Miejsce spotkań sekcji badawczych PTKS, Poznań 16.09.2016

Komentarze

Transkrypt

Miejsce spotkań sekcji badawczych PTKS, Poznań 16.09.2016
Spotkania sekcji badawczych PTKS
Piątek, 16 września 2016 r. godz. 08:30 - 09:30
Budynek Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza
w Poznaniu, ul. Umultowska 89a, Kampus Morasko
Sala
Nazwa sekcji
Kierownik sekcji
125
Aksjologia Komunikowania
ks. prof. dr hab. Michał
Communication Ethics
Drożdż,
and Aesthetics
UPJPII, Kraków
prof. dr hab. Wojciech,
132
Edukacja Medialna
Instructional & Developmental
Skrzydlewski,
Communication
DSW, Wrocław
prof. dr hab. Tadeusz Kowalski,
226
Ekonomika Mediów
i Zarządzanie w Mediach
Uniwersytet Warszawski,
Media Economics
Warszawa
and Media Management
134
Filozofia i Antropologia
Komunikacji
Philosophy and Anthropology of
Communication
135
Historia Mediów
Media History
126
Komunikacja Międzykulturowa
i Komunikowanie
Międzynarodowe
dr hab. Michał Wendland,
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza, Poznań
dr hab. Michał Kaczmarczyk,
Wyższa Szkoła Humanitas,
Sosnowiec
prof. dr hab. Zbigniew
Oniszczuk,
Uniwersytet Śląski, Katowice
Intercultural & International
Communication
127
Komunikowanie Masowe
Mass Communication
128
Komunikowanie o Zdrowiu
Health Communication
136
Komunikowanie Polityczne
Political Communication
137
Komunikowanie Wizualne
i Kultura Popularna
Visual Studies & Popular
Communication
138
Media i Komunikowanie
Lokalne
Local Media
139
Polityka Medialna
i Prawo Mediów
Media & Communication Policy and
Law
140
Public Relations
Public Relations
141
Radio
Radio
prof. dr hab. Katarzyna
Pokorna-Ignatowicz,
KSW, Kraków
dr Barbara Jacennik
WSFiZ, Warszawa
prof. dr hab. Dorota Piontek,
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza, Poznań
prof. dr hab. Małgorzata
Lisowska-Magdziarz,
Uniwersytet Jagielloński,
Kraków
prof. dr hab. Stanisław
Michalczyk,
Uniwersytet Śląski, Katowice
prof. dr hab. Alicja Jaskiernia,
Uniwersytet Warszawski,
Warszawa
prof. dr hab. Jerzy Olędzki,
Uniwersytet Warszawski,
Warszawa
prof. dr hab. Stanisław
Jędrzejewski,
Akademia im. L.
Koźmińskiego, Warszawa
133
Reklama
Advertising
43
Studia nad Dziennikarstwem
Journalism Studies
prof. dr hab. Wanda Patrzałek,
Uniwersytet Wrocławski,
Wrocław
prof. dr hab. Iwona Hofman,
Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej, Lublin

Podobne dokumenty