OGŁOSZENIE NR 3/I/2013 Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma

Komentarze

Transkrypt

OGŁOSZENIE NR 3/I/2013 Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma
OGŁOSZENIE NR 3/I/2013
Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o informuje, że posiada przeznaczone
do sprzedaży używane materiały eksploatacyjne:
1. Koło żeliwne prowadzące Fi 230mm Fi otworu 63mm szt.4 w cenie 25,00zł/szt
2. Gwiazda wału napędowego odżużlacza Fi otworu 72mm szt.1 w cenie 30,00zł/szt
3. Gwiazda wału napędowego odżużlacza Fi otworu 74mm szt.1 w cenie 30,00zł/szt
4. Kolano podgrzewacza żeliwnego 18mm
szt.3 w cenie 30,00zł/szt
5. Trzymacze rusztowin-dwustronne
szt.19 w cenie 9,00zł/szt
6. Trzymacze rusztowin-jednostronne
szt.12 w cenie 9,00zł/szt
7. Trzymacze rusztowin-boczne lewe
szt.9 w cenie 9,00zł/szt
8. Trzymacze rusztowin-boczne prawe
szt.5 w cenie 9,00zł/szt
9. Koło prowadzące łańcuch , otwór Fi.29mm , Fi koła 160mm szt.4
w cenie 20,00zł/szt
10. Łańcuch odżużlacza zgrzebłowego (łopatka 390x100) seg. 5 w cenie 60,00zł/szt
11. Bieżnia z rolkami do rusztu RTW ( do kotła OR16) szt. 3 w cenie 250,00zł/szt
12. Wkład termoelektryczny W2-K-1-1280-1 (rok prod.2011-CZAH)
szt.1 w cenie 40,00zł/szt
13. Właz żeliwny (rewizja duża kwadratowa) do kotła OR16
szt.1 w cenie 250,00zł/szt
14. Zrzut przesypu rusztu (szyber żeliwny)
szt.1 w cenie 400,00zł/szt
Podane ceny są cenami wywoławczymi netto.
Materiały można oglądać w dniach 18.04.2013 r.-07.05.2013 r. od godz.7-mej do
godz.14-tej po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 33/816-77-35
lub 696-494-159
Warunki odbioru:
1. Odbiór materiału po otrzymaniu przedpłaty w wysokości 100% na podstawie
wystawionej faktury pro-forma.
2. Termin płatności faktury pro-forma 14 dni.
3. W przypadku braku zapłaty faktury pro-forma w terminie 14 dni od jej
wystawienia zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży.
4. Odbiór materiałów z terenu Ciepłowni Rejonowej Bielsko-Biała ul. Ks.Londzina
17c. Zwrotów nie przyjmujemy.
5. Transportu i załadunek kosztem i staraniem kupującego
Sposób składania ofert
Oferty na zakup materiałów należy składać na „Formularzu ofertowym” /zał. Nr 1/
w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego
opakowania, opatrzonym informacją o adresie Oferenta z napisem :
Sprzedaż używanych materiałów eksploatacyjnych do kotła OR-16.
Nie otwierać przed godz. 10.30 w dniu 08.05.2013r
Dopuszcza się również złożenie ofert na „Formularzu ofertowym” faxem lub emailem na adres sprzedającego z podaniem ceny ofertowej netto za 1 szt.
Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego w sekretariacie zarządu
przedsiębiorstwa /Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 108/ lub potwierdzonym e-mailem
na adres: [email protected] lub potwierdzonym faxem na nr 33/812 82 12
w terminie do dnia 07.05.2013 r. do godz. 14.00.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 08.05.2013 r. o godz.10.30 w sali nr 44.
Spośród nadesłanych ofert zostanie wybrana oferta z najwyższą ceną netto za szt.,
dla każdego materiału oddzielnie.
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Podobne dokumenty