Weź udział w Zimowym Ptakoliczeniu 2015!

Komentarze

Transkrypt

Weź udział w Zimowym Ptakoliczeniu 2015!
Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”
Weź udział w Zimowym Ptakoliczeniu 2015!
Tym wszystkim, którzy patrząc przez okno zapomnieli jaką mamy porę roku przypominamy, że panuje
kalendarzowa zima. Niedawno witaliśmy Nowy Rok, a już zbliża się koniec stycznia, a wraz z nim termin
Zimowego Ptakoliczenia! Jak co roku serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
Przypomnijmy: Zimowe Ptakoliczenie ma swoje korzenie w Wielkiej Brytanii i kiedyś nosiło nazwę „Zimowe
Liczenie Ptaków w Parkach i Ogrodach”. Organizowane jest zawsze w ostatni weekend stycznia – w tym roku jest
to 25-24 stycznia.
Wzorem lat ubiegłych pracownicy Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” zapraszają do wzięcia udziału w tym
wydarzeniu. Aby wziąć udział w akcji w sobotę lub niedzielę należy poświęcić na liczenie przynajmniej godzinę.
Szczegóły dotyczące wypełniania karty obserwacji (która będzie dostępna na stronie jako formularz on-line od 24
stycznia), znajdą Państwo na stronie: http://www.otop.org.pl/obserwacje/wlacz-sie/zimowe-ptakoliczenie/ .
Jak co roku wydarzenie ma swojego „patrona”. W tym roku ptakiem zimy została sójka. Jest to łatwo
rozpoznawalny, kolorowy ptak z rodziny krukowatych – znany pomocnik leśniczego. Sójka gromadzi zimowe
zapasy i czasem swoje żołędzie, orzechy i bukiew chowa pod mchem. Z tych, o których zapomniała wyrosną
nowe drzewa. Łacińska nazwa sójki Garrulus glandarius w dosłownym tłumaczeniu znaczy: gadatliwy ptak
rodzący żołędzie. Ta gadatliwość i donośny głos sprawiają, że sójka nazywana też jest strażnikiem lasu. Jej głos
jest dla innych ptaków w lesie sygnałem alarmowym i ostrzega je przed zbliżającym się niebezpieczeństwem –
drapieżnikiem, czy też czymś nieznanym, co ją zaniepokoiło. Sójka ma wiele tajemnic – potrafi np. doskonale
naśladować głosy innych ptaków – szpaka, jastrzębia, myszołowa. Szerzej na temat tego niezwykłego ptaka w
tekście Pani Bernadetty Wołczuk w zakładce Sójka – Ptak Zimy 2015 na wyżej przytoczonej stronie Zimowego
Ptakoliczenia.
Serdecznie zapraszamy!
strona 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)