Zagadnienia (pytania) na sprawdzian dla klas I. 1. Czym jest wirus

Komentarze

Transkrypt

Zagadnienia (pytania) na sprawdzian dla klas I. 1. Czym jest wirus
Zagadnienia (pytania) na sprawdzian dla klas I.
1. Czym jest wirus komputerowy?
2. Jakie mogą być skutki działania wirusów komputerowych?
3. Czym charakteryzują się:
a) wirusy dyskowe
b) wirusy plikowe
c) makrowirusy
4. Czym charakteryzują się:
a) konie trojańskie
b bomby logiczne
c) robaki
d) programy szpiegujące (spyware)
5. Jaką rolę w ochronie komputerów pełnią zapory sieciowe?
6. Wymień kilka najbardziej popularnych programów antywirusowych.
7. Jakie są podstawowe zadania programów antywirusowych?