ABet” PPHU sp. z oo Twoja Firma - Podkładki filcowe pod meble

Komentarze

Transkrypt

ABet” PPHU sp. z oo Twoja Firma - Podkładki filcowe pod meble
,,ABet” PPHU sp. z o. o.
05-806 Komorów k/Warszawy, ul. Klonowa 3
tel/fax: (0-22) 759-11-40
e-mail: [email protected], www.bet.com.pl
Haczyki samoprzylepne
Haczyki samoprzylepne metalizowane
Twoja Firma
Przylepne serduszka
Wieszaki przybijane
Wieszaki samoprzylepne i przykręcane
Gałki meblowe
Wieszaki przyssawkowe
Zaślepki duŜe i małe
Haczyki samoprzylepne do zazdrostek
Filc samoprzylepny PFP
Podkładki filcowe okrągłe PFO
Podkładki filcowe kwadratowe PFK
Przykładowe opakowania zbiorcze podkładek filcowych
Przykład opakowań typu blister
SYMBOL
NAZWA WYROBU
PHM
PHSP
PHOP
PHZO
PHC
PHIDP
PHZD
PHDK
PWW1K
PWW2K
PWW4K
PHMM
PHMS
PHMO
PHMC
PHMD
PHMDK
PSE
SHM
SHS
SHD
RGA
ORZA
ORZAD
PHDM
PHZ
SWP
PFP 180*50 (PFS)
PFP 100*70
PFK 24
PFK 28
PFK 40
PFO 16
PFO 22
PFO 24
PFO 28
PFO 33
PFO 50
Przylepny haczyk mały
Przylepny haczyk średni
Przylepny haczyk owalny
Przylepny haczyk owalny zdobiony
Przylepny haczyk cienki
Przylepny haczyk duŜy
Przylepny haczyk duŜy zdobiony
Przylepny haczyk duŜy – kwadratowy
Przylepny wieszak wkręcany pojedynczy komplet
Przylepny wieszak wkręcany podwójny komplet
Przylepny wieszak wkręcany poczwórny komplet
Przylepny haczyk metalizowany mały
Przylepny haczyk metalizowany średni
Przylepny haczyk metalizowany owalny
Przylepny haczyk metalizowany cienki
Przylepny haczyk metalizowany duŜy
Przylepny haczyk metalizowany duŜy – kwadratowy
Przylepny wieszak serduszko
Szpilkowy haczyk mały
Szpilkowy haczyk średni
Szpilkowy haczyk duŜy
Gałka – uchwyt meblowy
Zaślepka mała – opakowanie 100szt
Zaślepka duŜa – opakowanie 100szt
Wieszak przyssawkowy
Haczyk do zazdrostek
Szpilkowy wieszak do pnączy
Filc samoprzylepny prostokątny 180*50 mm
Filc samoprzylepny prostokątny 100*70 mm
Filc samoprzylepny kwadratowy o boku 24 mm
Filc samoprzylepny kwadratowy o boku 28 mm
Filc samoprzylepny kwadratowy o boku 40 mm
Filc samoprzylepny okrągły średnica 16 mm
Filc samoprzylepny okrągły średnica 22 mm
Filc samoprzylepny okrągły średnica 24 mm
Filc samoprzylepny okrągły średnica 28 mm
Filc samoprzylepny okrągły średnica 33 mm
Filc samoprzylepny okrągły średnica 50 mm
JEDNOSTKI
SPRZEDAśY
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
100 szt.
100 szt.
szt.
szt.
Gałązka 10 szt.
Opakowanie 1szt.
Opakowanie 1szt.
Opakowanie 8szt.
Opakowanie 8szt.
Opakowanie 4szt.
Opakowanie 12szt.
Opakowanie 8szt.
Opakowanie 8szt.
Opakowanie 8szt.
Opakowanie 4szt.
Opakowanie 4szt.
OPAKOWANIE
CENY NETTO
(zł)
50 szt.
50 szt.
50 szt.
25 szt.
50 szt.
50 szt.
25 szt.
50 szt.
20 szt.
10 szt.
10 szt.
25 szt.
25 szt.
25 szt.
25 szt.
25 szt.
25 szt.
10 szt.
50 szt.
50 szt.
50 szt.
50 szt.
100 szt.
100 szt.
50 szt.
50 szt.
50 op. lub na szt
50 op. lub na szt.
50 op. lub na szt
50 op. lub na szt
50 op. lub na szt
50 op. lub na szt
50 op. lub na szt
50 op. lub na szt
50 op. lub na szt
50 op. lub na szt
50 op. lub na szt
Informujemy, Ŝe nie pokazujemy cen w wykazie wyrobów, gdyŜ ceny te podawane są firmom
o znanych danych adresowych, oraz zaleŜą od wielkości zamówienia !
Pragniemy równieŜ zwrócić uwagę Państwa na następujące informacje:
1.
Jednostką sprzedaŜy jest opakowanie zbiorcze. Wieszaki mogą być pakowane w jednym kolorze lub w postaci mieszanki
róŜnokolorowej.
2.
Wszystkie oferowane wyroby mogą być ometkowane kodem kreskowym w tym równieŜ pojedyncze wieszaki.
3.
Podkreślamy, Ŝe w oferowanych wieszakach samoprzylepnych zastosowano taśmę samoprzylepną o podwyŜszonej wytrzymałości stosowaną w przemyśle motoryzacyjnym (np. przyklejanie listew bocznych do karoserii) odporną na zmiany
temperatur i wilgoć. W wieszakach nieprzykręcanych taśma samoprzylepna pokrywa całkowicie tylną część wieszaka.
4.
Do wieszaków PWW1K, PWW2K, PWW4K załączone są komplety kołków rozporowych z wkrętami i osłonkami plastikowymi na główki wkrętów (zaślepkami ORZA).
. Zapraszamy do współpracy.
Dział handlowy +48 (022) 759 11 40

Podobne dokumenty