1 przegląd organizacji 1/2005 FORUM: WARTOŚCI I ROZWÓJ

Komentarze

Transkrypt

1 przegląd organizacji 1/2005 FORUM: WARTOŚCI I ROZWÓJ
przegląd organizacji 1/2005
1
FORUM: WARTOŚCI I ROZWÓJ
Czy polityka powinna tworzyć wzory godziwego życia – Jan Rokita ..............
Wartości i wirtualna państwowość – Piotr Rymaszewski ...............................
3
5
Tożsamość nauk o zarządzaniu – Michał Trocki ............................................. 7
Istota innowacji. Ewolucja systemów innowacyjnych – Jerzy Baruk ............. 11
Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami – Andrzej Karbownik,
Seweryn Spałek ................................................................................................. 15
Procesy uczenia w organizacji i aliansie strategicznym – Małgorzata
Dolińska ........................................................................................................... 19
Wykorzystanie możliwości recyklingu jako działanie przedsiębiorcze w usługach motoryzacyjnych – Mirosław Włodarczyk, Jerzy Janczewski ................ 23
FINANSE
Wpływ uczestników organizacji wielopodmiotowych na wyniki finansowe
badanych grup kapitałowych – Jan Chadam .................................................. 26
Procedury tworzenia strategii finansowania jednostek samorządu terytorialnego – Beata Filipiak ................................................................................... 31
MARKETING
Nowy model hipermarketu. Strategie konkurencji przez jakość w nowoczesnym handlu wielkopowierzchniowym – Tomasz Domański .................... 35
INFORMATYKA
Klasyfikacje projektów informatycznych w kontekście ich efektywności –
Aleksander Lotko .............................................................................................. 38
KONFERENCJE .................................................................................... 41
OMÓWIENIA, RECENZJE, NOTY ............................................... 44
Z CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
Zdecentralizowana strategia i proces planowania strategicznego w dynamicznym otoczeniu – „Journal of Management Studies” – opr. Grażyna
Aniszewska ....................................................................................................... 46