Koszalin, dnia 19 lutego 2014 r

Komentarze

Transkrypt

Koszalin, dnia 19 lutego 2014 r
Koszalin, dnia 05 września 2014 r.
OA-I.0003.19.2014.AC
Pani
ANNA MĘTLEWICZ
Radna Rady Miejskiej
Odpowiadając na Pani zapytanie zgłoszone w okresie międzysesyjnym przedstawiam
poniżej aktualny skład rad nadzorczych spółek miejskich, skład rad społecznych,
programowych, rad w fundacjach, agencjach i innych podmiotach, do których Miasto
Koszalin deleguje swoich przedstawicieli:
SPÓŁ KI KOMUNALNE
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie
Grażyna Zdzichowska
Bożena Bogacka
Paweł Kroll
Marcin Sychowski
Andrzej Kulesza
Joanna Teter
Przewodnicząca
Zastępca przewodniczącego
Członek
Członek
Członek
Członek
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie
Marek Figiel
Tadeusz Bil
Ewa Grabowska
Izabela Wesołowska
Grzegorz Śmiechowski
Przewodniczący
Zastępca Przewodniczącego
Członek
Członek
Członek
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
Marek Gil
Jan Woźniak
Łukasz Frankiewicz
Kajetan Sakowicz
Małgorzata Stopera
Waldemar Smoła
Przewodniczący
Zastępca przewodniczącego
Członek
Członek
Członek
Członek
Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koszalinie
Bogumiła Szczepanik
Grzegorz Miśko
Kazimierz Dziurski
Przewodnicząca
Zastępca Przewodniczącego
Sekretarz
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie
Marek Kęsik
Ryszard Janas
Andrzej Staciwa
Tadeusz Kochaniewicz
Krzysztof Zelga
Przewodniczący
Zastępca przewodniczącego
Sekretarz
Członek
Członek
Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie
Jerzy Alojzy Turek
Franciszek Lipski
Margita Kasperska
Przewodniczący
Zastepca Przewodniczącego
INNE SPÓŁKI
Telewizja Kablowa Koszalin TKK Spółka z o.o. w Koszalinie
Tomasz Januszewski
Jerzy Giszczak
Jerzy Miler
Barbara Zawisza
Jan Borkowski
Czesław Wachowski
Przewodniczący
Członek – Przedstawiciel Miasta
Członek
Członek
Członek
Członek
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku
Wiktor Tyburski
Jerzy Giszczak
Marcin Łada
Józef Grzelak
Roman Hinc
Ewa Surowiecka
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący – Przedstawiciel Miasta
Członek
Członek
Członek
Członek
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie
Marcin Badowski
Leonarda Wiśniewska
Radosław Klukaczewski
Przewodniczący
Wiceprzewodnicząca – Przedstawiciel Miasta
Członek
Park Technologiczny S.A w Koszalinie
Krzysztof Łukasik
Bogusław Szpinda
Mariusz Hewelt
Robert Szank
Przewodniczący
Członek
Członek – Przedstawiciel Miasta
Członek – Przedstawiciel Miasta
Port Lotniczy Koszalin Spółka z o.o. w Koszalinie
Romuald Baranowicz
Elżbieta Berkowska
Wojciech Gumiński
Przewodniczący – Przedstawiciel Miasta
Członek
– Przedstawiciel Miasta
Członek
– Przedstawiciel Miasta
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI SAMORZĄDOWE
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
Piotr Jedliński
Tomasz Czuczak
Stefan Turowski
Marek Reinholz
Członek Zarządu Stowarzyszenia, Delegat Miasta Koszalina
Delegat Miasta Koszalina
Delegat Miasta Koszalina
Delegat Miasta Koszalina
Związek Miast Polskich
Piotr Jedliński
Andrzej Kierzek
Artur Studziński
Leopold Ostrowski
Członek Zarządu Związku
Komisja Gospodarki Komunalnej ZMP – Przedstawiciel Miasta
Komisja Geodezji ZMP – Przedstawiciel Miasta
Komisja Edukacji ZMP – Przedstawiciel Miasta
Stowarzyszenie Samorządowe S6
Piotr Jedliński
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”
Piotr Jedliński
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
Związek Miast Bałtyckich
Tomasz Czuczak
Członek Komitetu Sterującego Komisji Biznesu i Turystyki
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego
Piotr Jedliński
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
FUNDACJE
Rada Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości
Tomasz Sobieraj
Przewodniczący (Urząd Miejski w Koszalinie) – Przedstawiciel Miasta
Urszula Miller-Grzybowska Członek (Urząd Miejski w Koszalinie) – Przedstawiciel Miasta
Ryszard Wiśniewski
Członek
Genowefa Charkiewicz
Członek
Marcin Waszkiewicz
Członek
Elżbieta Majewska
Członek
Wiesław Zinka
Członek
RADY I KOMISJE
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego
Władze Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego:
Grzegorz Zaganiacz
Rafał Klejbach
Sylwia Pawłowska-Sipak
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego:
Przedstawiciele Rady Miejskiej w Koszalinie:
Dorota Chałat
Izabela Wilke
Sergiusz Karżanowski
Przedstawiciele Prezydenta Miasta Koszalina:
Tomasz Czuczak
Sekretarz Miasta,
Dorota Pawłowska
Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
Krzysztof Plewa
Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie,
Andrzej Kisiel
Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki,
Marek Paprocki
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Koszalinie,
Sylwia Pawłowska-Sipak
Fundacja Nauka dla Środowiska w Koszalinie,
Grzegorz Zaganiacz
Okręgowy Szkolny Związek Sportowy w Koszalinie,
Urszula Łumianek
Stowarzyszenie „Aperto” w Koszalinie,
Rafał Klejbach
Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „Start”,
Agnieszka Marczak
Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie
Powiatowa Rada Zatrudnienia
Przedstawiciele związków zawodowych
Krystyna Chwałowska
OPZZ
Mieczysław Dekaban
NSZZ Solidarność
Przedstawiciele organizacji pracodawców
Urszula Kurtiak
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
Henryka Grajek
Cech Rzemiosł Różnych
Maciej Zinka
Business Centre Club
Robert Bodendorf
Północna Izba Gospodarcza
Przedstawiciele izb rolniczych
Wanda Wilk
Zachodniopomorska Izba Rolnicza
Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego
Krystyna Łukawska
UG Świeszyno
Marcin Posmyk
UGIM Sianów
Piotr Górniak
UMIG Polanów
Urszula Miller-Grzybowska
UM Koszalin - Przedstawiciel Miasta
Violetta Jakubowska
MOPS Koszalin - Przedstawiciel Miasta
Henryk Lubocki
UG Będzino
Irena Oleksy
UG Manowo
Grażyna Wiater-Ubysz
UMIG Bobolice
Andrzej Leśniewicz
Powiat Koszaliński
Społeczna Komisja Mieszkaniowa
Barbara Grygorcewicz
Ryszard Tarnowski
Jan Dobrzyniak
Zdzisław Kameduła
Andrzej Myzik
Małgorzata Maruszak
Przewodnicząca
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Prezydent Miasta
Piotr Jedliński