Współczesne spory i konflikty międzynarodowe dotyczące obszarów

Komentarze

Transkrypt

Współczesne spory i konflikty międzynarodowe dotyczące obszarów
Leonard ŁUKASZUK
Współczesne spory i konflikty międzynarodowe dotyczące
obszarów morskich. Wybrane zagadnienia prawne i polityczne
W podręczniku przedstawiono współczesne spory i konflikty
morskie przez pryzmat konwencji o prawie morza z 1982 roku.
Pokazano, w jaki sposób wprowadzenie nowych konstrukcji
prawnych w konwencji spowodowało roszczenia państw
nadbrzeżnych do określonych obszarów morskich, a także
zaprezentowano sposób ich rozwiązywania.