Prelegent

Komentarze

Transkrypt

Prelegent
Prelegent
Andrzej Górczak
Lider Produktu – Modularne Sterowniki PLC
Mitsubishi Electric Europe B.V. Oddział w Polsce
Absolwent kierunku Robotyki na wydziale Elektronicznym Politechniki
Wrocławskiej. Od początku kariery zawodowej związany ze sterownikami
PLC i innymi technologiami wykorzystywanymi w automatyce. Entuzjasta
przemysłowych sieci komunikacyjnych. Tworzenia innowacyjnych
rozwiązań w systemach sterowania odpowiadających na potrzebę
nieustannego zwiększania wydajności i optymalizacji w produkcji
przemysłowej. Aktualnie wspiera promocję i sprzedaż modularnych
sterowników PLC w firmie Mitsubishi Electric obejmujące sterowniki
ergonomicznej serii L, wydajne rozwiązania na bazie wieloprocesorowej
platformy iQ, czy przemysłowe rozwiązania sieciowe CC-Link IE.

Podobne dokumenty