Pobierz raport bieżący nr 36/2016

Komentarze

Transkrypt

Pobierz raport bieżący nr 36/2016
WIELTON S.A.
RB 36 2016
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
36
/
2016
2016-12-21
Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Zawiązanie spółki zależnej z siedzibą w Afryce
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:
Zarząd Wielton S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2016 roku podjął decyzję o zawiązaniu
spółki w 100% zależnej od Emitenta pod firmą Wielton Africa z siedzibą w Abidżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej).
Kapitał zakładowy Spółki będzie wynosić 1.000.000 FCFA (tj. około 6,7 tys. PLN). Zawiązanie spółki zależnej służy
rozpoczęciu działalności Grupy Wielton na rynku afrykańskim oraz realizacji inwestycji bezpośredniej o wartości
przekraczającej 1,5 mln EUR polegającej na budowie obiektów, w których Spółka zamierza montować swoje
produkty.
W ocenie Spółki rynek afrykański stanowi interesujący kierunek rozwoju dla Grupy Kapitałowej Emitenta, a
realizacja inwestycji bezpośredniej na terenie jednego z krajów UEMOA (Zachodnioafrykańskiej Unii
Gospodarczej i Monetarnej) pozwoli na uzyskanie większych korzyści i przyczyni się do zwiększenia sprzedaży
produktów marki Wielton na obszarze całego kontynentu afrykańskiego. Realizacja projektu o ww. wartości
pozwoli również na uzyskanie pomocy publicznej w postaci m.in. 7-letniego zwolnienia z podatku dochodowego
oraz innych udogodnień. Celem Emitenta jest osiągnięcie sprzedaży rocznej na poziomie 1000 sztuk w ciągu
najbliższych lat, przy czym inwestycja jest obciążona ryzykami wynikającymi ze specyfiki rynków afrykańskich, które
mogą wpływać na przebieg i końcowe efekty inwestycji.
WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A.
Przemysł inne (pin)
(skróc ona nazwa emitenta)
98-300
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
Wieluń
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
Rymarkiewic z
6
(ulica)
(numer)
0438434510
0438431273
(telefon)
(fax)
[email protected] om.pl
www.wielton.c om.pl
(e-mail)
(www)
899-24-62-770
932842826
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
2016-12-21
Mariusz Golec
Prezes Zarządu
Mariusz Golec
2016-12-21
Tomasz Śniatała
Wic eprezes Zarządu
Tomasz Śniatała
Komisja Nadzoru Finansowego
1

Podobne dokumenty