1. Zbierz odpowiednią ilość niebieskich lub czerwonych rożków z

Komentarze

Transkrypt

1. Zbierz odpowiednią ilość niebieskich lub czerwonych rożków z
grody!
żdżki.
ane na arodziejskiej ró
w
o
r
a
z
c
cz
a
ą
z
m
s
ie
la
p
c
K
a
nię
Zł
oz
ń Mlek
a dotk
z
kowa
ię jak
i z opa
wiają s
we rog
tesy.
a.pl
dy poja
koloro
iki i no
z
rn
s
e
ió
ozklas
rz
p
Nagro
i,
w.mlek
szulk
, że zbie
w
ko
rczy
ny na w
kcyjne
Wysta
dostęp
na atra
ulamin
nisz je
g
ie
re
m
z
y
iw
ora
niowy
ogi,
zgłosze
rajcie r
Kupon
ie
leko, zb
dy!
Pijcie m niajcie nagro
r
zga
1. Zbierz odpowiednią ilość niebieskich lub czerwonych
rożków z opakowań Mleko z Klasą.
2. Wybierz nagrodę.
3. Wyślij wycięte rogi oraz prawidłowo wypełniony
kupon na adres:
„Czarodziejskie różki” / Skrytka Pocztowa 16
02-275 Warszawa
Ulotkę wypełnij DRUKOWANYMI LITERAMI
Imię
Nazwisko
Ulica
Kod pocztowy
Miejscowość
Wybieram:
Koszulka (wybierz rodzaj i określ wzrost):
118-128 cm
130-140 cm
142-152 cm
dla dziewczynki
dla chłopca
Piórnik
Notesik
Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna
www.mlekozklasa.pl
Wyrażam zgodę na udział w promocji oraz przetwarzanie moich danych osobowych do celów
związanych z przeprowadzeniem promocji „Czarodziejskie różki” przez Tetra Pak Sp. z o. o.,
z siedzibą w Warszawie przy ul. 1-go Sierpnia 8A, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dn. 29-08-1997r. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu i poprawiania danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Regulamin promocji jest dostępny na stronie
internetowej www.mlekozklasa.pl oraz w biurze Organizatora Promocji.
Promocja trwa do 16 kwietnia 2010 roku.