Inclusive Smart Cities: nowe możliwości dla inwestorów

Komentarze

Transkrypt

Inclusive Smart Cities: nowe możliwości dla inwestorów
Inclusive Smart Cities: nowe
możliwości dla inwestorów
2016-11-25 09:08:40
2
„Prawdziwą szansą dla miast, przemysłu i innych zainteresowanych organów politycznych i gospodarczych jest
wspólne stawienie czoła problemom, wypracowanie wspólnych rozwiązań i użycie technologii do przemiany
naszych miast i polepszenia życia ich obywateli” Antoni Vives i Tomas – były mer Barcelony
23 listopada odbyła się w Brukseli konferencja Inclusive Smart Cites : A European Manifesto on Citizen
Engagement, zorganizowana przez EIP –SCC Action Clusters , Citizen Focus and Integrated Planning Policy
&Regulation, ERRIN oraz ICLEI.
Ostatnie lata pokazały zwiększające się zapotrzebowanie na innowacje miejskie związane z rozwiązaniami
włączającymi w ich powstanie i konstrukcję obywateli. Zachęcanie obywateli do aktywnego zainteresowania
projektami urbanistycznymi powinno być priorytetowe dla liderów politycznych. Konferencja pokazała, iż
zaangażowanie obywateli jest możliwe tylko wtedy gdy mają oni dostęp do łatwo zrozumiałych informacji i gdy
mają poczucie, iż ich pomysły i poglądy są brane pod uwagę.
Podczas gdy węgiel i stal były motorem rozwoju w 19 wieku, ropa naftowa w 20 wieku, wiek 21 to dane i
informatyka. Nowoczesny świat gdzie informacja może szybować po świecie w ułamku sekundy, jest także
światem, gdzie 50 % obywateli to mieszkańcy miast.
W Europie w miastach mieszka aż 78% obywateli. Wiele europejskich miast rozpoczęło bardzo potrzebną zmianę
w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów naturalnych.
Połączenie i unowocześnienie w inteligentny sposób infrastruktury, technologii i usług w kluczowych sektorach
miejskich (transport, budownictwo, energia, ICT) znacznie polepszy jakość życia, konkurencję i zrównoważony
rozwój naszych miast.
Możliwości wzrostu gospodarczego tego rynku oceniane są aż na 1,3 trylionów Euro w 2020- wspaniała szansa na
eksport dla europejskiego biznesu. Główną przeszkodą w osiągnieciu tego potencjału jest fragmentaryzacja
rynku i brak finansowych rozwiązań zmniejszających ryzyko inwestycji.
Konferencja w Brukseli zgromadziła główne sieci regionalnych i lokalnych rządów, organizacje społeczne,
naukowców i praktykantów Smart Cities, a także przedstawicieli przemysłu. Praktyczne narzędzia zaangażowania
obywateli, polityka Smart Cities i związane z nią regulacje zostały zaprezentowane w dokumencie Inclusive
Smart Cities: A European Manifesto on Citizen Engagement, który został oficjalnie podpisany.
Dodatkowe informacje
http://www.smart-cities.eu/
www.smartcites-infosystem.eu
www.smartertogether.eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/smart-cities
Opracowanie
Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza
3