GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT etap I

Komentarze

Transkrypt

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT etap I
GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT
wartość obót planowanych do wykonania w danym miesiącu wg harmonogramu
Wartość robót zrealizowanych w danym miesiącu
Wartość robót planowanych do wykonania wg harmonogramu - narastająco
Wartośc zrealizowanych robót - narastajaco
25 000 000,00
90000 000,00 PLN
70000 000,00 PLN
60000 000,00 PLN
15 000 000,00
50000 000,00 PLN
40000 000,00 PLN
10 000 000,00
30000 000,00 PLN
20000 000,00 PLN
5 000 000,00
10000 000,00 PLN
UWAGA: Uwzględniono wartość Robót za miesiąc WRZESIEŃ 2016 r. o jaką Wykonawca planuje wystąpić we wniosku o PŚP.
12.2016
11.2016
10.2016
09.2016
08.2016
- PLN
07.2016
-
Wartość robót planowanych i zrealizowanych - narastająco
20 000 000,00
06.2016
Wartość robót planowanych i zrealizowaych w miesiącu
80000 000,00 PLN