Przydział akcji serii C Raport bieżący 2/2008 z

Komentarze

Transkrypt

Przydział akcji serii C Raport bieżący 2/2008 z
Wrocław, 14.03.2008 r.
Przydział akcji serii C
Raport bieżący 2/2008 z dnia 14 marca 2008 roku.
Zarząd Power Media S.A. informuje, iż w dniu 14 marca 2008 roku dokonany został przydziału akcji
serii C i w związku z powyższym emisja akcji doszła do skutku.
W ramach Oferty Publicznej oferowanych było, bez podziału na transze, 1.400.000 akcji serii C. Na
akcje Spółki, w dniach 3-7 marca 2008 roku, złożono 596 zleceń kupna na łączną liczbę 2.339.796
akcji po cenie 5,00 zł.
Akcje serii C Power Media S.A. zostały przydzielone w dniu 14 marca 2008 roku za pomocą
systemu informatycznego GPW. Średnia stopa redukcji wyniosła 40,166%. Wartość
przeprowadzonej Oferty Publicznej wynosiła 7.000.000 zł.
Zarząd Spółki Power Media S.A. jednocześnie informuje, że szczegółowy raport, o którym mowa w
paragrafie 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
zostanie przesłany w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia
dokonania przydziału akcji serii C, tj. do dnia 28 marca 2008 roku (zgodnie z paragrafem 97 ust. 2
wyżej wymienionego Rozporządzenia).
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne

Podobne dokumenty