Już po raz jedenasty Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Komentarze

Transkrypt

Już po raz jedenasty Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Już po raz jedenasty Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN zaprasza studentów do udziału w PolskoIzraelskiej Wymianie Młodzieży (Polish-Israeli Youth
Exchange - PIYE).
Program skierowany jest do polskich i izraelskich studentów i składa się z dwóch części
– warsztatów w Polsce (4-18 września 2016) i stypendium na Uniwersytecie w Tel
Awiwie (październik 2016–styczeń 2017).
Nasz cel
Program ma na celu umożliwienie młodym ludziom poznania wielowątkowej polskożydowskiej historii i współczesnej kultury Polski i Izraela. Nawiązanie wzajemnych
relacji, zawarcie przyjaźni i zdobycie wiedzy są świetną podstawą do aktywnego
zaangażowania we wspólne działania, realizowane najpierw w Polsce, a później w
Izraelu.
Edycja 2016
W tej edycji programu podczas części odbywającej się w Polsce, uczestnicy będą
poznawać oraz poddawać krytycznej analizie wystawę stałą Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN. Wezmą udział w warsztatach antydyskryminacyjnych oraz warsztatach
artystycznych, podczas których będą realizować instalacje artystyczne na terenie
Muranowa – dzielnicy, w której w czasie wojny utworzono getto żydowskie, a dziś
znajduje się Muzeum POLIN. W drugiej części programu, w połowie października polscy
uczestnicy wyjadą na trzymiesięczne stypendium na Uniwersytet w Tel Awiwie.
Więcej informacji na www.polin.pl
Aby wziąć udział w programie wypełnij formularz aplikacyjny on line
(http://s0.enewsletter.pl/n/422/survey/a1461163341224b52/), lub prześlij dokument
Word na adres [email protected] do 22 maja 2016 roku.
Projekt jest wspólną inicjatywą Muzeum Historii Żydów Polskich i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w
Polsce – instytucji odpowiedzialnej za tworzenie wystawy głównej.
Projekt wspierany przez: p. Ygala Ozechova i p. Tomka Ulatowskiego

Podobne dokumenty