dr hab. Marian Broda, prof. nadzw. UŁ

Komentarze

Transkrypt

dr hab. Marian Broda, prof. nadzw. UŁ
dr hab. Marian Broda, prof. nadzw. UŁ
Katedra Europy Środkowej i Wschodniej
ul. Narutowicza 59a, 90–131 Łódź
pok. 104a
Kontakt telefoniczny: (48 42) 635 43 91
Kontakt e-mail: [email protected]
Specjalność naukowa: filozofia — rosyjska filozofia i myśl społeczna
Ważniejsze publikacje:
– Mentalność, tradycja i bolszewicko-komunistyczne doświadczenie Rosji, Łódź 2007, Wydawnictwo Naukowe „Ibidem”, ss.150.
– Russkije woprosy o Rossii, Moskwa 2005, Izdatielstwo „MAKS-Priess”, ss. 304.
– Narodnickie ambiwalencje. Między apoteozą ludu a terrorem, Łódź 2003, Wydawnictwo
Naukowe „Ibidem”, ss. 300.
– Historia a eschatologia. Studia nad myślą Konstantego Leontjewa i „zagadką Rosji”, Łódź
2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 346.
– Problemy s Leontjewym, Moskwa 2001, Izdatielstwo „MAKS-Priess”, ss. 134.
– Poniat’ Rossiju?, Moskwa 1998, Izdatielstwo „Diałog-MGU”, ss. 103.
– Najtrudniejsze z rosyjskich wyzwań? Zagadka Leontjewa i Rosja, Łódź 1994, Wydawnictwo
Naukowe „Ibidem”, ss. 92 (wydanie drugie, uzupełnione, Łódź 1995, Wydawnictwo
Naukowe „Ibidem”, ss. 114).
Znajomość języków obcych: rosyjski, angielski
Zainteresowania pozanaukowe: filozofia, socjologia, polityka, przemiany kulturowo-cywilizacyjne,
myślenie potoczne i ideologiczna

Podobne dokumenty