Wypłata odsetek z obligacji serii A1 - PREFABET

Komentarze

Transkrypt

Wypłata odsetek z obligacji serii A1 - PREFABET
RAPORT NR 38/2013
Białe Błota, 27 grudnia 2013 roku
Wypłata odsetek z obligacji serii A1
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. z siedzibą w Białych Błotach (dalej:
„Spółka”) informuje, iż 27 grudnia 2013 roku Spółka dokonała terminowej wypłaty odsetek za trzeci okres
odsetkowy od 5.450 wyemitowanych obligacji serii A1 o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej
wartości obligacji w kwocie 5.450.000,00 złotych.
Termin wykupu obligacji przypada 27 czerwca 2014 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje
Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę:
Dariusz Kaczmarek, Prezes Zarządu
Grzegorz Brzykcy, Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty