Nazwa stypendium Data złożenia wniosku Prawo do stypendium

Komentarze

Transkrypt

Nazwa stypendium Data złożenia wniosku Prawo do stypendium
Nazwa stypendium
Data złożenia wniosku
Prawo do
stypendium
od 08.09. do 10.10.
X
do 15.10 (dla studentów posiadających rodzeństwo studiujące) złożenie zaświadczeń lub oświadczeń o kontynuowaniu nauki rodzeństwa
Stypendium socjalne
01.10 – 31.10
XI
01.11. – 30.11
XII
01.12 – 31.12
I
01.01 – 31.01
II
UWAGA
Składanie oświadczeń na semestr letni
od 01.15 do 15.02
obowiązkowo
Nie złożenie
oświadczenia
skutkuje nie
przyznaniem
stypendium na
semestr letni
(potwierdzenie sytuacji materialnej - uległa lub nie uległa zmianie)
Stypendium rektora dla
najlepszych studentów
01.02 – 28/29.02
III
01.03 – 31.03
IV
01.04 – 30.04
V
01.05 – 31.05
VI
15.10
X

Podobne dokumenty