zalacznik do deklaracji ws. podatku z.d.1.3.

Komentarze

Transkrypt

zalacznik do deklaracji ws. podatku z.d.1.3.
DN.Z.D.1.3. - ZAŁĄCZNIK Z.D.1.3. DO DEKLARACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU
ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO NA ROK ...................
Załącznik wypełnić w przypadku gdy w części D.1.3. formularza DN brak miejsca na podanie danych dotyczących wszystkich
budowli.
WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ORAZ KWOTA PODATKU
l.p.
Rodzaj budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej
(krótki opis np. typ, wysokość, długość itp.)
obręb geodezyjny
i nr działki
Wartość w złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Razem wartość budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
Stawka podatku
Kwota podatku
Wypełnić odrębnie dla każdej budowli, podając jej wartość o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych.
W przypadku braku miejsca do podania danych wszystkich budowli należy wypełnić
kolejny formularz załącznika Z.D.1.3.
Data i podpis osoby wypełniającej niniejszy załącznik
Liczba załączników Z.D.1.3.
...............................................

Podobne dokumenty