Usługi medyczne

Komentarze

Transkrypt

Usługi medyczne
Cennik płatnych usług medycznych
w Lądku-Zdroju
usługa dostępna
w obiekcie*
RODZAJ USŁUGI MEDYCZNEJ
Cena
*opłata za usługę: punkty sprzedaży Zdrój Wojciech, Jubilat, DCO Adam
Wizyta lekarska - konsultacja zabiegowa
Wizyta lekarska – porada ogólna
(dotyczy tzw. „nagłego zachorowania”)**
Zdrój Wojciech
wszystkie obiekty
szpitalne i sanatoryjne
30,00 zł
60,00 zł
**bezpłatnie dla osób przebywających na pobytach leczniczych (pełnopłatnych, NFZ, ZUS, PFRON)
Wizyta lekarska – porada specjalistyczna w Dolnośląskim
Centrum Osteoporozy*****
DCO Adam
80,00 zł
******dla osób wykonujących jednocześnie badanie densytometryczne cena wizyty: 40,00zł
Konsultacja psychologiczna
Stanisław
Iniekcja podskórna lub domięśniowa**/***
Iniekcja dożylna**/***
Wlew kroplowy dożylny**/***
wszystkie obiekty
szpitalne i sanatoryjne
wszystkie obiekty
szpitalne i sanatoryjne
wszystkie obiekty
szpitalne i sanatoryjne
30,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
20,00 zł
**bezpłatnie dla osób przebywających na pobytach leczniczych (pełnopłatnych, NFZ, ZUS, PFRON)
***wymagane zlecenie lekarskie
Założenie wenflonu****
Pobranie materiału (krwi) do badań laboratoryjnych****
Badania laboratoryjne****
wszystkie obiekty
szpitalne i sanatoryjne
wszystkie obiekty
szpitalne i sanatoryjne
wszystkie obiekty
szpitalne i sanatoryjne
15,00 zł
10,00 zł
wg cennika
Laboratorium
****bezpłatnie na zlecenie lekarskie dla osób przebywających na pobytach leczniczych (pełnopłatnych, NFZ, ZUS, PFRON)
Założenie opatrunku (średniego) na ranę**
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi**
Pomiar temperatury ciała**
Pomiar wagi ciała**
wszystkie obiekty
szpitalne i sanatoryjne
wszystkie obiekty
szpitalne i sanatoryjne
wszystkie obiekty
szpitalne i sanatoryjne
wszystkie obiekty
szpitalne i sanatoryjne
10,00 zł
5,00 zł
2,00 zł
2,00 zł
**bezpłatnie dla osób przebywających na pobytach leczniczych (pełnopłatnych, NFZ, ZUS, PFRON)
Pomiar poziomu cukru we krwi
(test paskowy)****
wszystkie obiekty
szpitalne i sanatoryjne
wszystkie obiekty
szpitalne i sanatoryjne
wszystkie obiekty
szpitalne i sanatoryjne
Ekg bez opisu****
EKG z opisem****
Pulsoksymetria****
Jubilat
Podanie tlenu****
wszystkie obiekty
szpitalne i sanatoryjne
5,00 zł
15,00 zł
35,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
****bezpłatnie na zlecenie lekarskie dla osób przebywających na pobytach leczniczych (pełnopłatnych, NFZ, ZUS, PFRON)
Spirometria bez opisu
Spirometria z opisem
Pomiar zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu
(alkomatem)
DENSYTOMETRIA¹ kręgosłupa i kości udowej
(standardowe badanie zalecane w diagnostyce
osteoporozy „ZŁOTY STANDARD”)
SKŁAD CIAŁA – BODY COMPOSITION¹
badanie określające skład jakościowy ciała (ocena ilości
tkanki tłuszczowej, mięśniowej i kostnej)
Jubilat
Jubilat
25,00 zł
35,00 zł
Jubilat
10,00 zł
DCO Adam
80,00 zł
DCO Adam
80,00 zł
¹Pełna oferta badań Dolnośląskiego Centrum Diagnostyki i Terapii Osteoporozy w Lądku-Zdroju:
cennik "Centrum Osteoporozy"
www.uzdrowisko-ladek.pl
cennik
od19.01.2016
18.01.2016r.
Cennikobowiązuje
obowi ą zuje od
r.