Magdalena Przydróżna-Urbanowicz: Radca

Komentarze

Transkrypt

Magdalena Przydróżna-Urbanowicz: Radca
CURRICULUM VITAE
Magdalena Przydróżna-Urbanowicz
Radca prawny
SPECJALIZACJA
Prawo nieruchomości
Prawo umów handlowych
Prawo budowlane
Prawo administracyjne
Procesy i postępowania arbitrażowe
Dane kontaktowe
Wroclaw
T +48 71 3265140
F +48 71 3265141
[email protected]
EKSPERTYZA
Magdalena Przydróżna - Urbanowicz doradza polskim oraz zagranicznym
spółkom w zakresie prawa dotyczącego rynku nieruchomości, prawa umów,
oraz standardowych warunków umów. Doradza także klientom w toku
postępowań sądowych, oraz sporów. Jej dodatkowym obszarem specjalizacji
jest prawo budowlane, prawo pracy, oraz prawo administracyjne.
Języki
W obszarze prawa umów Magdalena Przydróżna – Urbanowicz doradza w toku
angielski, polski
negocjacji umów o prace projektowe i roboty budowlane, standardowych
warunków umów oraz umów stosowanych w transakcjach handlowych, oraz
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej. Doradza także
w toku spraw związanych z egzekucją roszczeń wynikających z umów.
W obszarze prawa budowlanego Magdalena Przydróżna - Urbanowicz doradza
w zakresie postępowań budowlanych oraz administracyjnych na wszystkich
etapach związanych z realizacją inwestycji.
Wspiera również klientów w obszarze transakcji na rynku nieruchomości, w tym
w zakresie umów kupna nieruchomości. Doradza w kwestiach dotyczących
uzyskiwania zezwoleń, oraz występuje z wnioskami o uzyskanie zezwoleń w
zakresie koniecznym dla realizacji danej inwestycji.
REFERENCJE
doradztwo w zakresie zawierania umów o prace projektowe i budowlane,
oraz w zakresie sporów na tle stosowania umowy na realizację inwestycji
obejmującej 120 lokali mieszkalnych we Wrocławiu
doradztwo w zakresie prawa umów w związku z projektami budowlanymi
realizowanymi we Wrocławiu
doradztwo dotyczące nabycia nieruchomości na potrzeby budowy centrów
handlowych we Wrocławiu i Opolu
PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
Magdalena Przydróżna–Urbanowicz pracuje w SDZLEGAL SCHINDHELM od
2008 roku. Jest członkiem zespołu prawa nieruchomości i prawa budowlanego,
świadczy także usługi w zakresie prawa umów, oraz standardowych warunków
umów.
W latach 2001-2006 studiowała prawo na Wydziale Prawa, Administracji i
Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
W latach 2006-2010 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców
Prawnych we Wrocławiu. Od 2010 roku wpisana jest na listę radców prawnych
przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.