Małe budowle wodne. Katalog

Komentarze

Transkrypt

Małe budowle wodne. Katalog
Waldemar Mioduszewski, Zbigniew Kowalewski
MAŁE BUDOWLE WODNE
KATALOG
SPIS TREŚCI
Przedmowa ................................................................................................................................. 5
Część I. Dobór budowli i ich konstrukcji .................................................................................. 7
Wprowadzenie ...................................................................................................................... 9
Definicja i klasyfikacja małych budowli wodnych ............................................................ 10
Bezpieczeństwo budowli .................................................................................................... 12
Zasady doboru budowli i ich konstrukcji ........................................................................... 14
Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze ...................................................................... 22
Podsumowanie .................................................................................................................... 27
Część II. Katalog małych budowli wodnych (przykładowe rozwiązania) .............................. 29
Wprowadzenie .................................................................................................................... 31
Progi .................................................................................................................................... 35
Stopnie ................................................................................................................................ 63
Zastawki .............................................................................................................................. 69
Bystrotoki ........................................................................................................................... 81
Jazy ..................................................................................................................................... 89
Budowle upustowe ........................................................................................................... 101
Budowle i urządzenia uzupełniające ................................................................................ 107
Bibliografia ............................................................................................................................ 124
Literatura powiązana ............................................................................................................. 125
Do cytowania: Mioduszewski W., Kowalewski Z. 2015. Małe budowle wodne. Katalog. Falenty.
Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-91-2 ss. 133.

Podobne dokumenty