Wydanie w języku polskim - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela

Komentarze

Transkrypt

Wydanie w języku polskim - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Kornela Makuszyńskiego
we Wronkach
1 czerwca 2016 r .
95-LECIE ISTNIENIA SZKOŁY
I 35-LECIE NADANIA SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
WE WRONKACH
IMIENIA KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
1 czerwca 1981 r. naszej Szkole nadano imię Kornela Makuszyńskiego, wręczono sztandar, odsłonięto pamiątkową tablicę z nazwiskiem Patrona na frontowej ścianie budynku oraz
tablicę z popiersiem K. Makuszyńskiego w holu szkoły na I piętrze, a także przemianowano salę nr
5 na ,,Salę Patrona”.
Kornel Makuszyński to autor pięknych, mądrych i wzruszających książek dla dzieci
i młodzieży, ,,wieszcz serc i słonecznych uśmiechów”, mądrości, miłości i dobroci, który twierdzi,
że ,,nie ma ludzi złych, są tylko smutni, bo niekochani”, a ,,kochać trzeba i człowieka, i góry,
i kamień, i słońce”.
Późniejsze działania związane z postacią Patrona Szkoły pozwoliły na wypracowanie
stałych elementów tworzących tradycję szkoły, które pozostają w ceremoniale szkolnym do dziś.
W TYM NUMERZE
Nasz Patron ...................... 1
Występy teatralne .............. 2
Nasz Patron Kornel Makuszyński
„Kilka słów o...” ................. 3
ur. 8.01.1884 r. - zm. 31.07.1953 r.
Echa szkoły, klasy I-III ...... 4
Urodził się w 1884 roku w Stryju. Gimnazjum ukończył we Lwowie, studiował
polonistykę i romanistykę na Uniwersytecie Lwowskim oraz filologię romańską w Paryżu. Debiutował w 1902 roku wierszami zamieszczonymi przez Jana Kasprowicza w dodatku literackim
lwowskiego "Słowa Polskiego". W latach 1910 - 1914 był stałym krytykiem teatralnym wspomnianej gazety. W 1914 roku był kierownikiem literackim Teatru Lwowskiego, a w latach 1915 - 1918
Teatru Polskiego w Kijowie. Po powrocie do Polski zamieszkał w Warszawie.
W latach 1920 - 1924 współpracował jako recenzent teatralny z dziennikiem
"Rzeczpospolita". Do wybuchu powstania w 1944 roku mieszkał w Warszawie. Potem,
przechodząc typowe dla warszawiaków koleje losu, dotarł do Zakopanego, osiadł
w "Opolance" przy ulicy Tetmajera. Został pod Giewontem na stałe i na zawsze. Zmarł 31 lipca
1953 r.
Napisał niezwykle popularne utwory dla dzieci i młodzieży, np. "Bardzo dziwne bajki",
powieści "O dwóch takich, co ukradli Księżyc", "Przyjaciel wesołego diabła", "Panna
z mokrą głową", "Wyprawa pod psem", "Awantura o Basię", "Szatan z siódmej klasy", "Szaleństwa
panny Ewy", ilustrowane "Przygody Koziołka Matołka" i "Awantury i wybryki małej małpki Fiki
Miki".
Przeszedł do historii literatury jako humorysta, prozaik, poeta, krytyk
teatralny, ale przede wszystkim pisarz dla młodzieży. Do dziś bawi nas i uczy.
*Informacje pobrano ze strony internetowej SP2 Wronki
Echa szkoły, klasy IV-VI .... 9
Innowacje pedagogiczne ... 19
Projekty edukacyjne .......... 22
WAŻNE TEMATY
 Nasz Patron Kornel
Makuszyński
 Konkursy przedmiotowe
 Innowacje pedagogiczne
 Projekty edukacyjne
 Kalendarium
„STRACONY JEST KAŻDY DZIEŃ BEZ
UŚMIECHU”
W Przeglądzie Teatrzyków Szkolnych Szkół noszących imię
Kornela Makuszyńskiego, w ramach odchodów jubileuszowych dla
klas IV-VI wystąpią zaproszeni goście.
Jako pierwsi z przedstawieniem „Koziołek nie matołek”
zaprezentują się uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Skwierzynie, przygotowani przez panią Jadwigę Wysocką.
„Nie byłoby radości bez smutku" to scenka kolejnej grupy
teatralnej, tym razem ze Szkoły Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego nr 80 z Poznania, którą prowadzi pani Ewa
Iwaszkiewicz.
Natomiast wroniecka Kornelówka pokaże „Kopciuszka”
w wersji współczesnej pod kierownictwem pani
Elizy Paszyk.
Pierwszy przegląd teatralny, 2014 r.
Specjalnie dla młodszych uczniów zagrają wychowankowie
pani Izabeli Świniarskiej i pani Beaty
Tomczak.
Wronkach. Każdy
inscenizację opartą
na
wybranej
powieści
Kornela
Makuszyńskiego.
2
To nasz drugi
Przegląd Teatralny. Pierwszy odbył się w czerwcu 2014 r.
i też towarzyszył Świętu Szkoły. Wtedy na
zaproszenie odpowiedziały 3 szkoły SP 80 z Poznania, Szkoła Podstawowa ze
Skwierzyny oraz Szkoła Podstawowa
z Kruszewa.
Swoją inscenizację
przygotowali też młodzi aktorzy z SP2 we
zespół przedstawił ok. 15-minutową
KILKA SŁÓW O…
Szkole Podstawowej nr 80 z Poznania
„Położona w głębi osiedli Raszyn i Kopernika szkoła jest
placówką kameralną, bezpieczną (z dala od ruchliwych ulic). Tu
dzieci spędzają czas w pogodnej i życzliwej atmosferze. Nauka
odbywa się w systemie
jednozmianowym, dzięki
czemu pozostaje jeszcze
dużo czasu na rozwijanie
swoich zainteresowań
oraz talentów podczas
zajęć pozalekcyjnych.”*
Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego ze Skwierzyny
3
„Jesteśmy Zespołem Edukacyjnym – Szkołą Podstawową
im. Kornela Makuszyńskiego w Skwierzynie. „Zespół” to takie
bezbarwne określenie. Gdyby to od nas zależało, nazwalibyśmy się
„Kornelowską Rodziną”. Rodziną, bo wszyscy się tutaj dobrze
znamy i bardzo dobrze wśród siebie się czujemy.
Na czele - głowy naszej rodziny, czyli Dyrekcja. Są to
panowie: Leszek Pawłowski – dyrektor i Wojciech Kudliński
– z-ca dyrektora. Te głowy są naprawdę nie od parady, bo
zarządzają kadrą pedagogiczną w liczbie 52 osób. Nauczyciele
z kolei uczą w 28 oddziałach klasowych, w których uczy się 620
uczniów. Taka ilość dorosłych i dzieci spotyka się codziennie
w murach naszej szkoły, tak jak w rodzinnym domu. Lekcje
odbywają się w 5 budynkach połączonych ze
sobą długim holem.
Cieszymy się, że
przyjaźnimy się z innymi kornelowskimi szkołami i że możemy czasami się z nimi spotkać,
tak jak teraz we Wronkach.”**
*informacja pobrana ze strony szkoły: http://sp80.poznan.pl/
**informacja przesłana przez Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Skwierzynie
„ECHA Z NASZEJ SZKOŁY…”
Uczniowie klas I-III uczestniczą w ciekawych imprezach
organizowanych na terenie szkoły. Do tych tradycyjnych należą
Święto Pieczonego Ziemniaka, wieczory andrzejkowe, spotkania
wigilijne, obchody Dnia Wiosny,
uroczyste apele.
KLASY I-III
Każdego roku wykonujemy zadania związane
z
postacią
Kornela
Makuszyńskiego
w ramach realizacji projektu Nasz Patron.
Odbywają się konkursy wiedzy, literackie,
plastyczne oraz sportowe, m.in. Turniej
Koziołka Matołka. Ważnym wydarzeniem są
obchody urodzin Patrona, podczas których
pierwszoklasiści zostają przyjęci w Poczet
Miłośników
Twórczości
Kornela
Makuszyńskiego.
Uroczyste wniesienie tortów,
rok 2016
Klasa I e w szkolnym
ogrodzie, rok 2015
Klasa I b w Karolewie,
rok 2014
Klasa I c w
Lubowie, rok 2013
Uroczyście obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, który połączony
jest
z
Pasowaniem
pierwszoklasistów.
Uczniowie przygotowują na
tę
okoliczność
ciekawe występy.
Pasowanie
pierwszoklasistów, rok 2014
Pasowanie
pierwszoklasistów, rok 2015
Doskonałym sposobem na wzbogacanie wiedzy są
szkolne wycieczki w bliższe i dalsze regiony Polski.
Wychowawcy klas, wybierając miejsca podróży,
szczególną uwagę zwracają, aby wyjazdy miały charakter
nie tylko rekreacyjny, ale przede wszystkim edukacyjny
i integracyjny.
Klasa IIa i IIb w Kościanie, rok 2015
Klasa II c
i III a w
Centrum
Edukacji
Regionalnej
i Przyrodniczej
w Mniszkach, rok
2015
Klasa I a i II d w Rakoniewicach i Stodolsku, rok 2015
Prezentujemy swoje umiejętności i przełamujemy
nieśmiałość podczas klasowych imprez, które organizujemy z udziałem rodziców oraz dla rodziców i dziadków.
Są to między innymi spotkania wigilijne, jasełka, Dzień
Babci i Dzień Dziadka.
Spotkanie świąteczne w kl. I e, rok 2015
Jasełka, rok 2015
Jasełka, rok 2015
Dzień Babci i Dzień Dziadka przygotowały klasa I a i II b,
rok 2014
REPREZENTUJEMY NASZĄ SZKOŁĘ
W ŚRODOWISKU LOKALNYM
Uczniowie kl. III
a z przedstawieniem pt. „Witamy
w świecie bajek
i wierszy dla
dzieci”
w przedszkolach
Bajkowy Świat
oraz Amica Kids
Uczniowie kl. I c przedstawiają swój
program słowno – muzyczny w Bajkowym Świecie, rok 2016
Udział najmłodszych uczniów z klas I – III w Happeningu z okazji Tygodnia Bibliotek, podczas
którego uczniowie pięknie czytają oraz inscenizują fragmenty wierszy i bajek dla dzieci, rok 2015
i 2016
Uczniowie kl. II b i II c
podczas IV Przeglądu
Teatrzyków Dziecięcych
zaprezentowali utwór K.
Makuszyńskiego
pt. Krawiec Niteczka,
rok 2016
Zespół flażoletowy , do
którego należą także
najmłodsi uczniowie,
występuje ze swoim
programem w Poznańskiej
Bazylice Archikatedralnej,
rok 2014
Uczestniczymy
w
licznych
konkursach
organizowanych na terenie szkoły, miasta oraz
gminy. Na poziomach różnych klas odbywają
się:
konkurs
ortograficzny,
recytatorski,
pięknego pisania, matematyczny, przyrodniczy,
plastyczny, językowy.
Szkolny konkurs pięknego pisania
uczniów klas pierwszych, rok 2015
Konkurs recytatorski „ Stracony jest
każdy dzień bez uśmiechu”, rok 2016
Konkurs matematyczny dla klas II
i III „Rusz głową”, rok 2016 Policjanci z wronieckiej Komendy
Policji wręczają upominki
zwyciężczyni konkursu „Odlbaskowobezwypadkowo”, rok 2016
Uczniowie uczestniczą w ciekawych spotkaniach
np. z pisarzem, fotografem, bibliotekarzem,
sportowcem, muzykami, nauczycielami fizyki
i chemii, przedstawicielami władz miasta, itp.
Spotkanie uczniów klas III a
i III c z pisarzem dla dzieci
Grzegorzem Kasdepke, rok
2016
Koncert
muzyczny
poświęcony
historii jazzu
tradycyjnego,
rok 2016
Spotkanie kl. I b,
I c, II c z poetką
Magdaleną
Mojżyszek,
rok 2013
Spotkanie
czytelnicze
z teatrzykiem
obrazkowym
kl. I e z p.
bibliotekarką
Małgorzatą
Vowie, rok
2016
Grupa dzieci z kl. III c z opiekunem
2013/2014
Przedstawiciele klas II i III zdobywają wiedzę o lesie,
uczestnicząc od kilku lat w konkursie regionalnym Na Tropach
Przyrody organizowanym przez Nadleśnictwo Wronki. Efektem
całorocznych
prac są piękne
albumy i prace plastyczne oraz
prezentacje multimedialne. Warto
podkreślić, że za każdym razem kiedy
przedstawiciele naszej szkoły brali
udział w konkursie, zawsze zbywali
miejsca na podium lub wyróżnienia.
Grupa dzieci z kl. III c
z opiekunem 2014 /2015
Wyróżniona przez jurorów praca konkursowa klasy IIIc (2015)
W trosce o nasze zdrowie odbywamy wiele
spotkań na temat zdrowego odżywiania,
organizujemy w klasach zdrowe śniadania,
przygotowujemy posiłki.
W klasie I c tydzień nauki minął pod hasłem
zdrowego odżywiania, dlatego dzieci
przygotowywały sałatki warzywne, tworzyły
piramidę zdrowego żywienia.
W kl. I d dzieci zrobiły surówkę
z marchewki i jabłka, rok 2014
Klasa Ic w trakcie swojej pracy,
rok 2014
W klasie I a
dzieci
przygotowują
drugie śniadanie
z twarożku
i nowalijek, rok
2016
WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„BOHATEROWIE KSIĄŻEK MAKUSZYŃSKIEGO
W OBIEKTYWIE APARATU
FOTOGRAFICZNEGO” 2016
I miejsce – Filip Maślona klasa Ia
II miejsce – Marta Gwóźdź klasa IIb
III miejsce – Gabriela Janicka klasa
IIb
WYRÓŻNIENIA
Bartosz i Patryk Konieczni - klasa Ib
Mikołaj Raś – klasa IVa
Weronika Wieczorek – klasa IVa
Anna Kowalska – klasa IVa
Weronika Ciesielska i Julia Wawrzyniak – klasa
VIa
Gratulujemy zwycięzcom, wyróżnionym
i wszystkim uczestnikom konkursu!
KLASY IV-VI
Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT
Dzieci lubią brać udział w ciekawych konkursach, lubią rywalizację. Cieszą się, gdy
otrzymują dyplomy i nagrody, gdy zobaczą swoje nazwisko
w gazetce szkolnej i usłyszą je na apelu. Uczniowie naszej
szkoły mają możliwość uczestniczenia w różnych konkursach.
Wielkim zainteresowaniem cieszą się konkursy
matematyczne, zarówno szkolne, jak i pozaszkolne.
Każdego roku uczniowie uczestniczą w konkursach
matematycznych takich jak: Wojewódzki Konkurs
Matematyczny, Kangur Matematyczny.
Są to konkursy trudne i przeznaczone dla bardzo
zdolnych i pracowitych, najstarszych uczniów. W roku 2013
Kajetan Nowak, uczeń klasy 6B naszej Szkoły został
laureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.
Od roku 2014 nasi uczniowie biorą udział w wojewódzkim
konkursie
Horyzonty
Matematyki.
Również
w tym konkursie mieliśmy swojego laureata. Został nim w roku
2014 Marek Regdosz, uczeń klasy 6 B.
W tym roku uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy
brali udział w ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Pangea.
Dla szerszej grupy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Wronkach
odbywają się szkolne konkursy matematyczne, takie jak:
 „Rachmistrz” dla uczniów klas czwartych,
 „Rachmistrz ułamkowy” dla uczniów klas piątych i szóstych,
 „I ty możesz być dobrym matematykiem” na poziomie klas
czwartych, piątych i szóstych,
 „Matematyka wokół nas”.
Tytuł Szkolnego Rachmistrza Ułamkowego w kategorii klas
piątych zdobyła Wiktoria Morysiak, uczennica klasy 5A, natomiast
w kategorii klas szóstych
Kasper Gucia, uczeń klasy
6C.
W
konkursie
Rachmistrz
najlepszy
wynik uzyskała Patrycja Kapłon, uczennica klasy 4C.
Szczególne gratulacje dla Olgi Spychały
z klasy 3C i Patrycji Kapłon z klasy 4C, które otrzymały
wyróżnienie w XXIII edycji Międzynarodowego
Konkursu
"Kangur
Matematyczny
2016”.
10
KONKURSY HISTORYCZNE
Ogólnopolskim Konkursie "Losy Bliskich i
losy Dalekich - życie Polaków w latach
1914-1989".
Konkurs z roku na rok
cieszy się coraz większym
zainteresowaniem uczniów
i nauczycieli. Dzięki
poszukiwaniom, zainteresowaniom i pasji uczestnicy
konkursu nierzadko
odnajdywali osoby
wcześniej nieznane, bądź
mało znane, które stały się
bohaterami ich prac.
Konkurs jest adresowany
do uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
w Polsce oraz
zamieszkałych poza
jej granicami.
W tym roku szkolnym po raz kolejny wzięliśmy udział
w Ogólnopolskim Konkursie "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie
Polaków w latach
1914-1989". Mikołaj Raś jest zdobywcą 1. miejsca w etapie
wojewódzkim VII edycji tego konkursu. 2 czerwca w Krakowie
weźmie udział w etapie
ogólnopolskim. Jego
koleżanka, Dobrochna
Smółka, otrzymała
wyróżnienie.
Już wcześniej nasi
uczniowie odnosili
sukcesy w w/w konkursie.
W roku szkolnym
2012/2013 uczeń klasy
VI B Kajetan
Nowak odebrał nagrodę
za zajęcie pierwszego
miejsca
i zakwalifikowanie się do
etapu ogólnopolskiego.
W r. szk. 2013/2014 Mikołaj Koza znalazł się w finale V
edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Losy Dalekich i losy
Bliskich - życie Polaków w latach 1914 1989" i zakwalifikował
się do etapu ogólnopolskiego.
W r. szk.
2014/2015
Kasper Gucia,
uczeń naszej
Szkoły, zajął I
miejsce
w finale Ogólnopolskiego Konkursu „Losy
Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków
w latach 1914-1989”. Finał Konkursu odbył
się 1 czerwca 2015 r. w Krakowie.
Jagoda Roszak zdobyła wyróżnienie w etapie
wojewódzkim.
Mikołaj Koza
Kasper Gucia
Kajetan Nowak
JĘZYK ANGIELSKI INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ
ŻYCIA SZKOLNEGO
Język angielski stał się językiem globalnym, dlatego mając to na uwadze, dbamy o rozwój
i wysoki poziom języka angielskiego w naszej szkole.
Uczniowie mają szansę zaprezentować swe
umiejętności leksykalno-gramatyczne poprzez udział
w takich konkursach jak:
-
całoroczny
konkurs
–
„Zbieramy
punkty
i wymieniamy na nagrody”,
 r.
Londyn, 2013
-„Potyczki
językowe”,
-„Powiatowy
Konkurs
Języka
Angielskiego”,
-„Powiatowy
Konkurs
Piosenki Angielskiej”,
- „Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego”,
- „Łamańce Językowe”,
- „Językowe Kolędowanie”,
- „Konkurs Wiedzy o Krajach Obszaru Anglojęzycznego”.
Uczniowie mieli również możliwość przełamania
barier językowych
podczas przyjęcia dzieci z Białorusi (2013r.)
Paryż , 2014 r.
Współpracując
ze
środowiskiem
lokalnym,
uczniowie
mieli
możliwość wcielić się w rolę nauczycieli języka
angielskiego,
przeprowadzając
zajęcia
w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Wiedeń, 2015 r.
Jednakże niezapomnianym przeżyciem były wycieczki do takich miejsc jak Londyn,
Amsterdam, Bruksela, Paryż, Wiedeń czy Berlin.
Uczniowie mają również możliwość redagowania gazetki szkolnej w języku angielskim
„Pupils` Mazgazine”.
NASZE POLONISTYCZNE OSIĄGNIĘCIA
Lubimy pisać
W tym roku uczennica klasy VIb – Julita Cudaszewska – zdobyła wyróżnienie w II
Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie
jest przygodą”. Napisała pracę pt. „Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu”. Czy Kornel
Makuszyński miał rację?
CHWYTAMY LITERACKIE
WRONY
w Konkursach Literackich
dla młodzieży szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół średnich powiatu
szamotulskiego "O Złotą, Srebrną
i Brązową Wronę"
Kacper Coda Srebrna Wrona
2014 r.
2013 Złota Wrona—Adrianna Szablewska
Wyróżnienie - Martyna Dudek i Maja Krygier
Mikołaja Koza, wyróżnienie 2014 r.
Uczestniczyliśmy
w tym roku
w projekcie edukacyjnym „W poszukiwaniu polskich
superbohaterów – polski komiks w służbie edukacji
kulturalnej”. Projekt ten realizowany jest przez Instytut
Kultury Popularnej
w partnerstwie
z Biblioteką
Uniwersytecką
w Poznaniu i ma na celu
stworzenie mobilnej
oferty kulturalnej
związanej z prezentacją
polskich komiksów oraz
promowanie
22.10.2015 r.
czytelnictwa wśród dzieci.
W 2015 roku przez
Wojewódzką Bibliotekę
Publiczną i Centrum
Animacji Kultury
w Poznaniu wyróżniona
została praca Wiktorii
Dopierały
Co roku
uczestniczymy
w Wojewódzkim Konkursie Języka
Polskiego organizowanym przez
Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
W 2015 roku uczennica, Adrianna
Szablewska została finalistką tego
konkursu.
Nasi uczniowie pięknie recytują
i reprezentują naszą szkołę
Gminny Konkurs Recytatorski w Chojnie „Zamiast smucić się i płakać lubię rymy czasem łapać”
Aleksandra Ginalska zdobyła III miejsce,
a Julia Naparty i Jagoda Krygier zostały wyróżnione (2014)
Osoba Jana Pawła II jest
W kategorii klas I-III
II miejsce – Laura Sikora
W kategorii kl. IV-VI
I miejsce — Alicja Napierała
(2016)
inspiracją do wielu działań, które
podejmowaliśmy i podejmujmy w szkole i poza nią. Co roku
jesteśmy
zaproszeni do udziału w konkursie recytatorskim
organizowanym przez Szkołę Podstawową w Sierakowie.
Konkurs
recytatorski:
„W hołdzie Janowi Pawłowi II”
„Pozostańcie
wierni temu
dziedzictwu”
Uczestniczki
konkursu,
od lewej: Alicja
Napierała,
Weronika Lis,
Zofia Zielińska
Szkolny i Powiatowy Konkurs
Plastyczny
Szkolny i Powiatowy Konkurs recytowania
poezji i prozy Ojca Świętego Jana Pawła II oraz
utworów Jemu poświęconych
i piosenek o tematyce religijnej w Kaźmierzu.
w
Sierakowie
„W hołdzie Janowi Pawłowi II”
JAN PAWEŁ II W NASZEJ PAMIĘCI –
Z
OKAZJI
ROCZNICY
ŚMIERCI
PROJEKT MULTIMEDIALNY – Święta w codzienności –
Joanna Beretta Molla.
PROJEKT - BŁ. EDMUND
Wystawa Papieska w Muzeum
BOJANOWSKI
-
Ziemi Wronieckiej pt. „Ojciec
Konkurs
prezentację
na
Szkolny
Święty
Jan
Paweł
II
multimedialną, projekt gazetki
pamiętamy”
szkolnej lub plakat w ramach
z konkursem plastycznym o Janie
projektu
Pawle
o
Bojanowskim.
Bł.
Edmundzie
II.
działań
-
-
połączona
Założeniami
jest
ukazanie
tych
życia
i działalności Karola Wojtyły jako
człowieka wiary, poznanie miejsc z Nim związanych oraz zapoznanie się
KONKURSY WIEDZY
O TEMATYCE RELIGIJNEJ
z Jego nauczaniem.
Konkursy
z
zakresu
wiedzy
religijnej
kształtują
postawy
ewangeliczne, zachęcają do sięgania po lekturę Pisma Świętego,
zapoznania z symboliką liczb w Piśmie Świętym
i poznawania
postaci
też
świętych
i
błogosławionych.
Inspirują
uczniów
do kształtowania postaw mających na celu pogłębienie własnej wiary
oraz znajomości nauczania Jana Pawła II.
1)Szkolny i Międzyszkolny Konkurs Wiedzy „Znam Świętego Jana
Pawła II”
2)Szkolny i Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Bł. Edmundzie
Bojanowskim
3)Szkolny i Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Religijnej
4)Szkolny Konkurs Wiedzy „Matematyka w Biblii” - w ramach
Uczniowie naszej
szkoły podczas
konkursu
szkolnych działań priorytetowych „Matematyka jest wszędzie”
i „Tygodnia biblijnego”.
PREZENTACJA
ZWYCZAJÓW
I TRADYCJI
BOŻONARODZENIOWYCH
ORAZ
UCZNIOWSKICH
TALENTÓW
Szkolny Konkurs na „Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową” oraz na „Najpiękniejszego
i Największego Anioła” zakończony wystawą prac. Celem wystawy jest coroczna prezentacja
najpiękniejszych szopek oraz aniołów wykonanych przez uczniów naszej szkoły.
PROJEKT – JUBILEUSZ 1050. ROCZNICY
CHRZTU POLSKI
1) Konkurs Historyczny –
2)
„Narodziny
państwa
1050. Rocznica Chrztu
1050.
Polski „Mieszko, książę
Polski” moduł literacki.
Polski został ochrzczony
3) Szkolny i Ogólnopolski
– słowa, które zmieniły
Konkurs Plastyczny
bieg historii”
Jubileusz Chrztu Polski
Konkurs
Polakiem
Jestem
o
Chrztu
-
966-2016
nagrodę
„Bądźcie
Posłanki na Sejm Marii
Małgorzaty
rocznica
–
wierni
łasce
chrztu Świętego”
Janyska
„SPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI ….”
Montaż słowno - muzyczny z okazji Uroczystości
Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, wprowadza nas
w tematykę tych dni i budzi refleksję nad przemijaniem.
CAŁA ZIEMIA WITA SWEGO
ZBAWICIELA
Jasełka – coroczne
występy dzieci
wprowadzają nas
w niesamowitą
atmosferę Świąt
Bożego Narodzenia.
Wszyscy
występujący, jak
i oglądający jasełka
pogłębiają przeżycie
zbawczych
wydarzeń
związanych
z narodzeniem Syna
Bożego. Przez tego
typu spotkania wzrasta
świadomość wartości
Świąt jak również
potrzeba pielęgnowania
tradycji i zwyczajów.
16
SZKOLNE REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE
Rekolekcje szkolne są szczególną
formą
głoszenia
Ewangelii
oraz
wyrazem troski Kościoła
o
przekazywanie
i
kształtowanie
wynikających z wiary.
wiary
postaw
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE CHŁOPCÓW
Z KLAS O PROFILU SPORTOWYM
14.04.2016 Reprezentacja
Szkoły w składzie: Kacper
Woelk, Szymon Juracki,
Kamil Sobański, Eryk
Dobek, Kacper Lisowski,
Michał Ordon, Maciej Król,
Kasper Gucia,
Patryk Mataj,
Łukasz Wachowiak, Jakub
Woelk zajęła II miejsce
za na turnieju Mała
Piłkarska Kadra Czeka.
31.03.2016 odbyły się
Indywidualne Mistrzostwa Powiatu
w Biegach Przełajowych Powiatu
Szamotulskiego. Spośród licznej
reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 2 we
Wronkach najlepsze miejsca zajął Maciej
Król i Kacper Woelk. Maciej V miejsce,
a Kacper III miejsce. Ta dwójka
zakwalifikowała się również do
Wielkopolskiego finału w biegach
przełajowych.
„Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU”
W 2015 roku chłopcy z naszej szkoły wzięli udział w turnieju
"Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku" na szczeblu powiatowym.
Nasi uczniowie zajęli I miejsce i dzięki temu po raz pierwszy awansowali
do finału wojewódzkiego. 21.03.2016 w Grodzisku WLKP reprezentacja
szkoły w składzie: Oskar Klessa, Kamil Sobański, Norbert Starzyński,
Nikodem Stachowiak, Szymon Juracki, Julia Rusinek, Igor
Komarnicki, Patryk Roman, Eryk Dobek, Stanisław Hibner
rywalizowała z 32 najlepszymi drużynami z Województwa
Wielkopolskiego.
Już wcześniej graliśmy w tym turnieju:

w roku 2013 SP2 Wronki zakończyła turniej z Podwórka na Stadion
o Puchar Tymbarku na II miejscu, zdobywając V-ce Mistrzostwo Powiatu,

w 2014 r. nasza reprezentacja zdobyła III miejsce na szczeblu powiatowym.
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE DZIEWCZĄT
Z KLAS O PROFILU SPORTOWYM
Rozpoczęcie współpracy w projekcie „AKADEMIA
SIATKÓWKI”- 2013/2014
Pierwszy Turniej mini siatkówki, kat. SINGLI
w ramach projektu „AKADEMIA SIATKÓWKI”
2013/2014
1. miejsce: JOANNA FOJUD
2. miejsce: JOANNA BASIEWICZ
4. miejsce: KINGA RATAJCZAK
7. miejsce: PAULINA PRZYBYŁ
8. miejsce: WIKTORIA DOPIERAŁA
Drugi Turniej mini siatkówki, kat. DWÓJEK, TRÓJEK
I CZWÓREK w ramach projektu „AKADEMIA
SIATKÓWKI” 2013/2014
2. miejsce: NATALIA GOLON I WIKTORIA GRZELAK
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KINDER + SPORT:
2013/2014
10. miejsce w Wielkopolsce: JOANNA FOJUD,
JOANNA BASIEWICZ
2014/2015
8. miejsce w Wielkopolsce: JOANNA FOJUD,
JOANNA BASIEWICZ, KINGA RATAJCZAK,
WIKTORIA DOPIERAŁA
VIII OTWARTE MISTRZOSTWA POZNANIA
2014/2015:
1. miejsce: JOANNA FOJUD, JOANNA BASIEWICZ, KINGA RATAJCZAK, WIKTORIA DOPIERAŁA
XVII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINISIATKÓWKI DZIEWCZĄT O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA PIŁY:
2015/2016:
3. miejsce: JOANNA FOJUD, JOANNA BASIEWICZ, KINGA RATAJCZAK, WIKTORIA DOPIERAŁA, PAULINA PRZYBYŁ
ZGRUPOWANIE KADRY WIELKOPOLSKI W PIŁCE SIATKOWEJ:
2015/2016:
Powołana: JOANNA FOJUD
Joanna Fojud
MUZYCZNIE ROZRUSZANI
W roku szkolnym 2015/2016 prowadzona jest w klasach
I-III innowacja pedagogiczna pt. „Muzycznie rozruszani”.
Uczniowie chętnie pokazują swoje możliwości zarówno
podczas lekcji, jak i wszelakich imprez szkolnych
i pozaszkolnych.
Realizacja innowacji
pedagogicznej
„Muzycznie
rozruszani” w klasie
IIa
„Muzycznie rozruszani” odwiedzają
mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi (kwiecień 2016r.)
Pokaz jogi w DPS
Pokaz zumby w wykonaniu
„Muzycznie rozruszanych” z Ic dla
społeczności szkolnej (marzec
2016)
19
Wiosenne przebudzenie – występ
dla najbliższych (kwiecień 2016).
INNOWACJA PEDAGOGICZNA „Z EKOLOGIĄ NA TY”
W tym roku szkolnym realizowana jest także w naszej szkole
innowacja pedagogiczna o charakterze ekologicznym, skierowana
do uczniów klas IV-VI.
Innowacja to projekt prowadzony między innymi w formie
zajęć terenowych i różnych wycieczek, np. do ośrodków edukacji
przyrodniczej. Byliśmy w Dąbrowie i Chalinie. Poszerzamy wiedzę
o naszym regionie oraz o ekosystemach Polski i świata. W tym celu
odbyły się wycieczki do Kórnika (przejście ścieżką edukacyjną
„Drzewa świata” w arboretum), Rogalina (pobyt na terenie
Rogalińskiego Parku Krajobrazowego), Puszczykowa (zwiedzanie
muzeum A. Fiedlera), do Wrocławia (wizyta Zoo i Afrykarium)
oraz do Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu
i Skalnego Miasta na terenie Czech. Bardzo ważne dla
realizacji innowacji są wizyty w miejscach szczególnie
związanych z działalnością ekologiczną. Takie właśnie
było wyjście do Przedsiębiorstwa Komunalnego we
Wronkach, gdzie odbyły się ciekawe zajęcia dotyczące
uzdatniania wody. W ramach projektu uczniowie wzięli
udział w Powiatowym Konkursie Ekologicznym „Mój
przyjaciel - śmieciak”, w którym Karolina Libera
z kl. IV b zdobyła II miejsce, a Agata Biniek z kl. V c wyróżnienie. Zorganizowaliśmy Olimpiadę Zdrowego
Stylu Życia dla uczniów klas IV-VI. Dzieci brały także
udział w warsztatach i akcjach ekologicznych. Członkowie
Koła Ekologicznego przygotowali wystawę
pt. „Nasze rady na odpady”, apel z okazji „Dnia Ziemi”,
akcję czytania najmłodszym uczniom „Listów dla
Ziemi” i opracowali internetowe wydanie ekologicznej gazetki.
Podczas Pikniku Ekologicznego organizowanego przez UMiG
Wronki weźmiemy udział w różnych
konkursach, takich jak: konkurs na
strój
ekologiczny,
na
ciekawy
przedmiot z odpadów pt. „Coś
z niczego” i konkurs na humorystyczną
scenkę
ekologiczną
(wcześniej
odbędzie się etap szkolny tego
konkursu). Główne cele tych działań to
propagowanie ekologicznego stylu
życia, rozwijanie zainteresowań i pasji
przyrodniczych, pogłębianie poczucia
odpowiedzialności za stan środowiska oraz
zachęcanie uczniów do udziału w akcjach
i konkursach ekologicznych.
20
PROJEKT EDUKACYJNY SZLACHETNE ZDROWIE
Kolejną ciekawą inicjatywą
edukacyjny "Szlachetne zdrowie"
realizowany w ramach innowacji
pedagogicznej. Nasi
uczniowie
uczestniczą w zajęciach na temat
zdrowego odżywiana, biorą także
udział w licznych konkursach oraz
spotkaniach
ze
specjalistami
z dziedziny żywienia. Wykazują się
podczas
zajęć
sportowych
stanowiących
alternatywę
dla
biernego spędzania wolnego czasu.
Znacznym zainteresowaniem cieszą
się też zajęcia, spotkania w ramach
koła żywieniowego, rozwijającego
umiejętności
dietetycznego
i
estetycznego
przyrządzania różnych posiłków.
w
tym
roku
szkolnym
w
naszej
szkole
jest
projekt
14.04.2016
r.
członkowie
koła
żywieniowego
naszej szkoły brali
udział
w
warsztatach,
zorganizowanych
przez
Katedrę
Technologii
Żywienia Człowieka przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Warsztaty - „Poznajemy owoce
południowe” - miały charakter teoretyczno–praktyczny—uczennice klas IV, Letycja Wallicht i Patrycja
Kapłon przygotowały profesjonalną prezentację na temat owoców krajowych i południowych.
Uczniowie mieli okazję poznać różne gatunki owoców
południowych, ich kształt, strukturę i walory smakowe.
Następnie, wykorzystując poznane smaki owoców,
uczniowie samodzielnie komponowali, wykonywali oraz
degustowali przygotowane przez siebie koktajle
owocowe.
Członkowie koła "Szlachetne zdrowie" oraz uczniowie
z klasy VI a, VI b i VI c przygotowali i zaprezentowali
społeczności uczniowskiej "Kornelówki" apel pod
hasłem "Szlachetne zdrowie".
„ŚLADY PRZESZŁOŚCI –
UCZNIOWIE ADOPTUJĄ ZABYTKI”
MIEJSCA BLISKIE, A MAŁO ZNANE…
NASZ FYRTEL CEO
W zeszłym roku szkolnym grupa uczniów pod opieką nauczycieli
pochyliła się nad historią naszego miasta i budynków w najbliższej okolicy. Przy ulicy
Poznańskiej spotkać można wiele budynków posiadających ciekawą historię, będących
perełkami dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej architektury, obok których przechodzimy co
dzień obojętnie. Do „adopcji” wybrano trzy budynki przy ulicy Poznańskiej. Realizację zadań
rozpoczęto
od
wyszukiwania
wstępnych
informacji
o
cechach
zabudowy
małomiasteczkowej, budowlach typowych dla
przestrzeni
małych
miast,
cechach
charakterystycznych
dziewiętnastowiecznych
kamienic – od niskiej zabudowy, aż po kamienice
wielokondygnacyjne. Po wybraniu trzech
wymienionych wyżej budynków, przystąpiono do
zgłębiania ich historii. Uczniowie spotkali się
z panem Jackiem Rosadą, który podzielił się
z nimi swoją ogromną wiedzą o przeszłości
miasta i interesującej ich ulicy Poznańskiej.
Następnie uczestnicy projektu przystąpili do
zwiedzania „zaadoptowanych” budynków, spotykali się
Wizyta uczniów w siedzibie
Banku Spółdzielczego
Zwiedzanie willi
Wilczewskich
z właścicielami i mieszkańcami
tych
obiektów,
którzy
opowiedzieli wiele ciekawych
rzeczy o historii swoich domów
i o zmianach, jakie przez lata
w nich się dokonały. W ramach
projektu odbyły się także
warsztaty
fotograficzne
prowadzone przez pana Rafała
Sierchułę – znanego i cenionego
we Wronkach fotografa. Podczas
tych zajęć młodzież mogła nie tylko wykonać wiele ciekawych zdjęć
interesujących je budynków i charakterystycznych elementów
zdobniczych, ale także poznać zasady tworzenia dobrych fotografii oraz
podstawy prawa autorskiego w tym zakresie. Przygotowano wystawę
prac fotograficznych i informacji o wybranych budynkach przy ulicy
Poznańskiej.
Prezentacja
efektów
pracy
nad
projektem odbyła się
14 maja 2015 r.
– projekcje dla uczniów
klas IV-VI
Spotkanie z panem
Jackiem Rosadą
opowieści o przeszłości
Wronek i ulicy
Poznańskiej
JESTEŚMY SZKOŁĄ Z KLASĄ!
W roku szkolnym 2014/2015
wzięliśmy udział w programie CEO Szkoła
z Klasą 2.0. pod hasłem „Czytamy i odkrywamy”. Program „Szkoła z Klasą” od lat wspiera
szkoły w przygotowywaniu młodych ludzi do życia w nowoczesnym świecie
i w wychowywaniu ich na aktywnych
obywateli, którzy chcą się uczyć i potrafią
podejmować nowe wyzwania. Pomaga
kształtować w uczniach umiejętność
krytycznego myślenia, kreatywność oraz
zachęca młodych ludzi do zdobywania wiedzy.
Podczas trwania programu zrealizowano
mnóstwo zadań m.in. zorganizowano szkolną
debatę, efektem której jest Kodeks 2.0 (zbiór
zasad bezpiecznego i mądrego
korzystania w szkole z TIK – technologii
informacyjno-komunikacyjnych),
przeprowadzono szereg bardzo ciekawych
Szkolny Festiwal 2.0, czerwiec 2015 r.
lekcji z wykorzystaniem najnowszych
technologii, zrealizowano trzy projekty
edukacyjne („Zwierzęta świata”,
„Poznajemy powieści młodzieżowe
Małgorzaty Musierowicz”, „Zielona
energia to ratunek dla Ziemi”),
nakręcono dwa filmy na
podstawie powieści
młodzieżowych Małgorzaty
Musierowicz. Dzieci miały także
okazję uczyć swoich
młodszych kolegów,
rówieśników lub nawet
dorosłych w myśl ścieżki edukacyjnej
„Uczymy innych”. Całoroczną pracę
oraz osiągnięcia uczniów
zaprezentowano podczas zorganizowanego w czerwcu Szkolnego
Festiwalu 2.0.
Szkolna debata uczniowska,
2015 r.
Szkolny Festiwal 2.0, czerwiec 2015 r.
Podczas realizacji filmu
„Kłamczucha”, 2015 r.
PROGRAM– CENTRUM EDUKACJI
OBYWATELSKIEJ - „ WF Z KLASĄ ”
EDYCJA 2014/2015
Szkoła uzyskała także
certyfikat
„WF z KLASĄ”w ramach
programu
realizowano
m.in.:
Sportowy
Okrągły Stół
– 12 listopada 2014r.
Dwa zadania do wyboru:
1) Zdrowe
odżywianie
2) Lekcje
poza szkołą
LOKALNE ATRAKCJE
SPORTOWE
23 KWIETNIA 2015 r.
W ramach programu „WF z Klasą” zorganizowano SOS, czyli Sportowy
Okrągły Stół, poprzedzony
przeprowadzeniem ankiet
wśród uczniów klas IV-VI.
Młodzież
miała
okazję
wyrazić
swoje
zdanie na temat oczekiwań w zakresie udoskonalenia
zajęć
sportowych
i rekreacyjnych w szkole. Nauczyciele WF
wzięli
pod
uwagę
wnioski
z
przeprowadzonej
wśród
uczniów
i omówionej na SOS ankiety, czego skutkiem były ciekawe lekcje poza szkołą:
w pobliskim parku, w którym znajdują się
ogólnodostępne urządzenia siłowni oraz
plac zabaw z drabinkami sznurowymi,
w „Olszynkach”, gdzie uczniowie mają do
dyspozycji boisko „Orlik” oraz tereny
zielone sprzyjające rozwojowi pasji
biegania, na asfaltowej płycie boiska, na
którym mogli uczyć się lub doskonalić
jazdę na rolkach oraz przygotować się do
egzaminu z praktycznej jazdy rowerem. Nie
zabrakło także wyjazdów na basen czy szkolnych
imprez sportowych, takich jak I Klasowe
Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 2 we
Wronkach w piłce halowej. Zoeganizowano
Mistrzostwa
Miasta
i
Gminy
Wronki
w kręglarstwie – w porozumieniu i przy ścisłej
współpracy z wronieckim klubem kręglarskim
„Dziewiątka-Amica”. Finał mistrzostw odbył się
23 kwietnia 2015
roku, a udział w
nim
wzięły
reprezentacje
trzech szkół: Szkoły
Podstawowej
nr
1
we
Wronkach,
Szkoły
Podstawowej w Nowej Wsi, Szkoły Podstawowej nr 2 we
Wronkach. W programie udział wzięli także uczniowie klas
I-III. Specjalnie dla nich przygotowano liczne gry i zabawy
urozmaicające lekcje WF, wykorzystując takie pomoce
dydaktyczne jak kolorowa chusta czy wstążki gimnastyczne.
Jednym z efektów udziału w programie jest także blog Sport
to
zdrowie,
Kornel
Makuszyński
we
Wronkach
ci
to
powie… prowadzony przez nauczyciela wychowania fizycznego – pana Bartosza Hoffmanna.
KALENDARIUM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MAKUSZYŃSKIEGO WE WRONKACH

1890 - powstanie budynku szkolnego,

1921- powstanie Publicznej Koedukacyjnej
Szkoły Wydziałowej we Wronkach,

1931- powstanie Publicznej Szkoły
Powszechnej Żeńskiej,

1937 - budowa lewego skrzydła i II piętra,

1939 - wybuch II wojny światowej,

1945 - uroczyste otwarcie szkoły po wojnie,

1966 - zamiana siedmioklasowej szkoły na
ośmioklasową,

1981 - przyjęcie przez Szkołę Podstawową
nr 2 we Wronkach imienia Kornela Makuszyńskiego,

1999 - przekształcenie Publicznej Szkoły
Podstawowej w sześcioletnią,

1999 - rozpoczęcie budowy sali
gimnastycznej,

17.03. 2000 - ukończenie budowy sali
gimnastycznej,

10. 10. 2003 - uzyskanie certyfikatu „Szkoła
z klasą”,

2004/2005 - zdobycie sprawności „Szkoła
z klasą – Lego-Cogito-Ago” (czytam–myślę–
działam),

2005/2006 - powstanie pod patronatem KS
Amica klasy sportowej dla chłopców
o specjalności piłka nożna,

2005-2008—uczestnictwo wraz ze
szkołami z Danii, Hiszpanii, Słowacji,
Szwecji i Wielkiej Brytanii w unijnym
programie edukacyjnym Sokrates
Comenius, realizacja projektu
„Podróże kształcą”,

2006 — uroczyste obchody 85-lecia
istnienia szkoły i 25-lecia nadania
im. Kornela Makuszyńskiego,

2007 – nagroda Grand Prix za wieloletni
udział i zajmowanie czołowych miejsc
w konkursie organizowanym przez Rejonową
Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile
„Na tropach przyrody”,

2007/2008 – udział w programie Centrum
Edukacji Europejskiej „Uczeń z klasą”,
certyfikat i tytuł „Uczeń z klasą” dla trzech
zespołów uczniowskich,

01.08.2009- 31.07.2011 udział w kolejnym
unijnym programie edukacyjnym Comenius –
uczenie się przez całe życie, realizacja projektu
„Kemping Europe healthy” („Zdrowa
Europa”),

2008-2010 uzyskanie Zielonego Certyfikatu
I stopnia – znaku jakości w edukacji
przyznawanego placówkom oświatowym za
szczególnie wyróżniającą się działalność na
rzecz zrównoważonego rozwoju,

01.06.2011 uroczyste obchody 90 –lecia
istnienia szkoły i 30- lecia nadania imienia
Kornela Makuszyńskiego oraz wręczenia
sztandaru,

2014/2015 skomputeryzowanie szkoły,
wprowadzenie dzienników elektronicznych,
wzbogacenie klas o tablice interaktywne,
powiększenie świetlicy szkolnej,
wprowadzenie tradycji obchodów Festynów
Rodzinnych,

2014/2015 przystąpienie szkoły do programu
Szkoła z Klasą 2.0 i „Wf z Klasą” i uzyskanie
certyfikatów.
OBCHODY ŚWIĘTA SZKOŁY
Od trzech lat, w czerwcu, odbywa się Rodzinny Festyn Kornelówki, który organizowany
jest w ścisłej współpracy Rady Rodziców
i nauczycieli oraz sponsorów szkoły. Celem jest
podsumowanie całorocznej współpracy rodziców
i nauczycieli.
Festyn przede wszystkim stał się spotkaniem
o charakterze rodzinno – szkolnym, na którym
każdy może znaleźć dla siebie coś ciekawego: miłą
rozrywkę, element edukacji profilaktycznej,
sportową
rywalizację,
a nawet
loteryjne „szczęście”.
Program profilaktyczny
Atrakcje na boisku
szkolnym
A W TYM ROKU…
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
WRONKI 2016

Podobne dokumenty

Pobierz gazetkę "Z życia szkoły" numer 4

Pobierz gazetkę Po powrocie do Polski zamieszkał w Warszawie. W latach 1920-1924 współpracował jako recenzent teatralny z dziennikiem „Rzeczpospolita”. Do wybuchu powstania w 1944 roku mieszkał w Warszawie. Potem,...

Bardziej szczegółowo