Import danych z kalendarza news365.pl do „Outlook 2007” dla

Komentarze

Transkrypt

Import danych z kalendarza news365.pl do „Outlook 2007” dla
Import danych z kalendarza news365.pl do „Outlook 2007” dla przeglądarki FireFox.
Wejście na stronę z kalendarzem iCal w portalu news365.pl.
Należy wybrad przycisk „KALENDARZ”.
Na górnym pasku narządzi kalendarza iCal news365.pl należy wyszukad przycisk „Get as iCal”.
Kliknąd na przycisk „Get as iCal”.
Pojawi się okno dialogowe:
Należy wybrad przycisk „OK”.
Efektem będzie zaimportowanie danych z kalendarza iCal ze strony news365.pl w kalendarzu
programu Outlook.
Ważne! Zaimportowane dane nie uaktualniają się na bieżąco!

Podobne dokumenty