I. Przedmiot zamówienia - BIP

Komentarze

Transkrypt

I. Przedmiot zamówienia - BIP
GMINA KĘPNO
UL. RATUSZOWA 1
63-600 KĘPNO
NIP: 6191945305
KĘPNO, 11.05.2015 R.
ZAPYTANIE OFERTOWE
I Opis przedmiotu zamówienia:
I. Przedmiot zamówienia:
1. Opracowanie projektów, wykonanie i dostawa materiałów i gadżetów promocyjnych
w postaci:
1. Karteczki samoprzylepne, wykonane z materiałów z recyklingu. Wymiar:8x6x0,2 cm,
znakowanie logo w jednym kolorze: 30x25 mm - 200 szt.
wzór:
2. Pamięć usb - opaska na rękę w kolorze niebieskim - pojemność 4GB,
nadruk jednokolorowy logo + tekst - 100 szt.
wzór:
3. Bloczki reklamowe 100 kartkowe – nadruk jednokolorowy logo + tekst (znak wodny):
- A6 - 100 szt.
- A5 - 100 szt.
wzór:
4. Torby materiałowe (zielone lub niebieskie) z białym nadrukiem logo:
- wym. 38x42 - 250 szt.
- wym. 25x30 - 250 szt.
wzór:
5. Kubki reklamowe z 5-cio kolorowym nadrukiem logo - 100 szt.
wzór:
6. Zestawy piśmiennicze z nadrukiem herbu + tekst na każdym elemencie- 30 szt.
wzór:
7. Długopis metalowy z grawerem herbu + tekst - 300 szt.
wzór:
8. Brelok metalowy grawerowany w kształcie herbu - 100 szt.
wzór:
9. Korkowa podkładka pod kubek w kształcie kwadratu (10x10cm) z nadrukiem logo oraz
napisem - 500 szt.
wzór:
10. Piny z herbem - 500 szt.
wzór:
11. Aluminiowy zegar ścienny z grawerem Ratusza - 50 szt.
wzór:
12. Wieszak na torebkę z grawerem logo - 200 szt.
wzór:
Termin realizacji zamówienia do 29.05.02015 r.
Termin płatności – przelewem na podstawie faktury w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury
Zamawiającemu.
II Forma złożenia oferty:
Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 15.05.2015 r. do godziny 12:00 w
formie:
Pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
Punkt Obsługi Interesanta
ul. Ratuszowa 1
63-600 Kępno
lub mailem na adres: [email protected]
Z dopiskiem: oferta Gadżety promocyjne.
III. Istotne warunki zamówienia:
1. Wszystkie gadżety promocyjne winny odpowiadać wymiarom podanym w zapytaniu
ofertowym.
2. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca ustali z Zamawiającym wszystkie
niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia przesyłając wizualizację każdego
rodzaju gadżetu do wglądu.
3. Cena przedmiotu zamówienia uwzględni wszystkie koszty realizacji min. wszystkie zmiany
wprowadzone przez Zamawiającego, dostarczenie gadżetów do siedziby Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca uzyska akceptację gadżetów przez
Zamawiającego.
IV. Informacje dodatkowe
Osoba do kontaktu: Radosław Stachura
tel. 627825830
W załączeniu:
1. formularz ofertowy
Zał. nr 1 do zapytania ofertowego
OFERTA
.........................................................
Nazwa i adres oferenta (pieczątka)
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
ul. Ratuszowa 1
63-600 Kępno
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia z dnia 11.05.2015 r. za:
LP.
Nazwa gadżetu
Ilość sztuk
1
1
2
3
2
Karteczki samoprzylepne
Pamięć USB (4 GB)
Bloczki reklamowe
- A5
- A4
Torby materiałowe
- wym. 25x30cm
- wym. 38x42cm
Kubki reklamowe
Zestaw piśmienniczy
Długopis metalowy
Brelok metalowy
Korkowa podkładka pod kubek
Piny z herbem
Aluminiowy zegar z grawerem
Wieszak na torebkę
3
200
100
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Cena
jednostkowa
netto - 1 szt.
4
Wartość
zamówienia
brutto
5
100
100
250
250
100
30
300
100
500
500
50
200
RAZEM BRUTTO
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
1. ………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………….
………….., dnia……….............
…….…………………
pieczęć wykonawcy
podpis osoby uprawnionej