A19 rozwinięcia ścian-łazienka dzieci najstarszych

Komentarze

Transkrypt

A19 rozwinięcia ścian-łazienka dzieci najstarszych
ŁAZIENKA DZIECI NAJSTARSZYCH (4 - 5 lat)
Pom. nr 14
Siedzisko
prysznicowe
uchylne,
montaż naścienny,
Lehnen Function
130
Siedzisko
prysznicowe uchylne,
montaż naścienny,
Lehnen Function
Widok 14-2
Uchwyt papieru
toaletowego
Lehnen Function
umywalka
NOVA TOP
Bez Barier
f-my Koło
poręcz ścienna
łukowa uchylna 60cm
Lehnen Basic
Miska ustępowa
lejowa KIND 6l,
wisząca
f-my Keramag
2
35
65
35
35
2
Miska ustępowa
NOVA TOP
Bez Barier, wisząca
f-my Koło
wieszaczki
20 szt
Widok 14-1
40
umywalka
NOVA TOP
Junior, f- myKoło
112
100
Miska ustępowa
NOVA TOP
Bez Barier, wisząca
f-my Koło
Poręcz prysznicowa z gładkim
ramieniem pionowym,
Lehnen Function
Systemowa kabina WC
015 Zieleń limonki
f-my Alsanit
205
80
poręcz WC ścienna
łukowa stała, 70cm
Lehnen Basic
Poręcz
prysznicowa z gładkim
ramieniem pionowym,
Lehnen Function
Pojemnik na papier
toaletowy w listkach
Merida Top PT3NT
35
lustro
50x60cm
Pojemnik na
pojedyncze ręczniki
papierowe
Merida Komfort, PZ8
40
poręcz WC ścienna
łukowa stała, 70cm
Lehnen Basic
Poręcz prosta
30cm,
Lehnen Basic
35
25
Dozownik do mydła
w płynie
Merida Komfort, D1BN
Brodzik Lehnen Funktion 90
kwadratowy
f-my Lehnen
Widok 14-3
Brodzik Lehnen Funktion 90
kwadratowy
f-my Lehnen
Widok 14-4
UWAGI:
POM. 14
Pojemnik na
pojedyncze ręczniki
papierowe
Merida Komfort, PZ8
Dozownik do mydła
w płynie
Merida Komfort, D1BN
RAZEM
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW: ŚCIANA
0.14
14-2
lustro
40x60cm
65
RAGNO Unitech Verde 440, 20x20 cm
9,85 m 2
RAGNO Unitech Verde 430, 20x20 cm
7,42 m2
kolor: S 0510 Y np.: f-my STO lub Decoral
24,09 m2
WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI W DETALU POSADZKI,
PROBLEMY W USTALENIU POCZĄTKU UKŁADANIA
- KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM
kolor: S 0502-B np.: f-my STO lub Decoral
15,84 m2
- POWIERZCHNIĘ ŚCIAN OBLICZONO BEZ ODEJMOWANIA
OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW: POSADZKA
RAGNO Unitech Verde 440, 20x20 cm
15,94 m2
- POWIERZCHNIA PODŁÓG I ŚCIAN POKRYTA PŁYTKAMI
CERAMICZNYMI ORAZ GRESOWYMI, W ZESTAWIENIACH ZOSTAŁA
POWIĘKSZONA O 5%
- POWIERZCHNIA ŚCIAN POKRYTA OKŁADZINĄ VINYLOWĄ
W ZESTAWIENIACH ZOSTAŁA POWIĘKSZONA O 5%
14-2a
14-4a
14-1
Systemowa kabina WC
018 Zieleń jodły
f-my Alsanit
14-3
Widok 14-3a
- POWIERZCHNIA PODŁÓG WYKOŃCZONA LINOLEUM,
W ZESTAWIENIACH ZOSTAŁA POWIĘKSZONA O 10%
Prawa autorskie zastrzeżone. Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji
bez zgody projektanta zabronione.
Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.
Biuro Obsługi Nieruchomości
"Phoenix" Joanna Korbel
44 -280 Rydułtowy, ul. Raciborska 363
tel. / fax : + 48 / 32 / 457 - 38 - 90
14-3a
Widok 14-2a
umywalka
NOVA TOP
Bez Barier
f-my Koło
PRZED ROZPOCZĘCIEM UKŁADANIA PORÓWNAĆ
WZÓR POSADZKI Z ISTNIEJĄCYMI ODLEGŁOŚCIAMI
PO WYMUROWANIU ŚCIAN
41,04 m 2
plytki gresowe
5
100
65
2
poręcz prosta
f-my Lehnen
- POCZĄTEK UKŁADANIA PŁYTEK
RAGNO Unitech Verde 450, 20x20 cm
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW: SUFIT
umywalka
Nova Top
Junior, f-my Koło
Widok 14-4a
Sanitariaty
U W A G I !!!:
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
01. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym i odpowiednimi projektami
branżowymi oraz wymaganiami ochrony p.poż, będącymi integralną częścią projektu.
02. Wszystkie instalacje wykonać w oparciu o załączone projekty branżowe
03. Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi
w budownictwie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
04. Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z technologią danego materiału.
05. Wszelkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta.
06. W trakcie wykonywania wykopów należy wezwać uprawnionego geologa oraz projektanta
konstrukcji w celu stwierdzenia zgodności warunków geologicznych i przyjętego sposobu
posadowienia.
07. Należy wykonać komisyjnego odbioru wykopów fundamentowych w obecności uprawnionego
geologa oraz projektanta konstrukcji. W razie pojawienia się wody gruntowej wykonać drenaż
oraz wezwać nadzór autorski.
08. Przyjęty rodzaj izolacji wodnych i przeciwwilgociowych dostosować do udokumentowanych
warunków gruntowo-wodnych.
09. W dylatacjach zastosować profile, listwy i pokrywy systemu MIGUA lub C/S POLSKA do
podłóg, sufitów i ścian.
10. Loaklizację i gabarty przebić przez stropy i ściany dla poszczególnych instalatacji
rozpatrywać wraz z odpowiednimi, wykonawczymi opracowaniami branżowymi.
11. Należy przyjąć rozwiązanie kompleksowe z gwarancją dostawcy materiałów i technologii co
do żywotności i szczelności całego systemu pokrycia. Wykonastwo należy prowadzić pod
nadzorem dostawcy technologii.
12. Wszystkie elementy stalowe narażone na warunki atmosferyczne należy ocynkować, a
następnie pomalować na kolor zgodny z wytycznymi kolorystycznymi.
13. Pozimy parapetów podane na rzutach dotyczą poziomów w stanie wykończonym. Wysokość
otworu w stanie surowym dopasować do typu okna, które zostanie zamontowane.
14. Opis skrzydła drzwiowego na rzutach 90/200 oznacza wymiary w świetle ościeżnicy. Skrzydła
drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, powinny otwierać się o kąt 180 stopni tak
aby po ich otwarciu nie zawężały wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej.
15. Wszystkie izolacje poziome i pionowe ścian fundamentowych oraz posadzek na gruncie
powinny być połączone między sobą, zapewniając szczelność wszystkich płaszczyzn poziomych
i pionowych.
16. Poziom zera budynku (±0,00) na rzutach oraz przekrojach przyjęto w stanie surowym.
Natomiat poziom zera budynku (±0,00) na zagospodarowaniu terenu przyjęty został w stanie
wykończonym na poziomie 315,20m n.p.m.
17. Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z
wytycznymi dostawców wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi
wykonastwa oraz zasadami sztuki budowlanej.
18. Wszystkie zastosowane materiały i technologie powinny posiadać wymagane certyfikaty i
aprobaty techniczne wymagane obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
14-4
KONSORCJUM
FIRM
bz-02 pracownia projektowa
architekt Szymon Zdziebczok
44-200 Rybnik, ul.Gliwicka 38
tel. / fax : + 48 / 32 / 422 - 83 - 97
Inwestor:
Temat:
Urząd Miasta, 43-170 Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1
_________________________________________________________________________________________
PROJEKT PRZEDSZKOLA TRZYODDZIAŁOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
_________________________________________________________________________________________
Adres inwestycji:
ul. Prądna, 43-170 Łaziska Górne, nr dz. 1179/47, 1184/47
_________________________________________________________________________________________
Faza:
Nazwa rysunku:
Projekt
architektoniczny wykonawczy
_________________________________________________________________________________________
Rozwinięcia ścian - Łazienka dzieci najstarszych (4-5lat)
_________________________________________________________________________________________
Opracował:
Projektował:
mgr inż. Beata STUDNIK
_________________________________________________________________________________________
mgr inż. arch. Szymon ZDZIEBCZOK
_________________________________________________________________________________________
mgr
inż. arch. Jonna KORBEL upr. bud. 776/01
_________________________________________________________________________________________
mgr inż. arch. Agnieszka OŚLIZŁO upr. bud. 10/03/SLOKK
_________________________________________________________________________________________
Sprawdzał:
Rys. nr:
A.19
Skala
1:50
Data:
listopad 2009