Harmonogram - WordPress.com

Komentarze

Transkrypt

Harmonogram - WordPress.com
Harmonogram
IV Ogólnopolska Konferencja Młodych
Naukowców
„Przyroda – Las - Technologia”
8:00-9:00
9:00-9:30
9:30-11:30
9:30-9:45
9:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15
DZIEŃ 1 - 16.02.2017 r. Collegium Cieszkowskich Stare
ul. Wojska Polskiego 71
Rejestracja uczestników
Uroczyste otwarcie konferencji
I sesja referatowa
Tyburski Łukasz – Problematyka dróg publicznych
w Kampinoskim Parku Narodowym
Doroz-Tomasik Hanna – Wykorzystanie lasów na potrzeby
rekreacji konnej w obszarach zurbanizowanych na przykładzie
Katowic
Burzyńska-Jędrzejczak Grażyna – Dwudziesty rok SILP-u
w Nadleśnictwie Włoszakowice
Kasztelan Adrian – Parametry nośności innowacyjnych
nawierzchni dróg leśnych w świetle badań LWG
Matulewski Paweł – Zmiany przyrostowe i anatomiczne
w korzeniach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) poddanych
współczesnym procesom morfotwórczym na terenie Pojezierza
Brodnickiego
Jagiełło Radosław – Szacowanie przyrostu pierśnicowego pola
przekroju drzewa – rozszerzona metoda Vissera
Waszczur Marta, Rybicki Michał – Wpływ wieku na alokację
biomasy upraw i młodników brzozy brodawkowatej (Betula
pendula Roth)
Strona | 8
13:30-14:30
14:30-15:30
15:30
20:00
Głąbikowska Paulina – Aplikacja internetowa przedstawiająca
ścieżki dydaktyczne w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym
Przerwa kawowa 11:30-12:00
II sesja referatowa
Witkowski Radosław – Chrząszcze ambrozyjne – rola
i znaczenie
Świsłowski Paweł – Biomonitoring aktywny z określeniem
warunków prowadzenia eksperymentu z zastosowaniem mchów
Marciniak Michał – Biomonitoring pasywny wybranych
terenów leśnych doliny Baryczy
Zarzycka Magdalena, Gołębiewska Joanna – Zabytki historii
jako ostoje rzadkich gatunków roślin
Dawidowicz Luiza – Mniej znane grzyby uprawne występujące
naturalnie w polskich lasach
Turczański Krzysztof – Porównanie oceny kondycji jesionu
wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) z wybranymi wskaźnikami
teledetekcyjnymi na siedliskach lasu świeżego i wilgotnego
w Nadleśnictwie Babki
Przerwa obiadowa
Sesja posterowa
Uroczyste zakończenie Konferencji i wręczenie nagród
Spotkanie integracyjne - Bowling
9:00-14:00
13:00-14:00
DZIEŃ 2 - 17.02.2016 r.
Sesja Terenowa
Przerwa obiadowa
11:15-11:30
12:00-14:20
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-12:45
12:45-13:00
13:00-13:15
13:15-13:30
Strona | 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
PLAN SESJI POSTEROWEJ
Bocian Mateusz – Łopatnica żółtawa Spathularia flavida – nowe
stanowisko i warunki występowania na Pomorzu Zachodnim
Chudy Magdalena, Strzelczyk Małgorzata – A może celuloza z konopi
włóknistych „Cannabis sativa L.” ?
Eichmann Artur Tomasz – Struktury mikromorfologiczne kwiatów
Goodyera repens (L.) R. Br. (Goodyerinae, Orchidaceae)
Grześkowiak Joanna, Łochyńska Małgorzata – Charakterystyka
i zastosowanie białek jedwabnych.
Jackowiak Mateusz – Inwentaryzacja bobra eurazjatyckiego (Castor
fiber) na wybranym odcinku rzeki Gwdy metodą lokalizacji aktywnych
stanowisk – wady i zalety zastosowanej metody
Kargul-Plewa Dorota – Zastosowanie bezzałogowych statków
powietrznych w analizie krajobrazu leśnego
Kruczek Marek – Martwe drzewa jako mikrośrodowisko dla śluzowców
Mielnik Aleksandra – Straszyk (Phasmatodea) idealne zwierzę domowe,
czy rosnące zagrożenie dla drzew?
Pruszyński Marcin – Zalesianie jako alternatywa dla uprawy roślin
na glebach słabych
Radke Patrycja – Współczesne rozmieszczenie i tendencje dynamiczne
Pedicularis sylvatica L. w Polsce
Stacewicz Alina – Dynamika sezonów pyłkowych sosny w Szczecinie
w latach 2006-2016.
Stańczak Łukasz – Wilk (Canis lupus L.) w Bieszczadach - dynamika
populacji gatunku na przykładzie wybranych nadleśnictw RDLP
w Krośnie
Ścisłowska Mariola – Proces uwęglania biomasy - metoda otrzymywania
biowęgla
Tyburski Łukasz – Obszary ochrony ścisłej w Kampinoskim Parku
Narodowym na przykładzie OOŚ „Wilków”
Werner Ewelina – Ochrona gruntów leśnych
Zarabska-Bożejewicz Daria – Wykorzystanie porostów rosnących
na dębach do oceny zanieczyszczenia powietrza
Zarzycka Magdalena, Gołębiewska Joanna – Stan zachowania lasów
łęgowych dużych rzek województwa śląskiego
Strona | 10

Podobne dokumenty