Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego INFORMACJA

Komentarze

Transkrypt

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego INFORMACJA
INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot.: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Rewitalizacja: Rozbudowa,
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dworu na cele usługowe hotelarsko - restauracyjne
i odnowy biologicznej”
Pakiet nr 1 Roboty budowlane wykończeniowe - parter i piętro
Nr oferty:
Firma (nazwa)
Ocena ofert:
Uzasadnienie wyboru:
Ocena ofert:
Oferta 4 - 100 pkt
Oferta 9 – 97,97 pkt
Oferta 8 – 96,79 pkt
Oferta 7 – 96,18 pkt
Oferta 5 - 95,74 pkt
4
MP DEKAR Sp. z o.o. zs. w Warszawie
Cena: 100%
Wybrana oferta zdobyła największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte
w SIWZ kryteria oceny.
Pakiet nr 2 Wykopy, zasypki, zagęszczenia i utwardzenie terenu wokół dworu
Nr oferty:
Firma (nazwa)
Ocena ofert:
Uzasadnienie wyboru:
Ocena ofert:
Oferta 2 - 100 pkt
Oferta 4 - 90,00 pkt
Oferta 8 – 87,38 pkt
Oferta 7 – 83,72 pkt
Oferta 5 – 81,82 pkt
2
PHU "EKKO" Grzegorz Siwczyk zs. Lgota Wielka
Cena: 100%
Wybrana oferta zdobyła największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte
w SIWZ kryteria oceny.
Pakiet nr 3 Roboty sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne
Nr oferty:
Firma (nazwa)
Ocena ofert:
Uzasadnienie wyboru:
5
KRUSZYWA BIS Sp. z o.o. zs. w Warszawie Oddział w Bełchatowie
Cena: 100%
Wybrana oferta zdobyła największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte
w SIWZ kryteria oceny.
Ocena ofert:
Oferta 5 - 100 pkt
Oferta 4 - 94,61 pkt
Oferta 7 – 92,12 pkt
Pakiet nr 4 Roboty budowlane wykończeniowe w piwnicach (pomieszczenie sauny, tężni
oraz kąpieli, węzeł sanitarno-higieniczny)
Nr oferty:
Firma (nazwa)
Ocena ofert:
9
Trebor
Usługi
Remontowo-Budowlane
zs. w Bełchatowie
Cena: 100%
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Robert
Marian
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta zdobyła największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte
w SIWZ kryteria oceny.
Ocena ofert:
Oferta 9 - 100 pkt
Oferta 5 – 98,15 pkt
Oferta 6 – 95,50 pkt
Oferta 7 – 93,81 pkt
Oferta 8 – 86,89 pkt
Oferta 4 – 84,80 pkt
Pakiet nr 5 Roboty budowlane wykończeniowe w piwnicach (pomieszczenie socjalne,
recepcja, gabinety, toaleta)
Nr oferty:
Firma (nazwa)
Ocena ofert:
Uzasadnienie wyboru:
Ocena ofert:
Oferta 6 - 100 pkt
Oferta 9 – 94,12 pkt
Oferta 8 – 90,50 pkt
Oferta 5 – 88,89 pkt
Oferta 7 – 84,75 pkt
Oferta 3 – 80,00 pkt
Oferta 4 – 64,52 pkt
6
P.P.H.U. "OKMAR" zs. w Radomsku
Cena: 100%
Wybrana oferta zdobyła największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte
w SIWZ kryteria oceny.
Pakiet nr 6 Montaż urządzeń SPA
Nr oferty:
Firma (nazwa)
Ocena ofert:
Uzasadnienie wyboru:
Ocena ofert:
Oferta 3 - 100 pkt
Oferta 8 – 92,44 pkt
Oferta 7 – 92,05 pkt
3
S&J s.c. zs. w Dzierżoniowie
Cena: 100%
Wybrana oferta zdobyła największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte
w SIWZ kryteria oceny.
Pakiet nr 7 Wykonanie i montaż blatów kamiennych w pomieszczeniach SPA i łazienkach
w piwnicach
Nr oferty:
Firma (nazwa)
Ocena ofert:
Uzasadnienie wyboru:
Ocena ofert:
Oferta 1 - 100 pkt
Oferta 3 – 61,43 pkt
Oferta 8 – 52,16 pkt
Oferta 5 – 46,07 pkt
Oferta 7 – 42,53 pkt
1
Master of Stone s.c. Michał Bardza, Artur Koćwin zs. w Radomsku
Cena: 100%
Wybrana oferta zdobyła największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte
w SIWZ kryteria oceny.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Nazwy firm i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 1 –
Master of Stone s.c. Michał Bardza, Artur Koćwin
ul. Brzeźnicka 402a
97-500 Radomsko
Oferta nr 2-
PHU "EKKO" Grzegorz Siwczyk
ul. Wieluńska 25
97-565 Lgota Wielka
Oferta nr 3 –
S&J s.c.
Cisowa 30
58-200 Dzierżoniów
Oferta nr 4-
MP DEKAR Sp. z o.o.
Ul. Mineralna 8 lok. U4
02-274 Warszawa
Oferta nr 5 –
KRUSZYWA BIS Sp. z o.o. Oddział Bełchatów
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
00-116 Warszawa
Oferta nr 6 -
P.P.H.U. "OKMAR"
Ul. Ks. Kościowa 22
97-500 Radomsko
Oferta nr 7 -
FORMAT s.c. T.Major P.Forusiński
ul. Przemysłowa 6
97-400 Bełchatów
Oferta nr 8-
U.R.B. Cezary Łęgowiak
ul. Wroników 69
97-340 Rozprza
Oferta nr 9-
Trebor Usługi Remontowo-Budowlane Robert Marian
os. Dolnośląskie 341 l. 28
97-400 Bełchatów
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego