program szkolenia - Euroszansa dla Lubelszczyzny

Komentarze

Transkrypt

program szkolenia - Euroszansa dla Lubelszczyzny
EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz
zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego
Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU
WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROGRAM SZKOLENIA:
Przygotowanie wniosku o dotację w ramach konkursu na lokalne projekty w obszarze
tematycznym: Rozwój infrastruktury i usług turystycznych
Termin i miejsce: 07.11.2012 r., Starostwo Powiatowe w Puławach, Al. Królewska 19,
sala 102.
Adresaci szkolenia: organizacje pozarządowe; jednostki samorządu terytorialnego; mikro-,
małe- i średnie przedsiębiorstwa; samorządowe instytucje kultury, kościoły i inne związki
wyznaniowe z obszaru gmin należących do LGD „Zielony Pierścień”
do godz. 9.00 – przyjazd uczestników, rejestracja i serwis kawowy
9.00 – 9.15 – Przywitanie uczestników i informacja o celach Projektu „EUROszansa
dla Lubelszczyzny”;
9.15 – 9.45 – zakres wsparcia w naborze w odniesieniu do Planu Rozwoju Turystyki, zasady
ubiegania się o dofinansowanie, ocena i wybór wniosku;
9.45 – 10.30 – Prezentacja i omówienie formularza wniosku;
10.30 – 10.30 – przerwa kawowa;
10.45 – 12.45 – Prezentacja i omówienie formularza wniosku cd., wydatki kwalifikowane,
załączniki do wniosku;
12.45 – 13.00 – Przerwa kawowa;
13.00 – 13.45 – Umowa w/s dofinansowania;
13.45 – 14.00 – Promocja Projektu;
14.00 – 14.40 – Pytania i odpowiedzi, zakończenie szkolenia.

Podobne dokumenty