Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie

Komentarze

Transkrypt

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie
Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie
http://pupolesno.pl/wydarzenie/199/spotkanie-informacyjne-dot-pobytu-i-zatrudniania-cudzoziemcow
Spotkanie informacyjne dot. pobytu i zatrudniania cudzoziemców
Spotkanie informacyjne dot. pobytu i zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP w dniu 16.12.2016 r.
Uprzejmie informuję, że w dniu 16.12.2016 r. Placówka Straży Granicznej w Opolu będzie pełniła
dyżur w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie w godzinach 1400 – 1500.
Celem głównym przedmiotowego spotkania będzie przekazanie informacji
oraz zapoznanie stron z obecnym stanem prawnym jak i zakresem działań kontrolnych ze strony
Straży Granicznej.
Spotkanie to będzie dotyczyło zagadnień takich jak:
1.
2.
3.
4.
5.
Dokumenty wymagane od cudzoziemca w trakcie wjazdu i pobytu na terytorium RP.
Sankcje, jakimi może być objęty cudzoziemiec za pobyt lub podjęcie pracy wbrew obowiązującym
przepisom.
Konsekwencje, jakie może ponieść obywatel Polski, który nielegalnie zatrudnia lub umożliwia
nielegalny pobyt cudzoziemcowi.
Kryteria, które musi spełnić cudzoziemiec podejmując pracę na terytorium RP.
Warunki które powinien spełnić cudzoziemiec, chcący rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej na terytorium RP.
O kolejnych terminach spotkań będziemy informować na bieżąco.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Podobne dokumenty