g/ 50 ml w ilości 40 op.”.
Pytanie 41 – Pakiet Nr 1 – poz. 508 – Phospho Laxative płyn 1 x 50ml – preparat ten został wycofany
z produkcji, ale pojawił się na rynku nowy lek Fleet Phospho Soda 2 x 45 ml o parametrach: 45 ml
roztworu zawiera 24,4 g dwuwodnego dwuwodorofosforanu sodu i 10,8 g dwunastowodnego
wodorofosforanu sodu (zawartość sodu wynosi 5 g/45 ml preparatu). W związku z tym czy zgodzą się
Państwo na zaproponowanie takiego preparatu, a jeŜeli tak to czy naleŜy zachować ilość z oferty czy
raczej naleŜy pozycję tę wykreślić?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr I w poz. 508 leku „Fleet
Phospho-Soda płyn 45 g w ilości 10 op.”.
Pytanie 42 – Pakiet Nr 1 – poz. 522, 523, 524 – Polpressin 0,001g x 30 tabl.; Polpressin 0,002g x 30
tabl.; Polpressin 0,005g x 30 tabl.
Preparaty te zostały wycofane z oferty producenta, stąd pytanie czy zgodzą się Państwo na wykreślenie
ich z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 522, 523, 524 –
preparatów: „Polpressin 0,001g x 30 tabl.; Polpressin 0,002g x 30 tabl.; Polpressin 0,005g x 30
tabl. w ilości po 2 op.”.
Pytanie 43 – Pakiet Nr 1 – poz. 532 – Propycil 0,05g x 20 tabl. – preparat ten został wycofany
z produkcji, czy w związku z tym zgodzą się Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 532 – preparatu
„Propycil 0,05g x 20 tabl. w ilości 2 op.”.
Pytanie 44 – Pakiet Nr 1 – poz. 583 – Silol 1000 F płyn x 150g – produkcja tego preparatu została
zakończona, stąd pytanie czy zgodzą się Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 583 – preparatu
„Silol 1000 F płyn x 150g w ilości 50 op.”.
Pytanie 45 – Pakiet Nr 1 – poz. 604 – Spasmophen duplex 0,01g x 20 draŜ. – preparat ten został
wycofany z produkcji, czy w związku z tym zgodzą się Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 604 – preparatu
„Spasmophen duplex 0,01g x 20 draŜ. w ilości 2 op.”.
37-100 Łańcut
ul. Paderewskiego 5
www.zoz-lancut.pl
tel. (0-17) 224-01-00 6
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Łańcucie
fax. (0-17) 225-23-02
42 9177 0008 2001 0004 6646 0001
e-mail [email protected]
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łańcucie
9122.ZESP
ISO 9001:2000
Pytanie 46 – Pakiet Nr I – poz. 619 – Sulfanizolon zawiesina do oczu x 10ml – preparat ten został
wycofany z produkcji, czy w związku z tym zgodzą się Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 619 – preparatu
„Sulfanizolon zawiesina do oczu x 10ml w ilości 3 op.”.
Pytanie 47 – Pakiet Nr 1 – poz. 630 – Synacten inj. 0,25mg/1ml x 1 amp – preparat ten jest obecnie
dostępny tylko na wnioski o import docelowy, czy w związku z tym naleŜy go wycenić czy zgodzą się
Państwo na wykreślenie z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 630 – preparatu
„Synacten inj. 0,25mg/1ml x 1 amp w ilości 2 op.”.
Pytanie 48 – Pakiet Nr 1 – poz. 669 – Tuberculin PPD RT 23 SSI inj. 2jm/0,1ml =1dawka – poniewaŜ
preparat ten jest pakowany po 10 fiolek proszę sprecyzować, czy do oferty Ŝyczą sobie Państwo
wycenę pojedynczych fiolek (22 sztuki) czy 3 opakowania po 10 fiolek?
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis w Pakiecie Nr I poz. 669 na „Tuberculin PPD RT 23
SSI inj. 2jm/0,1ml =1dawka x 10 fiol. w ilości 2 op.”.
Pytanie 49 – Pakiet Nr 1 – poz. 671 – Ultratard HM inj. 400jm/10ml x 1 fiol – insulina ta została juŜ
wycofana z produkcji, stąd pytanie czy zgodzą się Państwo na wykreślenie jej z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 671 – preparatu
„Ultratard HM inj. 400jm/10ml x 1 fiol w ilości 2 op.”.
Pytanie 50 – Pakiet Nr 1 – poz. 688 – Verapamil inj. 0,005g/2ml x 5amp – obecnie dostępny jest
Lekoptin inj. 0,005g/2ml x 50amp, czy w związku z tym zgodzą się Państwo na zaproponowanie
1 opakowania x 50 amp, czy raczej preparat ten wykreślić z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr I poz. 688 – preparatu
„Verapamil inj. 0,005g/2ml x 5amp w ilości 2 op.”.
Pytanie 51 – Pakiet Nr 1V – poz. 35 – Lorinden T maść 15g – maść ta została wycofana z produkcji,
stąd pytanie czy zgodzą się Państwo na wykreślenie jej z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr IV poz. 35 – preparatu
„Lorinden T maść 15g – maść w ilości 5 op.”.
Pytanie 52 – Pakiet Nr 1V – poz. 45 – Vratizolin krem 3% 15g – preparat w tej wielkości był na
rynku do wyczerpania zapasów, dostępny będzie teraz tylko po 3g, stąd pytanie czy zgodzą się Państwo
na zaproponowanie kremu po 3% po 3g, zachowując ilość z oferty (40 op.), czy raczej zgodzą się
Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr IV w poz. 45 preparatu
„Vratizolin krem 3% po 3g w ilości 200 op.”.
Pytanie 53 – Pakiet Nr V – poz. 17 – Dicortineff zawiesina do oczu 2,5mg x 10ml, 40 op. – obecnie
preparat ten jest osiągalny po 5ml, czy w związku z tym naleŜy zachować ilość z oferty czy przeliczyć
ml i wstawić do oferty 80 op.?
37-100 Łańcut
ul. Paderewskiego 5
www.zoz-lancut.pl
tel. (0-17) 224-01-00 7
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Łańcucie
fax. (0-17) 225-23-02
42 9177 0008 2001 0004 6646 0001
e-mail [email protected]
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łańcucie
9122.ZESP
ISO 9001:2000
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr V w poz. 17 preparatu
„Dicortineff zawiesina do oczu 2,5mg x 5 ml w ilości 40 op.”.
Pytanie 54 – Pakiet Nr VI – poz. 3 – Bivacyn 165 000jm x 200g – obecnie preparat ten jest osiągalny
po 150ml, stąd pytanie czy zachować ilość z oferty czy przeliczyć gramy i wówczas wstawić 814 op.?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr VI w poz. 3 preparatu
„Bivacyn 165 000jm x 150 ml w ilości 610 op.”.
Pytanie 55 – Pakiet Nr VI – poz. 14 – Lekoptin inj. 0,005g/2ml x 50 amp – produkcja tego preparatu
została zakończona, czy w związku z tym zgodzą się Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr VI poz. 14 – preparatu
„Lekoptin inj. 0,005g/2ml x 50 amp w ilości 5 op.”.
Pytanie 56 – Pakiet Nr VII – poz. 22 – Oflodinex tabl. powl. 0,1g x 10 tabl. – preparat ten został
wycofany z produkcji, czy w związku z tym zgodzą się Państwo na wykreślenie go z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr VII poz. 22 – preparatu
„Oflodinex tabl. powl. 0,1g x 10 tabl. w ilości 5 op.”.
Pytanie 57 – Pakiet Nr IX – poz. 6 – Chloramin B substancja – obecnie w obrocie występuje
Chloramina T o szerszym spektrum działania, czy zgodzą się Państwo na zaproponowanie dostępnej
Chloraminy T?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr IX w poz. 6 preparatu
„Chloramina T x 1 kg w ilości 10 op.”.
Pytanie 58 – Pakiet Nr IX – poz. 19 – Natrium hydricum cum calce granulat 3,3kg – czy zgodzą się
Państwo na zaproponowanie ulepszonej wersji tej substancji, zawierającej wskaźnik zuŜycia CA?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr IX poz. 19 ulepszonej
wersji tej substancji.
Pytanie 59 – Pakiet Nr IX – poz. 28 – Pepsinum 1:100 x 100g – obecnie pepsyna nie występuje
w rozcierkach, dostępna jest tylko jako czysta substancja, stąd pytanie czy zgodzą się Państwo na
wykreślenie jej z oferty?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Pakietu Nr VII poz. 28 – preparatu
„Pepsinum 1:100 x 100g w ilości 1 op.”.
Pytanie 60 – Pakiet Nr XVI – poz. 13 – Ephedrinum hydrochloricum inj. 0,025g/1ml – proszę
o sprecyzowanie czy naleŜy wycenić 92 fiolki czy 92 opakowania po 10 amp?
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis w Pakiecie Nr XVI poz. 13 na „Ephedrinum
hydrochloricum inj. 0,025g/1ml x 10 amp. w ilości 92 op.”.
Pytanie 61 – Prosimy równieŜ o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań
handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek,
ampułek itp.), niŜ umieszczone w SIWZ – czy naleŜy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone
w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku?
37-100 Łańcut
ul. Paderewskiego 5
www.zoz-lancut.pl
tel. (0-17) 224-01-00 8
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Łańcucie
fax. (0-17) 225-23-02
42 9177 0008 2001 0004 6646 0001
e-mail [email protected]
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łańcucie
9122.ZESP
ISO 9001:2000
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby w przypadku występowania innych opakowań
handlowych (tabl., amp., draŜ. i itp.) niŜ umieszczono w SIWZ w formularzach cenowych; naleŜy
zaoferować pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.
Pytanie 62 – Czy w Pakiecie Nr 1 poz. 582 chodzi o Sevoflurane do parowników będących na
wyposaŜeniu szpitala?
Uzasadnienie: jeśli Sevoflurane nie będzie kompatybilne z parownikiem nie moŜliwe jego
parownikiem.
Odpowiedź: Zamawiający posiada parownik firmy ABBOTT.
Pytanie 63 – Czy w Pakiecie Nr 1 poz. 452 – NIFUROKSAZYD tabl. powl. 0,1 G x 24 –
Zamawiający wyraŜa zgodę na wycenę w tej pozycji nifuroxazydu 200 mg x 12 kaps.?
Uzasadnienie: Nifuroxazydu 200 mg jest dostosowany do zarejestrowanego dawkowania tej substancji
czynnej tzn.: 4 x 1 kaps. 200 mg dziennie u dorosłych (dotychczas 4 x 2 tabl. – 100 mg) i 3 x 1 kaps.
200 mg dziennie u dzieci powyŜej 6 roku Ŝycia (dotychczas 3 x 2 tabl. – 100 mg), przez co
uproszczone jest dawkowanie tego leku oraz zmniejszona ilość tabletek/kapsułek przyjmowany przez
pacjenta. Opakowanie nifuroxazydu 200 mg x 12 jest równowaŜne opakowaniu 100 mg x 24,
w związku z tym nie ma konieczności zmiany ilości opakowań podanych w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr I poz. 452
„NIFUROKSAZYD 200 mg x 12 kaps.
Pytanie 64 – § 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu 6-go w brzmieniu „Na wypadek zwłoki w zapłacie ceny zakupu ponad 90 dni licząc od terminu zapłaty. Wykonawca uprawniony
będzie do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw leków do dnia zapłaty
całości zaległych naleŜności”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie 65 – § 4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Zapłata
nastąpi przelewem {...} po wystawieniu faktury VAT"?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie 66 – § 3 ust. 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody, bo to nie jest wymóg lecz prośba.
Pytanie 67 – § 4 ust. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Za datę
zapłaty faktury VAT rozumie się datę wpływu środków na konto Dostawcy"?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę zapisu w Załączniku Nr 17 we wzorze umowy
sprzedaŜy w § 4 ust. 4. Jest zapis cyt.: „Za datę zapłaty faktury VAT rozumie się datę złoŜenia
przez KUPUJĄCEGO stosownego polecenia zapłaty w obsługującym go banku.”, na zapis: „Za
datę zapłaty faktury VAT rozumie się datę wpływu środków na konto Dostawcy".
Pytanie 68 – Czy Pakiecie Nr III poz. 14 – Wykonawca ma wycenić lek Ticlid 0,25g x 20 tabl.?
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr III w poz. 14 leku
„Ticlid 0,25g x 20 tabl. w ilości 160 op.”.
37-100 Łańcut
ul. Paderewskiego 5
www.zoz-lancut.pl
tel. (0-17) 224-01-00 9
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Łańcucie
fax. (0-17) 225-23-02
42 9177 0008 2001 0004 6646 0001
e-mail [email protected]
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łańcucie
9122.ZESP
ISO 9001:2000
Pytanie 69 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty części sprawozdania
finansowego, tj. bilansu, rachunku zysków i strat wraz z opinią biegłego rewidenta za rok 2006 ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody, podtrzymuje zapisy z SIWZ.
Zamawiający nie wprowadza nowych formularzy, wszystkie zmiany naleŜy dokonać na
istniejących formularzach.
Pozostałe zapisy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają
zmianom.
Z powaŜaniem
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotne w Łańcucie
Krzysztof Przyśliwski, MBA
37-100 Łańcut
ul. Paderewskiego 5
www.zoz-lancut.pl
tel. (0-17) 224-01-00 10
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Łańcucie
fax. (0-17) 225-23-02
42 9177 0008 2001 0004 6646 0001
e-mail [email protected]