Nazwa grupy

Komentarze

Transkrypt

Nazwa grupy
4 ZLOT WOJSKOWY OPERACJA ZACHÓD 2012
Wrocław, 1 – 3 czerwca 2012
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
(prosimy wypełniać literami drukowanymi)
Nazwa formacji,
Nazwisko i imię Szefa
Miejscowość , mail
Adres do korespondencji,
telefon
Charakter odtwarzanej
formacji
Ilość osób w grupie
Ilość towarzyszących pojazdów historycznych............. współczesnych............
Liczba członków umundurowanych..........................
Liczba członków cywilnych......................................
Eksponować będziemy:
a) Pojazdy(jakie):..............................................................................
b) broń.............................................................................................
c) umundurowanie.............................................................................
d) wyposażenie..................................................................................
e) obóz polowy TAK/NIE
f)
inne(jakie?).............................................................................................
Uwagi, życzenia, sugestie
W Zlocie z naszej grupy uczestniczyć będzie ................. osób, zgodnie z lista załączoną poniżej.
Zapoznałem się z Regulaminem Zlotu i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam też zgodę na
przetwarzanie załączonych danych osobowych do celów statystycznych i organizacyjnych imprezy.
................................................................, dnia ............................
/podpis szefa grupy/
Organizator zapewnia w ramach wpisowego (50 zł): miejsce rozbicia namiotu lub obozu, jeden
obiad, dostęp do sanitariatów, prąd 230 V obok Sztabu Zlotu, miejsce parkingowe dla pojazdów
cywilnych, pamiątkową plakietkę i koszulkę T-shirt. Organizator nie zapewnia namiotów.
4 ZLOT WOJSKOWY OPERACJA ZACHÓD 2012
Wrocław, 1 – 3 czerwca 2012
Lista uczestników grupy
Lp
Imię i nazwisko
adres/ telefon/
Podpis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zapoznałem się z Regulaminem Zlotu i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam też zgodę na
przetwarzanie załączonych danych osobowych do celów statystycznych i organizacyjnych imprezy.

Podobne dokumenty