Polacy z Friuli-Venezia Giulia też się organizują

Komentarze

Transkrypt

Polacy z Friuli-Venezia Giulia też się organizują
naszświat
nasze sprawy
Nr 7 / 1-15 kwietnia 2013
10
Powstało nowe stowarzyszenie polonijne
Polacy z Friuli-Venezia Giulia też się
organizują
Miło jest nam poinformować, że w dniu 14 marca 2013 roku zostało powołane do życia Stowarzyszenie Promocji
Społecznej POLONIK (POLONIK Associazione di Promozione Sociale), z siedzibą w Udine.
J
ego powstanie było możliwe dzięki pracy i zaangażowaniu grupy
Polaków mieszkających w regionie Friuli-Venezia Giulia oraz pomocy i
wskazówkom otrzymanym od zaprzyjaźnionych Włochów.
Stowarzyszenie ma za cel przede
wszystkim promowanie kultury polskiej,
integrację Polaków z regionu FVG, a także
pomoc rodzinom polskim we Włoszech.
Niemniej ważna w przyszłej działalności
Stowarzyszenia będzie integracja międzykulturowa, dlatego POLONIK ma być
w założeniu swoistym mostem łączącym różne kultury, w szczególności pol-
14.03.2013. Rejestracja Stowarzyszenia
Promocji Społecznej POLONIK
ską i włoską, prowadzącym do integracji
rodzin i polepszenia współpracy pomiędzy różnymi grupami etnicznymi.
Stowarzyszenie zostało powołane przez 10 członków założycieli, którzy wybrali spośród siebie na trzyletnią kadencję pięcioosobowy zarząd, w
składzie: Dorota Stromidło (Prezes),
Natalia Kosiec (Wiceprezes), Adrian
Mroczek (Sekretarz), Aneta Karwowska
i Włodzimierz Borowski.
POLONIK
rozpocznie
oficjalną działalność w najbliższym czasie.
Przypomnijmy jednak, że z inicjatywy
członków Stowarzyszenia działa już od
kilku miesięcy szkółka polska dla dzieci, która, miejmy nadzieję, dodatkowo
się rozwinie. Plany na ten rok są ambitne, lecz wciąż trudno mówić o konkretach. Planowane jest oficjalne rozpoczęcie działalności Stowarzyszenia pod
koniec maja oraz Dzień Kultury Polskiej
w Udine na jesieni. O wszystkich inicjatywach będziemy informować na bieżąco.
Zapraszamy do współpracy z nami stowarzyszenia polonijne z całych Włoch,
a także wszystkich zainteresowanych
Polaków (i nie tylko!), którzy chcieli-
Od lewej: Ilaria Banchig, Adrian Mroczek, Natalia Kosiec, Aneta Karwowska,Dorota Stromidło.
by się przyczynić do rozwoju i integracji Polonii włoskiej. Czekamy na Was z
otwartymi rękoma.
Na razie informacje o nas można znaleźć na stronie: friuliveneziapl.blogspot.it.
Kontakt ze mną: [email protected]
gmail.com.
Adrian Mroczek,
Sekretarz
Stowarzyszenia POLONIK