CPI 3 - NKT Cables

Komentarze

Transkrypt

CPI 3 - NKT Cables
CPI 3
Głowica konektorowa stożkowa
Inner cone plug
Zakres dostawy:
Scope of delivery:
Głowice konektorowe 3
Kształtki sterujące
3
Końcówki
3
Końcówki kablowe do żyły powrotnej
3
Instrukcja montażowa
1
Cable connectors
Stress cones
~190
Contact pieces
Earthing cable lugs
Assembly instructions
Materiały dodatkowe
Accessories
Zastosowanie:
Application:
CPI 3 jest ekranowaną głowicą konektorową o stożku
wewnętrznym z gumy silikonowej do podłączeń kabli do
rozdzielnicy i transformatorów do 52 kV z izolatorem przepustowym wielkości 3 zgodnie z EN 50180/50181.
CPI 3 jest także dostępny z metalową obudową.
CPI 3 is a screened inner cone cable connector made of
silicone rubber for cable connection to switchgear (RMU) and
transformers up to 52 kV with bushings size 3 according to
EN 50180/50181.
The CPI 3 is also available with metal housing.
• montaż bez specjalnych narzędzi
• ekranowanie dzięki zewnętrznej warstwie półprzewodzącej
• śrubowa końcówka kablowa o szerokim zakresie
przekrojów z blaszkami stykowymi
• zintegrowany system sterowania pola
• próba napięciowa powłoki możliwa bez demontażu głowicy
• unikalna wielkość głowicy od 50 do 800 mm2
• assembling without specially tools
• screening by outer conductive layer
• multirange screw cable lug with lamellated contact
• integrated stress control system
• cable sheath testing without dismantling of connector
• unique connector casing for 50 up to 800 mm²
Właściwości:
Properties:
Maksymalne napięcie znamionowe
Maximal system voltage
Prąd znamionowy
Continuous nominal current
Wyładowania niezupełne 2 U0
Partial discharge at 2 U0
52 kV
1250 A
< 10 pC
Wytrzymałość (AC, 5 min.)
124 kV
Wytrzymałość (DC, 15 min.)
125 kV
Napięcie udarowe
250 kV
Alternating withstand voltage (AC, 5 min.)
Direct withstand voltage (DC, 15 min.)
Impulse withstand voltage
CPI 3
Istotne dane techniczne przy zamawianiu osprzętu dla kabli 6/10(12) kV:
Technical details for order for 6/10(12) kV cables:
CPI 3 zawiera element przyłączeniowy (końcówki) oraz prasowane końcówki na żyłę powrotną
CPI 3 incl. contact element for conductor and crimp type cable lugs for the screening wires
Przekrój żyły
roboczej
Cross-section
mm²
Wielkość kształtki
sterującej pole
Size of stress cone
Ø Zakres rozciągliwości na izolacji żyły
głównej (d)
Ø of core insulation (d)
mm
20
21.2 - 33.6
400 - 500
27
630
800 RE
185
240 - 300
Nr referencyjny
Ref. No.
1 sztuka
1 piece
1 opakowanie
1 set
26 472 62
26 472 52
26 472 63
26 472 53
28.9 - 37.8
26 472 66
26 472 56
31
34.0 - 45.6
26 472 68
26 472 58
37
39.1 - 51.0
26 472 70
26 472 60
Istotne dane techniczne przy zamawianiu osprzętu dla kabli 12/20(24) kV:
Technical details for order for 12/20(24) kV cables:
CPI 3 zawiera element przyłączeniowy (końcówki) oraz prasowane końcówki na żyłę powrotną
CPI 3 incl. contact element for conductor and crimp type cable lugs for the screening wires
Przekrój żyły
roboczej
Cross-section
mm²
Wielkość kształtki
sterującej pole
Size of stress cone
Ø Zakres rozciągliwości na izolacji żyły
głównej (d)
Ø of core insulation (d)
mm
20
21.2 - 33.6
95 - 120
120 - 185
240
Nr referencyjny
Ref. No.
1 sztuka
1 piece
1 opakowanie
1 set
26 472 61
26 472 51
26 472 62
26 472 52
26 472 63
26 472 53
240 - 300
27
28.9 - 37.8
26 472 65
26 472 55
400 - 630
31
34.0 - 45.6
26 472 68
26 472 58
800 RE
37
39.1 - 51.0
26 472 70
26 472 60
Istotne dane techniczne przy zamawianiu osprzętu dla kabli 18/30(36) kV:
Technical details for order for 18/30(36) kV cables:
CPI 3 zawiera element przyłączeniowy (końcówki) oraz prasowane końcówki na żyłę powrotną
CPI 3 incl. contact element for conductor and crimp type cable lugs for the screening wires
Przekrój żyły
roboczej
Cross-section
mm²
50 - 120
150
150 - 185
240
300
400 - 500
630
800 RE
Wielkość kształtki
sterującej pole
Size of stress cone
Ø Zakres rozciągliwości na izolacji żyły
głównej (d)
Ø of core insulation (d)
mm
20
21.2 - 33.6
27
28.9 - 37.8
31
37
34.0 - 45.6
39.1 - 51.0
Nr referencyjny
Ref. No.
1 sztuka
1 piece
1 opakowanie
1 set
26 472 61
26 472 51
26 472 62
26 472 52
26 472 64
26 472 54
26 472 65
26 472 55
26 472 67
26 472 57
26 472 68
26 472 58
26 472 69
26 472 59
26 472 70
26 472 60
Dane te zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie zawierają żadnych, prawnie wiążących deklaracji czy gwarancji. Zobowiązania umowne wchodzą w życie dopiero po
pisemnie podpisanej umowie, opisując szczegółowo warunki. nkt cables nie bierze odpowiedzialności za poprawność informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Dane nie powinny być
przekazywane osobom trzecim oraz rozpowszechniane. Wszelkie prawa autorskie pozostają własnością nkt cables i są zastrzeżone.
This data was prepared for informational purposes only and does not contain any representations, legally binding declarations or guarantees. Contractual obligations shall only come into effect
after a written contract, detailing the terms and conditions, has been signed. A liability of nkt cables for the correctness of the information contained herein is excluded. The data shall not be handed
out to third parties or disclosed in public documents. Any intellectual property rights remain with nkt cables and are reserved.

Podobne dokumenty

Głowica wnętrzowa TI 36 CA

Głowica wnętrzowa TI 36 CA Dane te zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie zawierają żadnych, prawnie wiążących deklaracji czy gwarancji. Zobowiązania umowne wchodzą w życie dopiero po pisemnie podpisane...

Bardziej szczegółowo