Zawiadomienie o wyniku postępowania

Komentarze

Transkrypt

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Numer sprawy: SZPiGM.0610A/33/2011
Zamawiający :
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
Im. Ks. B. Markiewicza
ul. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
tel. 13 4309547
fax. 13 4309587
email : [email protected]
Informacja o wyniku postępowania
Zamawiający informuje że w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert na dostawę
kardiomonitorów złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
„EMTEL” Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne
ul. Dworska 38, 41-800 Zabrze
Cena oferty: 33.862,65 PLN brutto
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o.
ul. Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin
Cena oferty: 22.873,82 PLN brutto
Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ARIES” Stanisław Sokołowski
ul. Rynek 2, 38-400 Krosno
Cena oferty: 25.444,80 PLN brutto
Zamawiający informuje, że oferta nr 2, w dniu 28 grudnia 2011 r. została uznana za najkorzystniejszą i
z wykonawcą zostanie podpisana umowa z datą podpisania 28 grudnia 2011 r.
Zamawiający po podpisaniu umowy ze swojej strony niezwłocznie przekaże umowę do podpisu
wybranemu wykonawcy.

Podobne dokumenty