Spis podręczników na rok szkolny 2008/2009 dla klas II

Komentarze

Transkrypt

Spis podręczników na rok szkolny 2008/2009 dla klas II
Spis podręczników na rok szkolny 2008/2009
dla klas II
Lp.
1.
Przedmiot
Język polski
Autor
A. Nawarecki,
D. Siwicka
E. Paczoska
2.
Historia
M. Kamiński,
R. Śniegocki
R. Śniegocki
3.
Wiedza o
społeczeństwie
Z. Smutek,
J. Maleska,
B. Surmacz
4.
Geografia
J. Mordawski,
W. Wiecki
5.
Biologia
J. Mordawski,
W. Wiecki
A. Kornaś, M.
Kłyś, L. Śliwa,
R. Konieczny,
A. Joachimiak
J. Duszyński,
K. Grykiel,
Wydawnictw
o
Przeszłość to dziś STENTOR
cz. I
Tytuł
Przeszłość to dziś STENTOR
cz. II
Historia cz.1 Od
NOWA ERA
renesansu do czasów
napoleońskich.
Wyd. od 2003 r.
Historia . cz. 2.
NOWA ERA
Od kongresu
wiedeńskiego do I
wojny światowej.
Wyd. od 2004 r.
OPERON
Kl.II a, d, e
Wiedza o
społeczeństwie.
Zakres poszerzony.
Cz. 1
Wyd. od 2007 r.
Geografia i człowiek OPERON
Geografia Polski
OPERON
Biologia
NOWA ERA
Biologia 2,3 –zakres PWN
rozszerzony
1
6.
Chemia
A. Lesicki,
L. Ratajczak
S. Hejwowska,
R.Marcinkowski
S. Hejwowska,
R.Marcinkowski
7.
Język łaciński
8.
Matematyka
9.
Fizyka
S. Wilczyński,
E. Pobiedzińska,
A. Jaworska
W. Babiański,
L. Chańko,
D. Ponczek,
G. Janocha
pod red.
J. Salach
Chemia 2
(zakres
podstawowy)
OPERON
Chemia 2
(zakres
rozszerzony)
Porta Latina.
Podręcznik
i preparacje
Matematyka 2.
Kształcenie ogólne
w zakresie
podstawowym i
rozszerzonym.
Podręcznik dla
liceum
ogólnokształcącego,
liceum
profilowanego i
technikum.
Uwaga!!!
Nowe wydanie w
przygotowaniubędzie dostępne we
wrześniu.
OPERON
kl. IIahumanistyczna
Fizyka i astronomia
Cz. III
NOWA ERA
PWN
Nowa Era
Kl. II f–
Zamkor
informatyczna
Fizyka dla szkół
ponadgimnazjalnych
Kurs podstawowy z
elementami kursu
rozszerzonego
koniecznymi o
podjęcia studiów
2
technicznych i
przyrodniczych.
Cz. II
M. Fiałkowska,
K. Fiałkowski,
B. Sagnowska
10.
11.
12.
13.
Informatyka
ZamKor
Kl. II b, c, d, e
Fizyka dla szkół
ponadgimnazjalnych
Informatyka cz. 1
WSiP
Podręcznik dla
liceum
ogólnokształcącego
Podstawy przedsiębiorczości -Informacje o podręczniku zostaną
podane we wrześniu w szkole.
Język
Direkt
LEKTOR
niemiecki
KLETT
(poziom
podstawowy)
Język angielski
E. Gurbiel,
E. Kołczyk,
M. Sysło
Alles Klar
WSZPWN
(poziom
rozszerzony)
Grupa C/D
New Opportunities
(pre - intermediate)
Grupa B
New Opportunities
(intermediate)
Grupa A
New Opportunities
(upper –
intermediate)
14.
15.
Język
hiszpański
Język rosyjski
Klasa IIc
Upstream (preintermediate)
E. M. Reris, N. Gente 1 / Gente 2. DIFUSION
S. Baulenos
Nueva edicion
Nowyje wstrici 2
WSiP
3
16.
Język francuski S. Poisson –
Quinton, M.
Maheo –Le
Coadic, A.
Vergne - Sirieys
Festival
1.
international
Cle
4