Kredyt na innowacje technologiczne dla przedsiębiorców

Komentarze

Transkrypt

Kredyt na innowacje technologiczne dla przedsiębiorców
Kredyt na innowacje technologiczne dla
przedsiębiorców
Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych,
będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia
wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.
W ramach poddziałania o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria
mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.
Termin składania wniosków do 30.09.2016 r.
Wszelkie informacje i dokumenty dot. konkursu dostępne są na stronie internetowej
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-po
ddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/
Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie można kierować na adres poczty elektronicznej:
[email protected] lub telefonicznie pod numerem (22) 522 95 05.

Podobne dokumenty