OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PRAW AUTORSKICH ORAZ

Komentarze

Transkrypt

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PRAW AUTORSKICH ORAZ
OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PRAW AUTORSKICH ORAZ ZGODA NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH
(załącznik do regulaminu konkursu fotograficznego)
Imię i nazwisko:
Adres e-mail, telefon:
Tytuły zgłoszonych zdjęć:
Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu “Sportowa Fotka z Wakacji 2014” zamieszczonym
na stronie internetowej Organizatora: www.osir.lbl.pl i akceptuję jego warunki. Oświadczam,
że do zgłoszonych zdjęć posiadam pełne prawa autorskie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Auchan Polska danych osobowych na potrzeby
konkursu “Mój jesienny ogród” oraz w celach marketingowych organizatora /ustawa
o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz.zm./.
________________________________
Własnoręczny podpis Uczestnika Konkursu
i opiekuna prawnego/ dotyczy osoby niepełnoletniej/

Podobne dokumenty