59MP-q kom start 120125

Komentarze

Transkrypt

59MP-q kom start 120125
Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej PZSzach
Warszawa, 25.01.2012
Komunikat startowy
Ćwierćfinałów 59 Indywidualnych Mistrzostw Polski w szachach korespondencyjnych
Witamy uczestników ćwierćfinałów 59 Mistrzostw Polski. Życzymy miłej i interesującej gry w sportowej
atmosferze!
1.Celem zawodów jest ustalenie zawodników awansujących do półfinałów 59MP.
2.Organizatorem jest Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej PZSzach (KSzGK).
3.Termin zawodów
Rozpoczęcie gry: 15.02.2012 r.
Zakończenie gry: 15.10.2013 r.
Niezakończone w terminie partie zostaną ocenione przez sędziego.
4.Uczestnictwo
Uczestnikami ćwierćfinałów 59 MP są niżej wymienieni zawodnicy (w kolejności posiadanego
rankingu):
Lp
Nazwisko Imię
Ranking
2012/1
1
Trzciński, Ireneusz
2221
2
Zięba, Zdzisław
2163
3
Paluch, Andrzej
2101
4
Kuśnierz, Janusz
2092
5
Kolanowski, Marek
2091
6
Grabowski, Benedykt
2071
7
Sodomski, Andrzej
2019
8
Bieszk, Stanisław
1916
9
Kanios, Michał
1874
10
Druś, Michał
1841
11
Głowiński, Daniel
1800
12
Snokowski, Marcin
1800
13
Bryg, Stanisław
1800
14
Węgiel, Ireneusz
1748
15
Stasiak, Wiktor
1599
Zawodnicy otrzymają również komunikat z serwera ICCF wraz z przydzielonymi numerami startowymi.
Spośród uczestników jedynie kolega Andrzej Sodomski był już finalistą MP.
5.System rozgrywek
Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem rundowym, jednokołowym, na serwerze ICCF,
w dwóch grupach po 7 i 8 zawodników.
Zawody podlegają ocenie rankingowej ICCF.
Trwające partie będą możliwe do podglądu z opóźnieniem 5 posunięć po zakończeniu 10 partii
w turnieju.
Możliwe jest proponowanie wariantów (liniowe).
6.Tempo i przepisy gry
Tempo gry - 40 dni na 10 posunięć z dublowaniem czasu po 20 dniu namysłu.
Obowiązują aktualne przepisy gry ICCF, dostępne na stronie KSzGK pod adresem:
http://kszgk.com/?page_id=199 .
7.Punktacja i ocena wyników
O kolejności zajętych miejsc przez zawodników decydują następująco:
- suma zdobytych punktów,
- ilość zwycięstw,
- punktacja pomocnicza Sonnenborna-Bergera,
- wyniki bezpośrednich spotkań.
8.Nagrody
Awans do półfinałów 59 MP uzyskają zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w każdej z grup. Będą oni
mogli zagrać w półfinałach MP pod warunkiem posiadania rankingu ICCF co najmniej 2000 (w dniu
startu półfinałów); w przeciwnym razie uprawnienie pozostaje ważne do chwili uzyskania
odpowiedniego rankingu, ale nie dłużej niż 3 lata od zakończenia turnieju.
Ponadto ustalono pulę nagród w sumarycznej wysokości 580zł.
Podział nagród w każdej z grup półfinałowych: za 1m - 190zł, 2m -100zł (o miejscu decyduje punktacja
pomocnicza w razie równej ilości punktów).
9.Postanowienia końcowe
Sędzia turnieju: Mariusz Wojnar ([email protected])
Sędzia drugiej instancji: sędzia międzynarodowy (IA) Józef Lubas
Ewentualne odwołania do sędziego drugiej instancji należy składać niezwłocznie po orzeczeniu
za pośrednictwem sędziego pierwszej instancji. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne.
Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego turnieju, a regulaminu do przewodniczącego
KSzGK.
Zawodnikom nie wolno podejmować działań przyczyniających się do złej reputacji gry w szachy.
Sędzia turnieju
(-) Mariusz Wojnar
Przewodniczący KSzGK
(-) Tomasz Stefaniak
Komunikat z serwera (stanowiący załącznik do komunikatu startowego)
=========================
25 stycznia 2012 23:03
59. Polish Championship qf1
Please find below the start list for the new event 59. Polish Championship qf1. The short name of the
event is POL/C59/qf1.
The TD is Wojnar, Mariusz ([email protected]).
The following rules apply for this event:
This is a server event.
The start date is 15 February 2012.
The end date is 15 October 2013.
ICCF standard time control 10 moves in 40 days with duplication after 20 days is used.
30 days of leave per year are available to each player.
Linear conditionals can be entered.
Other participants can see the games live after 10 games are finished in the event. Live transmission
is delayed by 5 moves.
The public can see the games live after 10 games are finished in the event. Live transmission is
delayed by 5 moves.
This event is organized by Wojnar, Mariusz.
Rated
Additional notes about the event:
Appeals Arbiter: IA Józef Lubas
Top 3 placed players are guaranteed promotion to semifinal stage (required rating at least 2000).
1. 420831 POL Kolanowski, Marek (2091)
2. 429139 POL Bieszk, Stanisław (1916)
3. 421505 POL Snokowski, Marcin (1800 Provisional)
4. 421226 POL Kanios, Michał (1874)
5. 420842 POL Trzciński, Ireneusz (2221)
6. 421363 POL Kuśnierz, Janusz (2092)
7. 421435 POL Stasiak, Wiktor (1599)
1 is white against 2, 4, 6
2 is white against 3, 5, 7
3 is white against 1, 4, 6
4 is white against 2, 5, 7
5 is white against 1, 3, 6
6 is white against 2, 4, 7
7 is white against 1, 3, 5
===============================
25 stycznia 2012 23:03
59. Polish Championship qf2
Please find below the start list for the new event 59. Polish Championship qf2. The short name of the
event is POL/C59/qf2.
The TD is Wojnar, Mariusz ([email protected]).
The following rules apply for this event:
This is a server event.
The start date is 15 February 2012.
The end date is 15 October 2013.
ICCF standard time control 10 moves in 40 days with duplication after 20 days is used.
30 days of leave per year are available to each player.
Linear conditionals can be entered.
Other participants can see the games live after 10 games are finished in the event. Live transmission
is delayed by 5 moves.
The public can see the games live after 10 games are finished in the event. Live transmission is
delayed by 5 moves.
This event is organized by Wojnar, Mariusz.
Rated
Additional notes about the event:
Appeals Arbiter: IA Józef Lubas
Top 3 placed players are guaranteed promotion to semifinal stage (required rating at least 2000).
1. 421448 POL Węgiel, Ireneusz (1748)
2. 421517 POL Bryg, Stanisław (1800 Provisional)
3. 429136 POL Sodomski, Andrzej (2019)
4. 421446 POL Paluch, Andrzej (2101)
5. 429040 POL Zięba, Zdzisław (2163)
6. 421512 POL Głowiński, Daniel (1800 Provisional)
7. 421496 POL Druś, Michał (1841)
8. 420258 POL Grabowski, Benedykt (2071)
1 is white against 2, 4, 6, 8
2 is white against 3, 5, 7
3 is white against 1, 4, 6, 8
4 is white against 2, 5, 7
5 is white against 1, 3, 6, 8
6 is white against 2, 4, 7
7 is white against 1, 3, 5, 8
8 is white against 2, 4, 6
==============================
ICCF - The International Correspondence Chess Federation
www.iccf.com www.iccf-webchess.com